İngilizce dersleriyle öğrencilerimizin;

 • Yabancı dili seven, bu konuda kendine güvenen,
 • Öğrendiklerini paylaşan,
 • Farklı dil ve kültürlere saygı duyan,
 • Öğrenmeye istekli,
 • Yabancı dili kitap okuyarak, çizgi film izleyerek, farklı kültürden kişilerle konuşarak ve müzik dinleyerek yaşamının bir parçası haline getiren bireyler yetiştirmek hedeflenir.

İngilizce öğretiminde Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi (Common European Framework of Reference for Languages – CEFR) esas alınır, en modern ve etkili yöntem olarak “İletişimsel Yöntem (Communicative Approach)” kullanılır.

Öğrencilerin bireysel farklılıkları ve öğrenme şekilleri göz önünde bulundurularak hazırlanan programımızda dinlediğini anlama, kendini yazılı ve sözlü ifade etme, okuduğunu anlama, bir hikâyeyi ya da diyaloğu canlandırma çalışmaları yapılır.

Çalışmalarımız görsel, işitsel materyaller, gerçek objeler kullanılarak, etkileşimli etkinliklerle desteklenir. Bu çalışmalarımız PYP temalarıyla ilişkilendirilerek sürdürülür. Dil öğrenirken diğer kültürleri tanımaları ve sosyal becerileri kazanmaları için kullanılacak kitaplar ve öğretim konuları dikkatle seçilir. Proje hazırlama, resim hakkında konuşma, hikâye anlatma, kişileri ve yerleri tanıtma gibi aktiviteler uygulanır ve öğrencilere yabancı dilde sosyal ortamlarda kişilerle iletişimi kolaylaştıracak beceriler kazandırılır. Ders içi etkinliklerde öğrenme ortamı teknoloji ile desteklenir. Sınıf içi ve sınıf dışında yapılan ders ve etkinliklerde sözel ifadelere önem verilir, öğrencinin problem çözerken, fikrini belirtirken, bir olayı anlatırken hedef dili kullanması istenir.

İlkokul 4. sınıfın sonunda öğrencilerimiz; hazır bulunuşluk seviyelerine göre dinledikleri ve okudukları hikayeler hakkında kitap raporu hazırlayabilir, bu raporları sözlü ve yazılı olarak sunabilirler. Fikir sahibi oldukları konular ile ilgili paragraf yazabilir, araştırma yapıp arkadaşlarına sunabilir, kıyaslama ve betimleme yapabilirler. İlgi alanlarını kapsayan ve fikir sahibi oldukları konular hakkında karşılarındaki kişi ile akıcı bir konuşma sürdürebilirler.

Eaquals

Terakki Vakfı Okulları, 2015 yılında İstanbul genelindeki tüm K-12 okulları arasında “Eaquals (Evaluation and Accreditation Services)” akreditasyonunu ilk alan kurumdur. Avrupa Dil Kalite Kuruluşu Eaquals, Avrupa Konseyi tarafından kabul edilmiş bir kurum olup okulların yabancı diller bölümlerine akreditasyon vererek dil eğitiminde kaliteyi teşvik eder.

Eaquals’un kalite standartları dil öğretimi için özel olarak tasarlanmıştır. Öğrenenlerin eğitim kalitesi Eaquals’un odak noktasıdır. Eaquals, tüm akredite olmuş okullarının gerekli yasal şartları karşılamakta olduğundan emin olur. Birçok Eaquals okulu ayrıca diğer ulusal kuruluşlar tarafından da akredite olmuştur. Eaquals akreditasyonu kurumların kendilerini mükemmelliğe adamış olmalarının bir göstergesidir.

Okulumuzda Eaquals logosu ile öğrencilere dağıtılan her materyal akredite olmuş bir programın ürünüdür.  Buna paralel yabancı diller derslerinin müfredatı, sınıf içi eğitim-öğretim etkinlikleri, yabancı diller öğretmenlerinin profesyonel gelişimleri Eaquals akreditasyon kuruluşu tarafından  kontrol edilmekte ve gerekli geri bildirimler ile daha mükemmel ve kaliteli bir eğitimin sağlanması hedeflenmektedir. Eaquals ile ilgili detaylı bilgiye web sitelerini ziyaret ederek ulaşabilirsiniz: www.eaquals.org

Bilgi Talebi

Bilgi Talebi


  Lütfen formu göndermeden önce " Lise için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   


  Bu Formda alınan kişisel iletişim bilgileri talep ettiğiniz yerleşke, okul, sınıf seçeneklerine göre kayıt bilgilerinin size iletilebilmesi için talep edilmektedir. Başka bir amaçla kullanılmayacak, 3. Şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmayacaktır.)