Yaratıcı düşüncenin geliştirilmesinde önemli bir temel olarak gördüğümüz Sanat Eğitimi, Ortaokul sınıflarımızda yaşantılara dayalı, uygulamalara olanak veren, sanatsal malzemeleri kullanacak beceri eğitimi sağlayan ve çocuğun estetik duyarlılığını geliştirecek şekilde programlanmıştır. Sanat, bir yetenek alanı olsa da, sanatı sevmek ve anlamak bir eğitim konusudur.

Amaçlarımız

Plastik Sanatlar Bölümü; Görsel Sanatlar, Teknoloji ve Tasarım, Seramik Dersleri ve farklı disiplinlerde Sosyal Etkinlik Kulüpleri ile verdiği eğitimle, sanat ve tasarımın kültürel öneminin, daha bilinçli toplumların oluşmasında ve gelecek nesillerin yetişmesindeki etkinliğinin bilincinde olarak; Yaratıcı ve özgün çözümler üretebilen, eleştirel düşünme becerileri gelişmiş, disiplinler arası düşünebilen, sanata ve sanatçıya değer veren, cesur, katılımcı, üretken, duyarlı bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

Hedeflerimiz

 • Öğrencilerimize duygu, düşünce ve imgelerini bir ürüne dönüştürme süreçlerinde yaratıcı davranış kazandırmak,
 • Sanatsal beceriler kazanarak, görme, ayrımsama ve aktif bir algılama kazanmalarına olanak sağlamak,
 • Yaratıcı, yapıcı, yorumlayıcı yetenekleri uyandırmak, geliştirmek,
 • Öğrencilerimizin sanatsal aktivitelerin ve yaratıcılığın özünü tanımaları ve benimsemelerini  sağlamak,
 • Sanatsal etkinlikler yoluyla kendini tanıyan, yeteneklerinin farkında olan bireyler olarak yetişmelerine olanak sağlamak,
 • Araştıran, inceleyen, hoşgörülü, özgür düşünceli bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak,
 • Sanat yapıtlarını ayrımsayabilecek ve yaşlarına göre değerlendirebilecek estetik farkındalık kazandırmak.

Öğretim Uygulamalarımız

Öğrencilerimizin genel sanat bilgi ve becerilerinde olumlu gelişmeler oluşturmasına yönelik hazırlanan yıllık planlar doğrultusunda, öğrencilerimizin özgür bir çalışma ortamında kendini ifade etme fırsatı bulabildiği çalışmalar yapmalarını hedefliyoruz.

Sanatın temeli görsel öğelerin estetik kompozisyonundan oluşur düşüncesi ile yaptığımız çalışmalar bilgilendirme, sorgulama, yaşantılarla ilişkilendirme, yaratıcılığı geliştirme temellerine dayalıdır.

Görsel Sanatlar

5-6-7 ve 8.Sınıf Görsel Sanatlar derslerinde öğrencilerimizin görsel biçimleme öğelerinin neler olduğunu tanıyabilmeleri, farklı tekniklerle ilgili bilgi edinip çalışmalarında kullanabilmeleri, değişik sanat etkinlikleri yoluyla duygularını çalışmalarına yansıtabilmeleri uygulamalı bireysel ve grup çalışmaları ile sağlanır.  Sanat tarihi ile ilgili teorik dersler konuyla ilgili power-point sunumlar eşliğinde gerçekleştirilir, sanatçı üslupları ve sanat akımları ile ilgili temel bilgileri edinebilmelerine yönelik çalışmalar yapılır.

Öğrencilerimizin sınıf düzeyleri gözetilerek; desen, grafik tasarım, biçim, renk, doku, kompozisyon, armoni, geometrik şekillerle kompozisyon kurma, perspektif, peyzaj, natürmort, oran-orantı, insan figüründe oran, portre, ışık-gölge, soyut ve hayali  kompozisyonlar, baskı çalışmaları, doğadan çalışmalar vb. konular iki ve üç boyutlu olarak çalışılır.

