Kütüphane

Kütüphanelerimiz, kütüphane ortamını okuma, öğrenme ve araştırma alışkanlıklarının geliştirildiği yer olarak kabul eder ve tüm öğrenci, öğretmen ve çalışanların bilgi ihtiyacını karşılamayı hedefler.

Terakki Vakfı Okulları Kütüphaneleri, Levent Yerleşkesi İlkokul Kütüphanesi, Levent Yerleşkesi Lise Kütüphanesi, Tepeören Yerleşkesi İlkokul Kütüphanesi ve Tepeören Yerleşkesi Lise Kütüphanesi olmak üzere dört kütüphane olarak hizmet verir.

Çağdaş kütüphaneciliğin tüm olanaklarından yararlanarak oluşturduğumuz kütüphanelerimizde 70.000’i aşan kaynak yer alır;  Türkçe ve çeşitli dillerde kitaplar, dergiler ve gazetelerin yanı sıra DVD, VCD, CD vb. görsel-işitsel kaynaklar ve elektronik veri tabanları bulunur.

Kütüphanelerimizde tüm kullanıcıların bireysel ve grup çalışmalarına olanak sağlayan okuma odası ve bilgisayar bölümleri mevcut.

Kütüphanelerimizdeki kaynaklar, uluslararası katalog kurallarından oluşan “Anglo-Amerikan Kataloglama Kuralları” ve ondalık sisteme dayalı kütüphane sınıflandırması “Dewey Onlu Sınıflama Sistemi” ile düzenlenerek, açık raf sistemiyle hizmete sunulur. Öğrencilerimiz, kullanıcılarımız, elektronik ortamda sunulan güncel kütüphane kayıtlarına ve elektronik veri tabanlarına internet üzerinden online erişim sağlayabilir.

Kütüphanelerimiz, hafta içi her gün saat 08.00 – 17.00 arası hizmet verir.

Terakki Vakfı Okulları Kütüphaneleri web sitesi için:
http://library.terakki.org.tr/client/en_US/defaulteng/

Akademik Teknoloji

Kütüphanelerimiz, okul kütüphaneciliği alanındaki en son yenilikleri takip eden öncü bir yönetim anlayışına sahip. Bu anlayış çerçevesinde kütüphanelerimizde, uluslararası alanda en gelişmiş K-12 kütüphane otomasyon sistemi SirsiDynix kullanılır ve bu sistemle birlikte, kütüphanecilik alanındaki her işlem, K-12 uluslararası standartlarında elektronik olarak yapılır. Türkiye’de ilk kez, bir K-12 kütüphanesi bu ölçekte ve teknolojik içerikte bir sistem kullanıyor.

Bu otomasyon sistemiyle öğrencilerimiz, akademik ve kültürel araştırmalarında akademik doğruluğu sınanmış bilgi kaynaklarına; kütüphane otomasyon sistemi mobil uygulaması “BookMyne” ile kütüphane kataloğu sistemine erişir, arama yapar ve ödünç alınan kaynakları uzatır.

Terakki Vakfı Okulları kütüphanelerinde bulunan her tür basılı kaynak ve e-kaynak katalog bilgileri, SirsiDynix otomasyon sistemi aracılığıyla Terakki Vakfı Okulları öğrencilerine, çalışanlarına ve tüm internet dünyası kullanıcılarına zaman ve mekan farkı olmaksızın açıktır.

Koleksiyon

Tüm kullanıcılarımız, kütüphanelerimizde bulunan “genel kitaplar”, “referans kaynakları”, “Atatürk kitapları” “görsel-işitsel kaynaklar (DVD,CD,VCD vb.)”, “e-kitaplar”, “e-dergiler” ve “süreli yayınlar” “ elektronik kaynaklar” koleksiyonlarımızdan kütüphane kuralları çerçevesinde yararlanabilir.

e-Koleksiyon

10.000’i aşkın e-kitap, aboneliğimiz olan Britannica Online Ansiklopedileri, Ebsco e-kitap, Tumble e-kitap, Cumhuriyet Gazete Arşivi, Jstor, Sayısal Türkçe e-kitap veri tabanları ve Zinio e-dergi platformu da yine aynı şekilde kullanıcılarımız için 24 saat her yerden erişilebilir durumda.

