Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisimiz, her öğrencimizin kendini tanımasına, anlamasına, problem çözme becerilerini geliştirebilmesine, duygu ve düşüncelerini etkin bir şekilde ifade edebilmesine, çevresiyle uyumlu ilişkiler kurmasına, ilgi ve yeteneklerinin farkına varmasına ve açığa çıkarabilmesine yönelik programlı ve sistematik yardım sürecini yapılandırır.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisimiz, bu amaçlar doğrultusunda çalışmalarını 1964 yılından beri sürdürüyor. Bu çalışmalarının merkezinde öğrenciler bulunur. Amaç, öğrencilerimizin kendilerini tanımalarına ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak. Her öğrencimiz değerlidir ve gelişim süreci kendi içinde değerlendirilir.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisimiz, öğrencilerimizi geliştirme ve yönlendirme amacıyla veli, öğretmen, yönetim ile iletişim ve işbirliği içinde çalışmalar yürütür. Gizlilik önemlidir ve öğrencilerimizle kurulan güven ilişkisini temel alır. Rehberlik hizmetlerini bireylerin (öğrenci-veli-öğretmen) ihtiyaç duydukları konular ve gereksinimler doğrultusunda geliştirir; isteğe ve bireye (öğrenci-veli-öğretmen) göre süresi ve çözüm yolları değişen bir yardım süreci sağlar. Rehberlik hizmetlerinin yürütülebilmesinde okul topluluğunun katılım ve işbirliği önemlidir.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisimiz, aldığı meslek içi eğitim, seminer, konferans ve süpervizyonlarla bilgi ve uygulama düzeyini en üst noktada tutarak, iletişimde bulunduğu tüm birey ve birimlere en üst düzeyde katkı sağlamaya çalışır.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi web sitesini aşağıdaki adresten ziyaret edebilirsiniz.

http://rehberlik.terakki.org.tr/

Kayıt Bilgi Talebi

Kayıt Bilgi Talebi


Lütfen formu göndermeden önce "Lise ön bilgilendirme" yazımızı okuyunuz.
 
 


Bu Formda alınan kişisel iletişim bilgileri talep ettiğiniz yerleşke, okul, sınıf seçeneklerine göre kayıt bilgilerinin size iletilebilmesi için talep edilmektedir. Başka bir amaçla kullanılmayacak, 3. Şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmayacaktır.)