Kütüphane

Terakki Vakfı Okulları Kütüphaneleri web sitesini ziyaret etmek için tıklayınız.

Kütüphanelerimiz, kütüphane ortamını okuma, öğrenme ve araştırma alışkanlıklarının geliştirildiği yer olarak kabul eder ve tüm öğrenci, öğretmen ve çalışanların bilgi ihtiyacını karşılamayı hedefler.

Terakki Vakfı Okulları Kütüphaneleri, Levent Yerleşkesi İlkokul Kütüphanesi, Levent Yerleşkesi Lise Kütüphanesi, Tepeören Yerleşkesi İlkokul Kütüphanesi ve Tepeören Yerleşkesi Lise Kütüphanesi olmak üzere dört kütüphane olarak hizmet verir.

Çağdaş kütüphaneciliğin tüm olanaklarından yararlanarak oluşturduğumuz kütüphanelerimizdeki kaynaklar, 75.000’i aşmıştır. Kütüphanelerimizde Türkçe ve çeşitli dillerde kitaplar, dergiler ve gazetelerin yanı sıra DVD, VCD, CD vb. görsel-işitsel kaynaklar ve elektronik veri tabanları bulunur.

Kütüphanelerimizde tüm kullanıcıların bireysel ve grup çalışmalarına olanak sağlayan okuma odası ve bilgisayar bölümleri mevcuttur. Öğrencilerin akademik kullanımlarına yönelik internet bağlantılı bilgisayarlar ve yazıcılar vardır.

Kütüphanelerimizdeki kaynaklar, uluslararası katalog kurallarından oluşan “Anglo-Amerikan Kataloglama Kuralları” ve ondalık sisteme dayalı kütüphane sınıflandırması “Dewey Onlu Sınıflama Sistemi” ile düzenlenerek, açık raf sistemiyle hizmete sunulur. Öğrencilerimiz, kullanıcılarımız, elektronik ortamda sunulan güncel kütüphane kayıtlarına ve elektronik veri tabanlarına internet üzerinden online erişim sağlayabilir.

Kütüphanelerimiz, hafta içi her gün saat 08.00 – 17.00 arası hizmet verir.

Akademik Teknoloji

Kütüphanelerimiz, okul kütüphaneciliği alanındaki en son yenilikleri takip eden öncü bir yönetim anlayışına sahip. Bu anlayış çerçevesinde kütüphanelerimizde, uluslararası alanda en gelişmiş K-12 kütüphane otomasyon sistemi SirsiDynix kullanılır ve bu sistemle birlikte, kütüphanecilik alanındaki her işlem, K-12 uluslararası standartlarında elektronik olarak yapılır. Türkiye’de ilk kez, bir K-12 kütüphanesi bu ölçekte ve teknolojik içerikte bir sistem kullanıyor.

Bu otomasyon sistemiyle öğrencilerimiz, akademik ve kültürel araştırmalarında akademik doğruluğu sınanmış bilgi kaynaklarına; kütüphane otomasyon sistemi mobil uygulaması “BookMyne” ile kütüphane kataloğu sistemine erişir, arama yapar ve ödünç alınan kaynakları uzatır.

Terakki Vakfı Okulları kütüphanelerinde bulunan her tür basılı kaynak ve e-kaynak katalog bilgileri, SirsiDynix otomasyon sistemi aracılığıyla Terakki Vakfı Okulları öğrencilerine, çalışanlarına ve tüm internet dünyası kullanıcılarına zaman ve mekan farkı olmaksızın açıktır.

Koleksiyon

Tüm kullanıcılarımız, kütüphanelerimizde bulunan “genel kitaplar”, “referans kaynakları”, “Atatürk kitapları” “görsel-işitsel kaynaklar (DVD,CD,VCD vb.)”, “e-kitaplar”, “e-dergiler” ve “süreli yayınlar” koleksiyonlarımızdan kütüphane kuralları çerçevesinde yararlanabilir.

e-Koleksiyon

12.000’i aşkın e-kitap, aboneliğimiz olan Britannica Online Ansiklopedileri, Ebsco e-kitap, Tumble e-kitap, Cumhuriyet Gazete Arşivi, Jstor, Sayısal Türkçe e-kitap veri tabanları ve Soraapp e-dergi platformu da yine aynı şekilde kullanıcılarımız için 24 saat her yerden erişilebilir durumda.

Hizmetlerimiz

Kütüphanelerimizde danışma, ödünç verme, süreli yayınlar hizmeti; kullanıcı eğitimi ve teknik hizmetler, alanında mesleki eğitim almış uzman kütüphaneciler tarafından yürütülür. Bu hizmetler, okulun müfredat programını destekleyen eğitim programları ve etkinliklerle pekiştirilir.

Anaokulundan ortaokul 5. sınıfa kadar hizmet veren ilkokul kütüphanemizde; öğrencilerimizin dil ve anlatım, eleştirel düşünme becerileri ve uluslararası bakış açılarını geliştirmeleri üzerine dersler verilir. Kütüphane ortamında; okuma saati, bilgi okuryazarlığı, İngilizce ve Türkçe dersleri yapılır. Öğrencilerimiz, okuma saatlerinde bağımsız olarak kütüphanedeki kitapları inceleyip okurlar. Bilgi okuryazarlığı ve İngilizce derslerinde ise oluşturduğumuz programla kütüphanenin nasıl kullanılacağını ve kütüphanede nasıl araştırma yapılacağını öğrenirler. IBPYP sorgulama üniteleriyle bağlantı kurarlar ve bilginin beşiği kütüphanelere vurgu yapan etkileşimli etkinlik ve projelerde bulunurlar. Ayrıca kütüphanemizde “Öykü Okuma” ve “Masal Okuma” gibi etkinlikler düzenlenir.

