İlkelerimiz

Öğrencilerimizi,

 • Çocukluklarından fedakârlık etmelerini beklemeden,
 • Doğalarında var olan merak etme ve sorgulama özelliklerini teşvik ederek,
 • Her bir öğrencinin biricik/tek olduğu gerçeğini gözeterek,
 • Evrensel ilke ve değerlerle donatılmış,
 • Çok kültürlü, çok dilli bireyler olarak yaşama hazırlamak.

Hedeflerimiz

Yukarıda belirtilen ilkeler doğrultusunda ulusal ve uluslararası programlar yoluyla,

 • Öğrencilerimizin doğal meraklarını besleyerek, amaçlı ve yapıcı araştırmalar yapmak için gerekli becerileri kazanmalarını, öğrenmekten zevk alan ve bu öğrenme isteği ömür boyu süren,
 • Eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini kullanmada inisiyatif sahibi,
 • Sahip olduğu fikir, düşünce, duygu ve bilgiyi güvenilir biçimde ifade edecek ana dil yetkinliğine sahip, en az bir yabancı dili iletişiminde kullanabilecek yetkinlikte,
 • Öğrenme sürecinde yeni roller, fikirler ve stratejiler keşfetmek için gerekli bağımsız ruha ve güven duygusuna sahip, inançlarını demokratik ilkeler çerçevesinde savunurken cesaretli,
 • Evrensel geçerliliği ve önemi olan konuları/bilgileri keşfetmek için heyecan duyan ve emek harcayan, değerli bir bilgi birikimine sahip, entelektüel,
 • Ahlaki muhakeme ilkelerini iyi kavramış, dürüstlük ve adalet duygularına sahip,
 • Sınırlı kaynakların korunması, yeniden dönüştürülmesi, tasarrufu ve birlikte yaşadığı diğer insanlarla ve canlılarla paylaşımı konularında duyarlı ve sorumluluk sahibi,
 • Farklı bakış açıları ve fikirlere hoşgörülü ve açık, kültürel değerler ve yaşam biçimlerine, inançlara saygılı,
 • Kişisel gönenç ile bedensel ve zihinsel dengenin önemini kavramış,
 • Kendisinin ve çevresindekilerin öğrenme süreçlerini dikkatle inceleyen, güçlü ve zayıf yönlerini yapıcı bir tarzla analiz edebilen, edindiği bilgi ve deneyimi farklı öğrenme alanları için kullanabilen bireyler yetiştirmek.
Bilgi Talebi

Bilgi Talebi


  Lütfen formu göndermeden önce " Anaokulu için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " İlkokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Ortaokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Lise için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   


  Bu Formda alınan kişisel iletişim bilgileri talep ettiğiniz yerleşke, okul, sınıf seçeneklerine göre kayıt bilgilerinin size iletilebilmesi için talep edilmektedir. Başka bir amaçla kullanılmayacak, 3. Şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmayacaktır.)