Terakki Vakfı Okullarında Yabancı Diller müfredatı;

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’na (CEFR) dayalıdır ve EAQUALS (Evaluation and Accreditation of Quality Language Services) akreditasyonu ve IB İlk Yıllar Programı akreditasyonu için gerekli yüksek standartları karşılar.

Terakki İlkokulunda öğrenciler, Terakki Dil Öğrenim Sürekliliğini takip eden sorgulamaya dayalı bir müfredat ile dillere, kültürlere, iletişime ve yaşam boyu öğrenmeye değer vermeyi öğrenirler.

İlkokul İngilizce Programının temel amacı, öğrencilerimizi İngilizce kullanırken kendine güvenen, diğer kültürleri tanıyan; içinde yaşadığı dünyaya, doğaya ve canlılara saygılı ve anlayışlı bireyler olarak yetiştirmektir. Programımız aracılığıyla, öğrencilerimizin yabancı dilde okuryazarlıklarını geliştirmelerine, bilgiye ulaşma ve bilgiyi yorumlama becerilerinin yanı sıra daha geniş bir bağlamda ve farklı durumlarda iletişim kurma becerilerini geliştirmelerine olanak sağlayacak etkinlikler tasarlıyoruz. Programımız aynı zamanda öğrencilere değişen dünyamızda topluluğun birer üyeleri olarak rolleri hakkında seçim yapmaları için bilgi ve beceriler kazandırır.

Öğrenme ortamlarımız, öğrencilerimizin İngilizceyi gerçek yaşam ortamlarında kullanmalarını sağlamak için tasarlanmıştır. Öğrenciler, bireysel ve grup öğrenme ortamlarında sosyal ve öz yönetim becerilerini geliştirirken bağımsız öğrenme becerilerini de geliştirirler. Bununla birlikte, öğrencilerimizin dil öğrenme yolculuğunda yönlendirilmelerini ve desteklenmelerini sağlama amaçlı getirilmiş sistemler mevcuttur.

Dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri; öğrenciler araştırma, tartışma, analiz etme, anlam çıkarma ve öğrendiklerini sunma amaçlı birbirleriyle etkileşime girdikçe gelişir. Teknoloji kullanımı öğrenmede önemli bir rol oynamakta ve kişiselleştirilmiş öğrenme için fırsatlar sunmaktadır. Bir bilgi kaynağı ve ayrıca okumaya açılan bir kapı olan kütüphanenin kullanımı, kütüphane ziyaretleri ve sınıfta e-kaynakların ve/veya basılı kitapların kullanımıyla teşvik edilir.

Buna ilave olarak öğrenciler, belirli temalarla ilgili partiler, özel gün kutlamaları ve keşifler gibi dil kullanımını artıran ve genişleten müfredat dışı etkinliklere katılmak için İngilizce becerilerini kullanırlar. Terakkide sunulan birçok kulüp, öğrencilerin dil becerilerini geliştirmelerine imkan tanır.

Öğrencilerin katılmayı seçebilecekleri kulüplerden bazıları şunlardır:

Story Fun, Arts and Crafts, Book Wonderland, Go Getters (Tepeoren); English Fun Club, Story Telling Club, Movie Club, Tech Club, Bookworms Club, Art in English Club, Digital English Club, Improv Club, Film Club (Levent).

4. sınıfta, öğrenciler çeşitli konular hakkında daha derinlemesine bilgi almaya ve sorgulamaya hazırdırlar. Gerçek dünya ile ilişkili projeleri tamamlarken, küresel ve yerel sorunları İngilizce dilinde keşfederler. Öğrenciler daha önce yaptıkları çalışmalarını baz alarak farklı hedef kitlelere ve amaçlara sahip metinler yazma, fikirleri tartışma, çalışmalarını sunma, akranlarıyla işbirliği yapma, araştırma ve çözümler üretme amacıyla İngilizceyi kullanırlar. Öğrencilerin kendi öğrenme süreçleri için daha fazla sorumluluk almasını sağlamak amacıyla derslerde cihaz kullanımına başlanır.

Akademik yılın sonunda, öğrenme PYP Sergisinde sunulur. Öğrenciler sunum yapacakları dili (İngilizce ya da Türkçe) kendileri seçerler. Dördüncü sınıfın sonunda, öğrenciler ortaokul öğrencileri olarak dil öğrenimlerine devam etmeye hazırdırlar.

 

Bilgi Talebi

Bilgi Talebi


    Lütfen formu göndermeden önce " Lise için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
     
     


    Bu Formda alınan kişisel iletişim bilgileri talep ettiğiniz yerleşke, okul, sınıf seçeneklerine göre kayıt bilgilerinin size iletilebilmesi için talep edilmektedir. Başka bir amaçla kullanılmayacak, 3. Şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmayacaktır.)