Matematik dersleriyle öğrencilerimizin;

  • Matematiksel kavramları tanıyan ve kullanabilen,
  • Akıl yürütme, tahmin etme, karşılaştırma ve problem çözme becerileri gelişmiş,
  • Matematiği kendi içinde, başka disiplinlerle ve günlük yaşamla ilişkilendirebilen bireyler olmaları hedeflenir.

İlkokul 2. sınıf matematik programı; sayılar, geometri, ölçme ve veri (istatistik, olasılık) öğrenme alanlarını kapsar. Öğrencilerimizin öğrenme deneyimleri, gelişim düzeyleri ve bireysel farklılıkları dikkate alınarak planlama yapılır.

Etkinliklerde;

  • Öğrencilerimizin zihinsel ve fiziksel olarak etkin olmalarına,
  • Kendilerini sözlü ve yazılı ifade etmelerine,
  • Yetenek, beceri ve yaratıcılıklarını kullanmalarına,
  • Bireysel ve grup çalışmaları yapmalarına,
  • Öğrendiklerini sorgulamalarına,
  • Dönüşümlü düşünmelerine olanak sağlayacak öğrenme ortamları sağlanır. Matematiksel/mantıksal becerileri geliştirmeye yönelik oyunlardan ve materyallerden faydalanılır, akıllı tahta üzerinde uygulamalar yapılır.
Kayıt Bilgi Talebi

Kayıt Bilgi Talebi


Lütfen formu göndermeden önce "Lise ön bilgilendirme" yazımızı okuyunuz.
 
 5.sınıf ve 8.sınıf kontenjanlarımız doludur.
Bu Formda alınan kişisel iletişim bilgileri talep ettiğiniz yerleşke, okul, sınıf seçeneklerine göre kayıt bilgilerinin size iletilebilmesi için talep edilmektedir. Başka bir amaçla kullanılmayacak, 3. Şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmayacaktır.)