İngilizce öğretimi çocuklarımızın kendilerini ifade edip iletişim kurmalarına yardımcı olur, İngilizce dinlemeyi ve konuşmayı oluşturacak temel becerileri sağlar ve gelecek yıllardaki yabancı dil öğretimine altyapı oluşturur.

Anaokulumuzda İngilizce etkinliği, tüm yaş gruplarında (4-5-6 yaş) haftada 13 saattir.

Anaokulumuzda İngilizce programının temel amacı, İngilizceyi etkinlik ve oyunlarla öğretmektir.

Hedeflerimiz

Anaokulunda çocuklarımızın:

 • Türkçeden başka dillerin de olduğunun farkına varması,
 • Yabancı dili öğrenmeye ve iletişim kurmaya istekli olması,
 • İhtiyacı olduğunda yabancı dili kullanabilmesi,
 • Duyduğunu anlayabilmesi ve konuşma becerilerinin gelişmesi

sağlanır.

Buna göre çocuklarımızdan beklenen hedef davranışlar:

 • İngilizceyi öğrenmeye ve kullanmaya istekli olmak,
 • Programdaki konuları öğrenmek,
 • Drama aktivitelerine, şarkı ve oyunlara katılmak,
 • Yönergelere karşılık vermek.

Yöntem ve Tekniklerimiz

İngilizce öğretiminde Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi (Common European Framework of Reference for Languages – CEFR) esas alınır, en modern ve etkili yöntem olarak “İletişimsel Yöntem (Communicative Approach)” kullanılır.

İngilzice dil öğretimi; anaokulu temel programıyla eş güdüm sağlayarak, klasik öğretimden çıkarıp her çocuğun kendine özgü öğrenme özelliklerini göz önüne alarak, çocukların yaş gruplarına uygun oyun ve etkinliklerle sağlanır.

İngilizce öğretiminde farklı metotların bir birleşimi olan eklektik metot esas alınır. Bu metoda göre tasarlanan görsel, işitsel ve yaparak öğrenmeye dayanan oyun ve aktivitelerde yabancı dil, iletişim aracı olarak kullanılır ve kazanım yoluyla öğrenme gerçekleştirilir.

Soyut kavramlar yerine çocukların kendi yaşantılarından hareket edilerek, yabancı dil anlamlı bir bütün halinde sunulur.

Böylece çocuklarımız İngilizceyi şarkılar, resimli kartlar – çeşitli objelerle oynanan oyunlar, aktiviteler ve hikayeler yoluyla yaşayarak ve eğlenerek öğrenir.

Eaquals

Terakki Vakfı Okulları, 2015 yılında İstanbul genelindeki tüm K-12 okulları arasında “Eaquals (Evaluation and Accreditation Services)” akreditasyonunu ilk alan kurumdur. Avrupa Dil Kalite Kuruluşu Eaquals, Avrupa Konseyi tarafından kabul edilmiş bir kurum olup okulların yabancı diller bölümlerine akreditasyon vererek dil eğitiminde kaliteyi teşvik eder.

Eaquals’un kalite standartları dil öğretimi için özel olarak tasarlanmıştır. Öğrenenlerin eğitim kalitesi Eaquals’un odak noktasıdır. Eaquals, tüm akredite olmuş okullarının gerekli yasal şartları karşılamakta olduğundan emin olur. Birçok Eaquals okulu ayrıca diğer ulusal kuruluşlar tarafından da akredite olmuştur. Eaquals akreditasyonu kurumların kendilerini mükemmelliğe adamış olmalarının bir göstergesidir.

Okulumuzda Eaquals logosu ile öğrencilere dağıtılan her materyal akredite olmuş bir programın ürünüdür.  Buna paralel yabancı diller derslerinin müfredatı, sınıf içi eğitim-öğretim etkinlikleri, yabancı diller öğretmenlerinin profesyonel gelişimleri Eaquals akreditasyon kuruluşu tarafından  kontrol edilmekte ve gerekli geri bildirimler ile daha mükemmel ve kaliteli bir eğitimin sağlanması hedeflenmektedir.

Eaquals ile ilgili detaylı bilgiye web sitelerini ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

www.eaquals.org

Bilgi Talebi

Bilgi Talebi


  Lütfen formu göndermeden önce " Lise için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   


  Bu Formda alınan kişisel iletişim bilgileri talep ettiğiniz yerleşke, okul, sınıf seçeneklerine göre kayıt bilgilerinin size iletilebilmesi için talep edilmektedir. Başka bir amaçla kullanılmayacak, 3. Şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmayacaktır.)