Lise kütüphanemizde ise öğrenci ve öğretmenlere yönelik çeşitli kullanıcı eğitimleri verilir. Her öğretim yılı başında sınıflara kütüphane tanıtımları yapılır.

Öğrencilerimiz; Uluslararası Bakalorya Organizasyonu’nun (International Baccalaureate Organisation-IBO) İlk Yıllar Programı (Primary Years Programme–PYP) ve Diploma Programı (Diploma Programme-DP) müfredatlarına uygun, sorgulayarak öğrenmeye teşvik edilir. Öğrencilerimiz okuma ve araştırma becerilerini geliştirmeleri için içerik oluştururken, uygulamalı akademik dürüstlük eğitimi, dünya standartlarında bir kütüphane kataloğu ve elektronik veri tabanı kullanma konusunda İngilizce eğitim alır.

Kütüphanelerimiz yıl içinde, belirli gün ve haftalarda, öğrencilerin okudukları kitapların yazarlarının davet edildiği söyleşi ve imza günleri düzenler ve kitap stantları açar.

Ayrıca her yıl mayıs ayında; yazarlarla söyleşiler, tiyatro gösterileri, müzik dinletileri, resim sergileri, atölye çalışmaları, kitap fuarı gibi etkinliklerle “Kütüphane Şenliği” yapılır.

Kütüphane Kuralları

 • Terakki Vakfı Okullarının tüm öğrenci ve çalışanları kütüphanenin doğal üyesidir.
 • Başvuru kaynakları niteliğindeki yayınlar (ansiklopediler, sözlükler, yıllıklar vb.) ve özel koleksiyonlar (Atatürk albümleri, değerli sanat kitapları) ödünç verilmez.
 • Kullanıcılar başvuru kaynaklarından fotokopi yoluyla yararlandırılır.
 • İdareci, öğretmen ve personele en fazla 5 adet kaynak 1 ay süreyle ödünç verilir.
 • Öğrenciler aldıkları kaynağı gününde geri vermekle sorumludur.
 • Eğer öğrenci ödünç aldığı kaynağı 15 gün içerisinde bitiremeyeceğini kütüphanecilere bildirirlerse yayın için ek süre verilir.
 • Öğrenciler ödünç aldıkları kaynağı iyi kullanmakla ve hasarsız geri vermekle sorumludur.
 • Kütüphaneden alınan kaynakların kullanıcı tarafından kaybedilmesi veya yıpratılması dahilinde, kaynağın kullanıcı tarafından yenisinin alınması sağlanır.
 • Kütüphaneden ödünç alınan kaynaklar, kütüphanecilerin bilgisi dışında başka bir okuyucuya verilemez.
 • Kullanıcının ödünç almak istediği kaynak, o an kütüphanede bulunmuyorsa (ödünç verilmişse) rezerv işlemi yapılır. Rezerv işlemini OPAC üzerinden kullanıcı kendisi de yapabilir.
 • Rezerve edilen kaynak kütüphaneye geldiğinde,  kaynağı isteyen kullanıcı bilgilendirilir.
 • Veliler, kayıtlı öğrencileri üzerinden kaynak ödünç alabilirler.
 • Ödünç alınmayan hiç bir kaynak, kütüphane dışına çıkarılamaz.
 • Yarı yıl tatillerinde ve ara tatillerde öğrenciye uzun süreli ödünç kaynak verilir.
 • Kaynakların iade tarihinden 3 gün önce, kütüphane programı tarafından otomatik olarak hatırlatma maili gönderilir.
 • Kaynakların iade tarihi geciktiğinde 5 gün sonra, 12 gün sonra ve 19 gün sonra kütüphane programı tarafından otomatik olarak uyarı maili gönderilir.
 • Ortaokul ve lise öğrencilerine en fazla 3 kaynak 15 gün süreyle ödünç verilir.
 • İlkokul öğrencilerine 2 adet kaynak 15 gün süreyle ödünç verilir.
 • Süreli yayınların son sayıları ödünç verilmez.
 • Öğrenci, fotokopi için aldığı kaynağı bir ders saati içerisinde kütüphaneye iade etmezse müdür yardımcısı aranıp, öğrencinin uyarılması sağlanır.
 • Kütüphanedeki bilgisayarlardan öğrenciler, öğretmenler ve personel yararlanmaktadır.
 • Kütüphanedeki bilgisayarlar, daha çok akademik internet kullanımı ile ödev ve araştırmaları desteklemeye yöneliktir.
 • Kütüphanedeki bilgisayarları kullanmak için önceden randevu almak gerekmektedir.
 • Öğrencilerin bilgisayar kullanımları kütüphanecilerin gözetimi altında gerçekleşir.
 • İlkokul kütüphanesindeki bilgisayarlar her teneffüs başka sınıflara ayrılmıştır.
 • Grup çalışmaları için kütüphaneden randevu alınması gerekmektedir.
 • Kütüphanelere yiyecek ve içecekle girilmez.
Bilgi Talebi

Bilgi Talebi


  Lütfen formu göndermeden önce " Lise için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   


  Bu Formda alınan kişisel iletişim bilgileri talep ettiğiniz yerleşke, okul, sınıf seçeneklerine göre kayıt bilgilerinin size iletilebilmesi için talep edilmektedir. Başka bir amaçla kullanılmayacak, 3. Şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmayacaktır.)