Fen Bilimleri derslerinde, kazanılan bilgi ve becerileri günlük yaşamlarına aktarabilecek, çevreye duyarlı, güncel bilimsel gelişmeleri takip eden, sorgulayıcı, araştırmacı  ve sürekli kendini yenileyen fen okuryazarı nesiller yetiştirmek amaçlanır.

Hedeflerimiz

Ortaokul 5 – 8. sınıf Fen Bilimleri öğretim programı doğrultusunda öğrencilerimizin;

 • Astronomi, biyoloji, fizik, kimya, yer ve çevre bilimleri ile fen ve mühendislik uygulamaları hakkında temel bilgiler kazanmaları,
 • Doğanın keşfedilmesi ve insan-çevre arasındaki ilişkinin anlaşılması sürecinde, bilimsel süreç becerileri ve bilimsel araştırma yaklaşımını benimsemeleri ve bu alanlarda karşılaşılan sorunlara çözüm üretmeleri,
 • Birey, çevre ve toplum arasındaki karşılıklı etkileşimi fark etmeleri; toplum, ekonomi ve doğal kaynaklara ilişkin sürdürülebilir kalkınma bilincini geliştirmeleri,
 • Günlük yaşam sorunlarına ilişkin sorumluluk almalarını ve bu sorunları çözmede fen bilimlerine ilişkin bilgi, bilimsel süreç becerileri ve diğer yaşam becerileri kullanmaları,
 • Fen bilimleriyle ilgili kariyer bilinci ve girişimcilik becerilerini geliştirmeleri,
 • Bilimsel çalışmalarda güvenliğin önemini fark ettirerek güvenli çalışma bilinci oluşturmaları,
 • Sosyobilimsel konuları kullanarak muhakeme yeteneklerini, bilimsel düşünme alışkanlıkları ve karar verme becerilerini geliştirmeleri,
 • Evrensel ahlak değerleri, milli ve kültürel değerler ile bilimsel etik ilkeleri benimsemeleri hedeflenir.

Öğretim Uygulamalarımız

Bu amaçlar doğrultusunda;

 • Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programında disiplinlerarası bir bakış açısıyla araştırma-sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımı temel alınır.
 • Öğrencilerimizin yaparak yaşayarak daha kalıcı öğrenmeleri için her seviyede etkin laboratuvar çalışmalarıyla fen kavramlarını öğrenmeleri sağlanır.
 • Bilimsel Süreç Becerileri alanında; gözlem yapma, ölçme, sınıflama, verileri kaydetme, hipotez kurma, verileri kullanma ve model oluşturma, değişkenleri değiştirme ve kontrol etme, deney yapma gibi bilim insanlarının çalışmaları sırasında kullandıkları becerilere uygun etkinlikler planlanır.
 • Fen Bilimleri dersi uygulamalarında, bilimsel bilgiye ulaşılması ve bilimsel bilginin kullanılmasına ilişkin analitik düşünme, karar verme, yaratıcılık, girişimcilik, iletişim ve takım çalışması gibi temel yaşam becerileri kazandırılır.
 • Fen Bilimleri alanında ulusal ve uluslararası projelerde öğrencilerimizin katılımı sağlanır.
 • Tüm sınıf düzeylerinde öğrencilerimizin merkezi sınavlarda başarı göstermeleri yönünde destekleyici çalışmalar gerçekleştirilir.
 • Liseye giriş sınavları için yıl içine yayılmış özel hazırlık çalışmaları yapılır.
 • Öğrencilerimizin yaratıcılıklarını kullandığı ürünler ünitelere göre belirlenmiş özel temalar içeren konularda okulda sergilenir.
 • Öğrencilerimizin eksik öğrenmelerini gidermek amacıyla bireysel çalışmalar yapılır.

Etkinliklerimiz

 • Dünya Uzay Haftası
 • Uzmanlarla Söyleşi
 • Bilim ve Teknoloji Haftası
 • Bilime İlk Adım
 • Deney Yarışması
 • Bilim Şenliği
 • Uzay Kampı Gezisi
 • Edinburgh Bilim Festivali Gezisi
Bilgi Talebi

Bilgi Talebi


  Lütfen formu göndermeden önce " Anaokulu için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " İlkokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Ortaokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Lise için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   


  Bu Formda alınan kişisel iletişim bilgileri talep ettiğiniz yerleşke, okul, sınıf seçeneklerine göre kayıt bilgilerinin size iletilebilmesi için talep edilmektedir. Başka bir amaçla kullanılmayacak, 3. Şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmayacaktır.)