Dünya Dilleri

Yabancı dil müfredatımızda Avrupa Ortak Dil Öğretim Çerçeve Planı (Common European Framework for Language Learning – CEFR) esas alınır ve en son etkili yöntem olarak İletişimsel Yaklaşım (Communicative Learning) sistemi kullanılır. Öğrencilerimiz, CEFR’nin yanı sıra Avrupa Dil Konseyi tarafından kalite ödülü ile belgelenmiş uluslararası standartlarda yabancı dil programı Evaluation & Accreditation of Quality in Language Teaching (EAQUALS) sertifikasına sahip bir eğitim ortamında İngilizcenin yanında Almanca, Fransızca ve İspanyolca öğrenir.

Niçin Almanca, Fransızca ve İspanyolca?

Terakki Vakfı Okullarında Almanca, Fransızca ve İspanyolcayı öğrencilerimize;

 • Dünyayı ve farklı bakış açılarını daha iyi tanımalarını ve anlamalarını,
 • Kültürel gelişimlerini sağlamlaştırmalarını,
 • Eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmelerini,
 • Orijinal dildeki edebiyat, müzik ve filmlerin tadına varabilmelerini,
 • Yabancı kişileri anlayabilmelerini ve kendilerini onlara anlatabilmelerini,
 • Yurtdışı turistik gezileri kolayca yapabilmelerini,
 • İsterlerse yurtdışında eğitimlerine devam edebilmelerini,
 • Yükseköğrenimde ve sonraki eğitimlerinde seçkin başarılara imza atabilmelerini,
 • İş bulma olanaklarını çoğaltmalarını,
 • İş ortamlarında üst kademelere gelebilmelerini ve global dünyada yer alabilmelerini

sağlamak için öğretiyoruz.

ALMANCA

Dünyada yaklaşık 130 Milyon insan Almancayı anadili olarak konuşmaktadır. Almanya, Avusturya, Belçika, Luxemburg, Lichtenstein ve İsviçre’de de Almanca resmi dil olarak kullanılmaktadır.

FRANSIZCA

Fransızca, dünyada 5 kıtada yaklaşık 320 milyon kişi tarafından ve en çok konuşulan 5. dildir.

Yemek, moda, mimari, sanat, tiyatro ve dans alanında uluslararası dil niteliğindedir.

Fransızca dünyada kabul edilmiş ve uluslararası ticarette kullanılan dillerin başında gelmektedir ve İngilizceden sonra kullanılan en yaygın yabancı dillerden biridir. İngilizcede kullanılan kelimelerin % 40-50’si Fransızca kökenlidir.

Fransızca; Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, UNESCO, NATO, Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Kızıl Haç, Uluslararası Mahkemelerin sadece resmi değil aynı zamanda konuşma ve çalışma dili olarak da kabul edilir.

İstanbul ve Bursa’da birçok Fransız şirketi bulunmaktadır.

İSPANYOLCA

İspanyolca, dünyada yaklaşık 500 milyon insan tarafından konuşulmaktadır. Resmi dil olarak 21 ülkede tanınmaktadır. Anadil ve 2.yabancı dil bazında  dünya nüfusunun %7,8’i İspanyolca konuşmaktadır. Bu sebeple uluslararası iletişimde kullanılan ikinci dildir.  Özellikle İş, ticaret, turizm ve eğitim alanında çok kullanılır. Aynı zamanda en çok öğrenilen dillerden biridir ve bu da onu dünyada en çok konuşulan dillerden biri haline getirir.

Temel İlkelerimiz

Terakki, Dünya Dilleri öğretiminde Ortak Avrupa Dil Öğretim Çerçeve Planı’nı (Common European Framework for Language) esas alır ve en modern ve etkili yöntem olarak İletişimsel Yöntem (Communicative Approach) kullanır.

İletişimsel yaklaşımda herhangi bir beceriye öncelik tanınmaz. Öğrencilerin dinleme, okuma, konuşma ve yazma alanlarının tamamında hedeflenen iletişimsel yeterliliğe ulaşması amaçtır.

Okulumuza hazırlık sınıfına veya 9. sınıfa başlamış ve 11. sınıfı bitiren bir öğrencinin, sunulan öğretim programının gereklerini yerine getirdiği takdirde, yurtiçi ve yurtdışı uluslararası sınav merkezlerinde uygulanan Almanca Fit 1 (A1) ve Fit 2 (A2), Fransızca Delf 1 (A1) ve Delf 2 (A2) ve İspanyolca Dele 1 (A1) , Dele 2 (A2) gibi yeterlilik sınavlarında başarılı olması ve yetkin dil kullanım becerilerine sahip olması beklenmektedir. Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Ortaokulu’ndan mezun olan ve lisede ortaokulda öğrendiği 2. yabancı dile (Almanca, Fransızca veya İspanyolca) devam eden öğrencilerin ise liseden mezun olduklarında B1 seviyesini bitirmeleri ve Almanca Zertifikat Deutsch (B1), Fransızca Delf (B1) ve İspanyolca Dele (B1) sınavlarında başarılı olmaları hedeflenmektedir.

