KÖM Ekibi

Kriz Önleme ve Müdahale Ekibi (KÖM)
Deprem gibi doğal afet ve acil durumlarda önlem ve hazırlıklarımız

Kriz Önleme ve Müdahale (KÖM) ekibi, genel afet durumları ve travmatik yaşantılar düşünülerek kurulmuş bir destek ekibidir.

KÖM ekibi, Terakki Vakfı temsilcisi, Anaokulu, İlkokul ve Lise okul yöneticilerinden temsilciler, sınıf ve branş öğretmenleri temsilcileri, sağlık ekibi ve Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi temsilcilerinden oluşur. Bu ekip, acil durumlarla ilgili kendi içinde işbölümü yaparak çalışmalarını sürdürür ve kriz durumlarına müdahale edebilmek ve acil durumlarda etkili kararlar alabilmek için eğitimler almıştır.

Kuruluş

Ülkemizde yaşanan 1999 Marmara Depreminden sonra, “Travma Sonrası Psikolojik Destek Programları”na ihtiyaç hissedilmiş, “Psikososyal Okul Projesi” adı altında öğrencilerin okullarda travma sonrası yaşantılarına destek verecek projeler hayata geçirilmiştir. 2000’li yıllardan günümüze kadar okulda yaşanacak krizler ve travmatik etkileri için düzenli olarak planlamalar yapılmış ve ekipler oluşturulmuştur.

Bir okulda kriz yaşandığında öğrenciye, öğretmene, veliye, çalışan kişilere, oluşan paniğin önlenmesi için mevcut düzenin devam edeceği ve nedeni ne olursa olsun acil durumla başa çıkılabileceği mesajının verilmesi ve güven sunulabilmesi şarttır. Terakki Vakfı Okulları’nda da tüm bu durumlar göz önünde bulundurularak, 2003- 2004 öğretim yılında Kriz Önleme Müdahale ve Psikolojik Destek Ekibi kurulmuştur. Ekip, çalışmalarını sistemli bir işleyişle yürütebilmesi amacıyla, çeşitli kurumlardan eğitim almıştır. Alınan eğitim kriz tanımı, kriz yönetimi, krize hazırlık ve planlama, stres yönetimi, intihar ve ölüm vakalarına yaklaşım, başa çıkma becerileri, sınıf ortamlarında yapılacak psikososyal destek çalışmalarını kapsamıştır.

2015-2016 öğretim yılı itibarıyla LEAP Çalışan Destek Programı ile anlaşma gerçekleştirilmiştir. Prof. Dr. Tarık Yılmaz ile süpervizyon çalışmaları LEAP anlaşması çerçevesinde devam etmektedir.

Amaç

Krize müdahale çalışmaları ile okul ortamında kesintiye uğrayan işlevlerin en kısa sürede düzeltilerek sürdürülmesi amaçlanmaktadır ve bu amaçlar dört başlıkta toplanmaktadır.

 1. Risk faktörlerinin belirlenmesi ve etkileri en aza indirecek tedbirlerin alınması,
 2. Eylem planı hazırlanması,
 3. Tüm okul topluluğunun kriz durumlarında yapılacaklar hakkında bilgilenmesi,
 4. Yürütülen tüm çalışmaların değerlendirilmesi ve ihtiyaçların hızla belirlenmesi,

Görev

Bu çalışmalar arasında;

 • Kurum içinde çalışanların ve öğretmenlerin, acil durumlarla ilgili bilgilendirilmesi için gerekli organizasyonları yapar. Krize müdahale planı hakkında okul topluluğunun tüm üyelerinin bilgi sahibi olması için belirli periyotlarda toplantılar ve eğitimler düzenler.  Okulda kriz önleyici eğitim ve seminer çalışmaları planlar ve uygular,
 • Yıl içinde kriz veya doğal afet olması durumunda hazırlıklı olmayı sağlayacak tatbikatlar gerçekleştirir.
 • Acil durum ve yardım için gerekli malzemelerin teminini, bakımını ve düzenli olarak güncellenmesi sağlar.
 • KÖM Ekibi, okul sağlık ekibinin yanı sıra ilkyardım eğitimi alan ekip ve diğer ekiplerle de iletişim ve işbirliği içinde olmak için ortak toplantılar gerçekleştirilir, eşgüdümlü hareket ederek, etkili müdahale yapılmasını sağlayacak ön hazırlıkları da yürütür.
 • Kriz durumları ile ilgili alınması gereken kararların verilmesinde (alınacak kararın öğrenci- öğretmen-veli ve çalışanların psikolojisini nasıl etkileyeceğini göz önünde bulundurarak) Kriz Yönetim Ekibine önerilerde bulunur.
 • Okuldaki öğrencilere yaşanan krizle ilgili ilk bilginin hangi ortamda, hangi yöntemle aktarılacağını belirler, öğrencilere doğru bilgiler verir.
 • Öğrencilerle birlikte öğretmen ve çalışanların da durumdan nasıl etkilendiklerini takip eder ve destek olur.
 • Her kriz durumunun dinamiklerine göre, veliler için hazırlanacak bilgilendirme yollarına karar verir, gereken organizasyonu yapar,
 • Öğrencilerin; güvenlikleri, sağlıkları, yemek ihtiyacı ve ulaşımları ile ilgili gereken tedbirlerin alınması için planlamalarını yapar. Her kriz durumunun dinamikleri doğrultusunda ilgili birimlerin etkili hizmet vermesini sağlar.
 • Kriz sonrası psikolojik desteğe ihtiyaç duyan öğrencileri belirler ve baş etme yöntemleri konusunda yardımcı olacak teknikleri uygulanması için eğitimcilerin hazır bulunmasını sağlayacak bilgilendirmelerin yapılmasını sağlar.

Dokümanlar

Veli Bilgilendirme Mektupları

AFAD Mobil Uygulaması

Afet öncesinde, afet anında ve afet sonrasındaki ihtiyaçların tek uygulamada karşılanması amacıyla AFAD tarafından “AFAD Acil Mobil uygulaması” geliştirildi. IOS / Android kullanıcılarının yararlanabileceği bu uygulamayı APP Store ve Google Play uygulama mağazalarından indirebilirsiniz.

AFAD Acil Mobil uygulaması tanıtım videosuna https://www.afad.gov.tr/afad-acil-mobil-uygulamasi-afet-ve-acil-durumlarda-daima-yaninda adresinden ulaşılabilirsiniz.

Bilgi Talebi

Bilgi Talebi


  Lütfen formu göndermeden önce " Lise için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   


  Bu Formda alınan kişisel iletişim bilgileri talep ettiğiniz yerleşke, okul, sınıf seçeneklerine göre kayıt bilgilerinin size iletilebilmesi için talep edilmektedir. Başka bir amaçla kullanılmayacak, 3. Şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmayacaktır.)