Resmin temel öğelerinin öğretilmesiyle; karakalem, pastel, suluboya, guaj boya, akrilik boya, aquarell, mürekkep vb. farklı malzemelerin tekniklerine uygun olarak kullanılması; bunun yanında üç boyutlu tasarımlar yapılması, farklı atık malzemelerin sanatsal ürünler ortaya çıkarmak için kullanılmasının uygulamalarla öğretilmesi amaçlanır.

Yıl içinde 6-7-8.sınıf öğrencilerimizin sanatsal çalışmalarına destek vermek amacıyla Ortaokul binası giriş katında kişisel öğrenci sergileri düzenlenir.

Teknoloji ve Tasarım

Öğrencilerimizin kazanması gereken bilgi, beceri ve tutumları elde edebilmeleri, tasarım yeteneği ve estetik duyarlıkların geliştirilmesinde gözlem, araştırma, sorgulama, sonuç çıkarma, yaratıcılık özelliklerine katkı için Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı çocuklarımızın gelecekteki yaşamı dikkate alınarak hazırlanır.

Ortaokul 7 ve 8. sınıf öğrencilerimiz, Teknoloji ve Tasarım derslerini haftada bir saat olarak, bilgisayar laboratuvarında sürdürür; tasarımlarını bilgisayar destekli olarak gerçekleştirir. 8. sınıflarımız Teknoloji ve Tasarım derslerini 9 haftalık periyotlarla Görsel Sanatlar dersleri ile dönüşümlü alır.

Derslerde Rhino-ceros, Tinkercad programları kullanılır; öğrencilerin 3 boyutlu düşünme becerilerinin gelişimine katkı sağlamak amaçlı yapılan çalışmalar laboratuvarımızda bulunan 3D yazıcı ve karton kesim CNC’si  kullanılarak üç boyutlu olarak üretilir.

Yıl içinde kurgu, düzen ve yapım kuşaklarında öğrencilerimizin düşünceden ürüne kadar olan süreci izlemeleri, ürünlerin tasarımını yeniden yorumlayarak bir araya getirmeleri,  Rhinoceros çizim programını kullanarak yapım kuşağı bölümünde ürünlerin prototiplerini, modellerini karton ve 3D printer kullanarak üretmeleri amaçlanır.

Seramik

Seramik derslerinde kili yoğurmak, biçimlendirmek ve bir ürün meydana getirmek, çamurun gücü ile üç boyutlu çalışmalar yapmak motor-kas gelişimini olumlu yönde geliştirmekte, çocukların duygularını ifade etme gücü kazanmalarına ve iç dünyalarını dışa yansıtabilmelerine olanak sağlamakta ayrıca soyut kavramları somuta dönüştürme deneyimini yaşamalarını sağlamaktadır.

Derslerimizde farklı Seramik şekillendirme ve dekor teknikleri kullanılarak serbest tasarımlar bireysel ve grup olarak çalışılmakta, çalışmaların bisküvi pişiriminden sonra sırlama aşamasına geçilmektedir. Sır denilen seramik boyası ile çalışırken renklerin  tam olarak görülememesi, çocukların cesurca başka renklerin oluşumuna aracı olmalarını sağlamakta ve süreci heyecan verici kılmaktadır.

5. Sınıf öğrencilerimiz  9 haftalık dönüşümlü  periyotlarla Görsel Sanatlar ve Seramik eğitimlerini haftada bir ders saati olarak almaktadır, sınıf sayıları eşit olarak bölünerek Görsel Sanatlar ve Seramik atölyelerinde derslere katılmaktadırlar. Seramik derslerinde öğrencilerimizin farklı teknikler kullanarak ortaya çıkardıkları ürünler atölyemizdeki seramik fırınında pişirilmektedir.

 

 

Bilgi Talebi

Bilgi Talebi


  Lütfen formu göndermeden önce " Anaokulu için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " İlkokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Ortaokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Lise için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   


  Bu Formda alınan kişisel iletişim bilgileri talep ettiğiniz yerleşke, okul, sınıf seçeneklerine göre kayıt bilgilerinin size iletilebilmesi için talep edilmektedir. Başka bir amaçla kullanılmayacak, 3. Şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmayacaktır.)