Öğretim Uygulamalarımız

Dünya Dilleri (Almanca, Fransızca ve İspanyolca) Hazırlık sınıflarında haftada 4 saat, 9. sınıfta haftada 2, 10. sınıfta haftada 4 ve 11. sınıfta haftada 2 saat olmak üzere öğretilmektedir.

Dil öğrenirken entelektüel birikim, diğer kültürleri tanımak ve sosyal beceri kazandırmak için yapılan çalışmalar;

Yapılan uygulamalarda, öğrencilerin dil öğrenirken aynı zamanda entelektüel bilgi kazanmaları için okutulacak kitaplar ve hikaye kitapları dikkatle seçilmekte, proje hazırlama, konuşma, tartışma, sunum yapma gibi aktiviteler düzenlenerek mezun olan öğrencinin hedeflenen dilde sosyal ortamlarda kişilerle iletişimini geliştirecek beceriler kazandırılmaktadır. Ayrıca Almanca, Fransızca ve İspanyolca Kültür ve Drama Kulüplerimizde öğrencilerimiz hedef dilin kültürü ile tanışmakta, edebiyat, müzik, tiyatro gibi farklı alanlarda yapılan aktiviteler katılarak kendilerini geliştirme imkanına sahip olmaktadırlar.

Dil öğrenirken “öğrenmeyi öğrenme” çalışmaları;

Yapılan aktivitelerde ve sınıf içi uygulamalarda öğrencilerin bilişsel farkındalıklarını arttırmak amacıyla öğrenmeyi öğreten çalışmalara (metin içinden yeni yapıların anlamlarını çıkarma, kendi bilgi eksikliklerini saptayabilme ve giderme, sunum hazırlama ve sunma vb.) önem verilmektedir.

Dil öğrenirken okuma ve yazma zevkini geliştirme çalışmaları;

Kitap okuma sonrası performans ödevleri verilmesi ve bunların sergilenmesi, sınıf içinde bu konulardan bahsedilmesi, benzer hikaye, mektup, şiir yazım çalışmalarının teşvik edilmesi öğrencilerimizin okuma ve yazma zevki edinmelerini hedeflemektedir.

Öğretimde kişiye yönelik araştırma ve iyileştirme çalışmaları;

Programın gerisinde kalan veya yabancı dil becerileri çok yüksek olan öğrenciler için, ders dışında özel yardım çalışmaları (Eksikleri Tamamlama Programı- Özel Destek Programı ) yaparak öğrenme sürecinde sorunlu öğrenci sayısının düşürülmesi ve bireysel yeteneklerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu tür çalışmalar tüm sınıflarda serbest zamanlarda ve ders sonrasında düzenli olarak yapılmaktadır.

Aktiviteler:

Geziler

Sene içerisinde öğrencilerimizin dille etkileşimlerini artırmak ve o dilin kültürünü de tanıtmak amacıyla Goethe Enstitüsü, Fransız Kültür Merkezi ve Cervantes Enstitüsü’ne geziler düzenlenmektedir. Aynı zamanda bu merkezlerden okulumuza ziyaretler gerçekleşmekte ve öğrenciler çeşitli aktivitelere katılmaktadırlar.

Uluslararası Öğrenci Değişim Programı

Lisemizde, Dünya Dilleri Bölümü olarak öğrencilerimizin okul ortamında 2. Yabancı dil becerilerini gerçek hayata taşımaları amaçlı ve farklı kültürleri tanımaya yönelik gerçekleştirilen Almanya ve Fransa ile her yıl gerçekleştirdiğimiz ‘Uluslararası Öğrenci Değişim Programı’ bulunmaktadır.

 

 

 

 

Bilgi Talebi

Bilgi Talebi


  Lütfen formu göndermeden önce " Lise için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   


  Bu Formda alınan kişisel iletişim bilgileri talep ettiğiniz yerleşke, okul, sınıf seçeneklerine göre kayıt bilgilerinin size iletilebilmesi için talep edilmektedir. Başka bir amaçla kullanılmayacak, 3. Şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmayacaktır.)