Müzik dersleriyle öğrencilerimizin;

 • Estetik yönlerini geliştirmek,
 • Duygu, düşünce ve deneyimlerini müzik yoluyla ifade edebilmelerine imkan sağlamak,
 • Yaratıcılık ve yeteneğini müzik üretme yoluyla geliştirmek,
 • Kişilik ve özgüven gelişimlerine katkı sağlamak,
 • Müziksel algı ve becerilerini geliştirmek,
 • Dil gelişimlerine katkı sağlayarak zihinsel ve psikomotor gelişimlerine katkı sağlamak,
 • Müziğin ritmik boyutundan yararlanarak ritmik hareketlerini yönlendirmeyi sağlamak,
 • Birlikte müzik etkinlikleri yaparak sevgi, arkadaşlık, paylaşım, hoşgörü ve sorumluluk duygularını geliştirmelerine katkı sağlamak hedeflenir.

Müzik dersi öğretim programımız; “Dinleme-söyleme-çalma”, “Müziksel algı ve bilgilenme”, “Müzik kültürü” ve “Müzikte yaratıcılık” adı altında dört temel öğrenme alanı üzerinde oturtulmuştur. Müzik eğitimi bir bütün olarak kabul edilir, derslerde geleneksel ve çağdaş aktif öğrenme metotları kullanılır. Müzik dersi, diğer disiplin alanlarıyla iç içedir. Diğer derslerdeki kavram ve konuların öğretiminde müzik dersinde yer alan becerilerden yararlanılır. Hayat bilgisi dersinin MEB programında yer alan kazanımları PYP (Primary Years Programme-İlk Yıllar Programı) temaları altında ele alınır. Sonraki sınıf düzeylerinde yapılacak branş çalışmalarına hazırlık amacıyla solfej ve nota eğitimi verilir. Yapılan çalışmalar konser ve etkinliklerle pekiştirilir.

Bilgi Talebi

Bilgi Talebi


  Lütfen formu göndermeden önce " Anaokulu için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " İlkokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Ortaokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Lise için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   


  Bu Formda alınan kişisel iletişim bilgileri talep ettiğiniz yerleşke, okul, sınıf seçeneklerine göre kayıt bilgilerinin size iletilebilmesi için talep edilmektedir. Başka bir amaçla kullanılmayacak, 3. Şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmayacaktır.)