Sosyal Bilgiler

Sosyal Bilgiler Derslerinde;  öğrencilerimizin eleştirel düşünme,  problem çözme, etkili iletişim becerilerine sahip, demokratik vatandaşlık bilinci gelişmiş bireyler olarak yetişmeleri hedeflenir.

Sosyal Bilgiler Dersi programı; öğrencilerimizin yaşam boyu ihtiyaç duyabilecekleri bilgi, beceri ve davranışlara sahip bireyler olarak yetişmelerini amaçlar. Ayrıca ulusal ve uluslararası düzeyde; kişisel, sosyal ve akademik açıdan yetkinlikler kazanmalarını sağlar.

Hedeflerimiz

Öğrencilerimizin;

 • Haklarını ve sorumluluklarını bilen, kendini ifade edebilen, dünyada ve ülkesinde olup biten olaylara duyarlı bireyler olmaları,
 • Yaşadığı çevre ile dünyanın genel coğrafi özelliklerini tanıyarak insan ile çevre arasındaki etkileşimi açıklamaları ve mekânı algılama becerilerini geliştirmeleri,
 • Türk kültürünü ve tarihini oluşturan temel öge ve süreçleri kavrayarak, kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi için çaba göstermeleri,
 • Bilimsel düşünmeyi temel alarak bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretmede akademik dürüstlüğü temel almaları,
 • Demokratik değerleri yaşam tarzı olarak benimsemeleri,
 • Katılımın önemine inanarak, kişisel ve toplumsal sorunların çözümü için kendine özgü görüşler ileri sürebilmeleri,
 • Uluslar arasında ayrılıklar inşa etmek yerine, köprüler oluşturacak olan dostluk ve barış duygularını geliştirmeleri, farklı inanç ve yaşayışlara  hoşgörü ile yaklaşabilmeleri hedeflenir.

Öğretim Uygulamalarımız

Sosyal Bilgiler Derslerinde;

 • Her öğrencimizin öğrenme ihtiyacına yanıt üretecek, farklı öğrenme biçimlerine uygun alan yaratan bir öğretim tasarımı ile yöntem ve tekniklerde çeşitliliğe yer verilir.
 • Öğrencilerimizin hazırbulunuşlukları, ilgileri, öğrenme stilleri gibi farklılıklarından yola çıkarak her öğrencimiz deneyimini bir ileri düzeye taşıması için desteklenir ve sorumluluk bilincine sahip bireyler olmaları hedeflenir.
 • Öğrencilerimiz, fikirlerini ifade edebilme, yetenekleri ile derslerimizin merkezinde olma ve  fikir alışverişi yaparak sorgulama becerisi geliştirmeleri  için desteklenir.
 • Öğrencilerimize öğrenme sürecinde deneyimlerin kullanılmasına ve çevreyle etkileşim kurulmasına olanak yaratan alanlar sağlanır. Kültürel mirası tanımak ve sahip çıkılmasını sağlamak için müze eğitim çalışmaları yapılır, tarihi yerlere geziler düzenlenir.
 • Öğrencimiz düşünmeye, soru sormaya ve görüş alışverişi yapmaya teşvik edilir.

 

 

Bilgi Talebi

Bilgi Talebi


  Lütfen formu göndermeden önce " Anaokulu için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " İlkokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Ortaokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Lise için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   


  Bu Formda alınan kişisel iletişim bilgileri talep ettiğiniz yerleşke, okul, sınıf seçeneklerine göre kayıt bilgilerinin size iletilebilmesi için talep edilmektedir. Başka bir amaçla kullanılmayacak, 3. Şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmayacaktır.)