Hizmetlerimiz

Kütüphanelerimizde danışma, ödünç verme, süreli yayınlar hizmeti; kullanıcı eğitimi ve teknik hizmetler, alanında mesleki eğitim almış uzman kütüphaneciler tarafından yürütülür. Bu hizmetler, okulun müfredat programını destekleyen eğitim programları ve etkinliklerle pekiştirilir.

Anaokulundan ortaokul 5. sınıfa kadar hizmet veren ilkokul kütüphanemizde; öğrencilerimizin dil ve anlatım, eleştirel düşünme becerileri ve uluslararası bakış açılarını geliştirmeleri üzerine dersler verilir. Kütüphane ortamında; okuma saati, bilgi okuryazarlığı, İngilizce ve Türkçe dersleri yapılır. Öğrencilerimiz, okuma saatlerinde bağımsız olarak kütüphanedeki kitapları inceleyip okurlar. Bilgi okuryazarlığı ve İngilizce derslerinde ise oluşturduğumuz programla kütüphanenin nasıl tanınacağını, kullanılacağını ve kütüphanede nasıl araştırma yapılacağını öğrenirler. IBPYP sorgulama üniteleriyle bağlantı kurarlar ve bilginin beşiği kütüphanelere vurgu yapan etkileşimli etkinlik ve projelerde bulunurlar. Ayrıca kütüphanemizde “Öykü Okuma” ve “Masal Okuma” gibi etkinlikler düzenlenir.

Lise kütüphanemizde ise öğrenci ve öğretmenlere yönelik çeşitli kullanıcı eğitimleri verilir. Her öğretim yılı başında sınıflara kütüphane tanıtımları yapılır.

Öğrencilerimiz; Uluslararası Bakalorya Organizasyonu’nun (International Baccalaureate Organisation-IBO) İlk Yıllar Programı (Primary Years Programme–PYP) ve Diploma Programı (Diploma Programme-DP) müfredatlarına uygun, sorgulayarak öğrenmeye teşvik edilir. Öğrencilerimiz okuma ve araştırma becerilerini geliştirmeleri için içerik oluştururken, uygulamalı akademik dürüstlük eğitimi, dünya standartlarında bir kütüphane kataloğu ve elektronik veri tabanı kullanma konusunda İngilizce eğitim alır.

Kütüphanelerimiz yıl içinde, belirli gün ve haftalarda, öğrencilerin okudukları kitapların yazarlarının davet edildiği söyleşi ve imza günleri düzenler ve kitap stantları açar.

Ayrıca her yıl mayıs ayında; yazarlarla söyleşiler, tiyatro gösterileri, müzik dinletileri, resim sergileri, atölye çalışmaları, kitap fuarı gibi etkinliklerle “Kütüphane Şenliği” yapılır.

Kütüphane Kuralları

  • Terakki Vakfı Okullarının tüm öğrenci ve çalışanları kütüphanenin doğal üyesidir.
  • Başvuru kaynakları niteliğindeki yayınlar (ansiklopediler, sözlükler, yıllıklar vb.) ve özel koleksiyonlar(Atatürk albümleri, değerli sanat kitapları) ödünç verilmez.
  • Başvuru kaynaklarından fotokopi yoluyla yararlandırılır.
  • İdareci, öğretmen ve personele en fazla 5 adet yayın 1 ay süreyle ödünç verilir.
  • Öğrenciler aldıkları yayını gününde geri vermekle sorumludur.
  • Eğer öğrenci ödünç aldığı yayını 15 gün içerisinde bitiremeyeceğini kütüphanecilere bildirirlerse yayın için ek süre verilir.
  • Öğrenciler ödünç aldıkları yayını iyi kullanmakla ve hasarsız geri vermekle sorumludur.
Kayıt Bilgi Talebi

Kayıt Bilgi Talebi


Lütfen formu göndermeden önce "Lise ön bilgilendirme" yazımızı okuyunuz.
 
 


Bu Formda alınan kişisel iletişim bilgileri talep ettiğiniz yerleşke, okul, sınıf seçeneklerine göre kayıt bilgilerinin size iletilebilmesi için talep edilmektedir. Başka bir amaçla kullanılmayacak, 3. Şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmayacaktır.)