Yabancı dil müfredatımızda Avrupa Ortak Dil Öğretim Çerçeve Planı (Common European Framework For Language Learning – CEFR) esas alınır ve en son etkili yöntem olarak İletişimsel Yaklaşım (Communicative Learning) sistemi kullanılır. Öğrencilerimiz, CEFR’nin yanı sıra Avrupa Dil Konseyi tarafından kalite ödülü ile belgelenmiş uluslararası standartlarda yabancı dil programı Evaluation & Accreditation of Quality in Language Services (EAQUALS) sertifikasına sahip bir eğitim ortamında İngilizcenin yanında Almanca, Fransızca ve İspanyolcadan birini öğrenir.

Lisede derslerimizde ağırlıklı olarak iletişimsel metod kullanılmakta ve 12. sınıftan mezun olan öğrencilerimizin İngilizcede uluslararası TOEFL ve IELTS tarzındaki sınavlara hazır şekilde mezun olmaları hedeflenir.

Okulumuzun 12. sınıfını bitiren bir öğrencimizin sunulan öğretim programının gereklerini yerine getirdiği takdirde, yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerde ve uluslararası sınav merkezlerinde uygulanan TOEFL ve IELTS gibi İngilizce yeterlilik sınavlarında başarılı olması ve yetkin dil kullanım becerilerine sahip olması beklenir.

Öğrencilerimiz, uluslararası platformda değişik ülkelerin haklarını savundukları bir simülasyon olan “MUN-Model United Nations (Model Birleşmiş Milletler)”, “Feel the Music” gibi Comenius Projelerinin gerçekleştirildiği kulüp aktiviteleri ve öğrenci değişim programları ile sosyal ağlarını genişleterek küresel bir vatandaş olma yolunda ilerler. Ayrıca lisemizde yürütülen GIN- Global Issues Network (Küresel Sorunlar Ağı) Kulübünde dünyayı daha iyi bir yer yapmak isteyen lise çağındaki genç beyinler her yıl çeşitli okul ve ülkelerde yapılan konferanslarla bir araya gelir.

Uygulamalar

Dil öğrenirken entelektüel birikim, diğer kültürleri tanımak ve sosyal beceri kazandırmak için yapılan çalışmalar:

Uygulamalarımızda, öğrencilerimizin dil öğrenirken entelektüel bilgi kazanmaları için okutulacak eserler ve öğretim konuları dikkatle seçilir. Proje hazırlama, konuşma, tartışma, rapor sunma gibi yarışmalar düzenlenerek, öğrencimizin hedeflenen dilde sosyal ortamlarda kişilerle iletişimini geliştirecek beceriler kazandırılır.

Dil öğrenirken “öğrenmeyi öğrenme” çalışmaları:

Öğrenmeyi öğreten çalışmalar (metin içinden yeni yapıların anlamlarını çıkarma, kendi bilgi eksikliklerini saptayabilme ve giderme, proje hazırlama ve sunma vb.) yapılır.

Dil öğrenirken okuma ve yazma zevkini geliştirme çalışmaları:

Kitap okuma sonrası proje ödevleri verilmesi ve bunların sergilenmesi, sınıf içinde bu konulardan bahsedilmesi, benzer hikaye, şiir yazım çalışmalarının teşvik edilmesi öğrencilerimizin okuma ve yazma zevki edinmelerini hedeflemektedir.

Öğretimde kişiye yönelik araştırma ve iyileştirme çalışmaları:

Programın gerisinde kalan veya yabancı dil becerileri çok yüksek olan öğrencilerimiz için, ders dışında özel yardım çalışmaları (Eksikleri Tamamlama Programı- Özel Destek Programı) yaparak öğrenme sürecinde sorunlu öğrenci sayısının düşürülmesi ve bireysel yeteneklerin geliştirilmesi hedeflenir. Bu tür çalışmalar tüm sınıflarda serbest zamanlarda ve ders sonrasında düzenli olarak yapılır.

Sosyal Kulüpler

MUN (Model United Nations)

Öğrencilerimiz, bu kulüpte tüm dünya ülkelerini ilgilendiren siyaset, ekonomi, çevre, insan hakları ve silahsızlanma gibi evrensel konularla ilgili sorunlar üzerine çözüm üretir, geçerliği olabilecek yasa tasarıları hazırlar. Bu tasarıları da uluslararası bir platformda, Birleşmiş Milletler Meclis kurallarına göre çalışan komitelerin ve Büyük Meclisin onayına sunarak yasalaştırmaya çalışır.

GIN (Global Issues Network)

Global Issues Network (Küresel Sorunlar Ağı) ile dünyayı daha iyi bir yer yapmak isteyen lise çağındaki öğrenciler, her yıl çeşitli okul ve ülkelerde yapılan konferanslarda bir araya gelerek dünya sorunlarını ele alır. Bir sorun hakkında katılımcıların farkındalıklarını artırmanın yanı sıra, o sorun ile ilgili çözüm önerilerini paylaşır, geliştirir, uygular. Sorunun çözümü için kendi çevrelerini de harekete geçirir.

EYP (European Youth Republic)

Bu forumda öğrencilerimiz, geleceğin toplumunun şekillenmesinde aktif bir rol alır.

İngilizce Kitap Okuma 

Öğrencilerimiz, 1. dönemde kendi seçtikleri bir romanı okuyup görüşlerini arkadaşlarıyla paylaşır.  2. dönem için ortak kararla seçilen kitap için de aynı çalışmaları yaparlar.

Aktivitelerimiz

Çanakkale Gezisi

Hazırlık sınıflarının geleneksel Çanakkale gezisi her sene bahar döneminde Hazırlık İngilizce öğretmenleri, Müdür Yardımcısı ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşir.

Öğrencilerimiz iki gün boyunca İngilizce konuşan rehberleri eşliğinde Gelibolu yarımadası ve Çanakkale’nin turistik mekanlarını gezer ve İngilizcelerini geliştirir.

Tarihi Yarımada Balat Gezisi

Bahar döneminde Hazırlık sınıfı öğrencilerimiz, Balat-Haliç gezisi yapar. Gezinin amacı öğrencilerimizin İngilizceyi okul dışında da aktif bir şekilde kullanmalarını sağlamak ve sene sonu hep birlikte güzel bir organizasyon gerçekleştirmek. Gezi boyunca gerçekleşen tüm iletişim ve rehberler tarafından verilen tüm bilgi aktarımı İngilizce olarak yapılır.

İngilizce Tiyatro

Tüm Hazırlık sınıfı öğrencilerimiz, Kenter Tiyatrosu’na yılda iki kez İngilizce oyunu izlemeye İngilizce öğretmenleri eşliğinde giderler. Bu aktivite sonucunda öğrencilerimiz İngilizce bir oyun izleyerek, İngilizcelerini geliştirir.

Uluslararası Öğrenci Değişim Programı

Öğrencilerimiz, Uluslararası Öğrenci Değişim Programımızda İngilizce dil becerilerini geliştirir ve farklı kültürleri tanır.

Hollanda’nın en saygın ve akademik başarısı yüksek okullarından Mencia de Mendoza Lisesi ile her yıl öğrenci değişim programı düzenlenir. Değişim programımızda proje çalışmalarının yanı sıra geziler ve günlük derslere katılımlar da yer alır.

Yaz Okulları Programı

Öğrencilerimiz, her sene İngiltere, ABD ve Kanada yaz okulu programlarına katılarak, okul ortamında öğrendikleri yabancı dilleri yerinde konuşma fırsatı bulur.

 

 

 

Bilgi Talebi

Bilgi Talebi


  Lütfen formu göndermeden önce " Anaokulu için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " İlkokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Ortaokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Lise için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   


  Bu Formda alınan kişisel iletişim bilgileri talep ettiğiniz yerleşke, okul, sınıf seçeneklerine göre kayıt bilgilerinin size iletilebilmesi için talep edilmektedir. Başka bir amaçla kullanılmayacak, 3. Şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmayacaktır.)