Sanat Galerisi

Terakki Vakfı her zaman sahip olduğu kültür platformlarını sürekli geliştirerek, 140 yılı aşan geçmişini geleceğe taşıma bilinciyle hareket etmiştir.

“Sanat Galerisi” kurumlaşmanın bir parçası olan güven ve fütürist bir yaklaşım sonucu doğmuştur. Sanat eserleri sergilenmeli, gelecek nesillere aktarılmalı, sanatçıyla izleyiciyi buluşturmalıydık ve 2000 yılında bu düşümüzü gerçekleştirerek galerimizi hayata geçirdik.

Terakki Vakfı’nın sanat yaklaşımı “her zaman sanatsal üretimlerin; kültür hayatını doğrudan etkilediği, insan-doğa-toplum ve evrenin algılanmasında ve gelişmesinde ciddi bir rol oynadığı, kişinin estetik duygusunu ve onun sağlayacağı ruh dinginliğiyle birlikte yaşanan mutluluğu ve bu değerlerle orantılı olarak etik düşünme boyutuna sahip olunacağı” şeklinde açıklanabilir.

Diğer yandan bu yaklaşımın Terakki Vakfı Okulları’na yansımasında; “Her ay bir sergi gezen, sanatçılar hakkında bilgi sahibi olan, izlediğini yorumlayabilen ve bunları ifade eden” çocuklarımızı görüyor ve mutlu oluyoruz. Bu eğitimlerin, onların hayata hazırlanmasında çok önemli bir rol oynadığını, ilgilerini uyandırdığımızı, yaratıcılık yönlerini kışkırttığımızı dolayısıyla entelektüel kimlik kazandırdığımıza inanıyoruz.

Öğrencilerimizin birer izleyici olarak resim sergilerinde bulunuşu, yorumlayışı bizim için çok önemli. Çocuğun zihni; gördüğü resmi, dinlediği müziği çok iyi algılar, görsel, zihinsel ve estetik açıdan değerlere sahip olarak, kültür yaşamına kalite getirir. Hayatı boyunca da bu ortamı yaratmaya çalışır. İzleyerek anlamaya çalışır, büyüyünce sanatı da sever, onun yanında ve içinde olmasını ister. Okulu ile gurur duyar.

Sanata ve sanatçıya yaklaşımımızı toplumsal bir sorumluluk olarak görüyoruz. Sanatı yaşatmanın en az yapmak kadar önemli ve ciddi olduğunun bilincindeyiz. Sanatın izlenmesini sağlamanın da, galerinin sosyal sorumluluğu olduğuna inanıyoruz.

Terakki Vakfı Sanat Galerisi, başlangıçta hedeflenen amaca ulaştı mı? diye sorguladığımızda;

Vakıf galerisi olarak belirlediği, genç kuşaklara güzel sanatları tanıtmayı ilke edinmiş, sanata ve sanatçıya duyarlı yaklaşımını korumuş, duyulan güveni hiç kaybetmeden sürdürmüş, çalıştığı sanatçılarla ve izleyici kitlesiyle tanınırlığını artırmıştır. ‘Kültür Mirası’ olarak geleceğe bırakacağı önemli sayıdaki eserle, gurur duyulacak ‘Vakıf Sanat Eserleri’ koleksiyonu oluşturmaya başlamıştır.

Koleksiyon oluşturma düşüncesi, sanatçıyı korumak ve gelecek nesillere, sanat adına bir şeyler bırakabilmek bizlere heyecan veriyor. Bütün bunlara karar verdiğimiz ve prensiplerini oluşturduğumuz 2000 yılından bugüne kadar, koleksiyona alınacak eserleri seçerken, önceliği galerimizde sergi açan sanatçılara verdik, dolayısıyla çoğunlukla kendi sergilerimizden eser aldık, almaya da devam edeceğiz. Belli konseptlere bağlı kalmadan, farklı disiplin anlayışıyla hareket ettik. Her sanat eserinin bir değer olduğunu unutmadık.

Daha büyük kitlelere ulaşmayı, daha fazla sanatçıyla buluşmayı, sanata ve sanatçılara destek sağlamayı istiyoruz. Geleceğe ‘kültür mirası’ olarak bırakacağımız “Vakıf Sanat Eserleri” koleksiyonunun büyümesini ve TERAKKİ adının güzel sanatlar alanında da yaşamasını önemsiyoruz.

Vakfın sahibi olduğu, birbirinden güzel ve değerli sanat eserlerden oluşan seçkin koleksiyonu; eğitim tesislerimizin geniş salonlarında, koridorlarında, ofislerin duvarlarında sergileyerek, hem ziyaretçilerin hem de çalışanların etkilendiği sürekli sergi alanı içinde keyifli çalışma ortamları yaratıyoruz.

Sergi hazırlamanın, maddi gerçeğini göz ardı etmeden dengeyi koruyabilmeye önem veriyoruz. Gençlerin üretme sürecinden uzakta kalmadan, yüksek beklentiler içinde kaybolup gitmeden, ustalarımızın, koleksiyonerlerin ve biz galerilerin desteğine ihtiyaçları olduğunun bilincinde hareket ederek, Terakki Sanat’ı evrensel değerlere sahip, güçlü sergileriyle ve kültür gezginleriyle etkileşim içinde görmek istiyoruz.

sanat.terakki.org.tr

Bilgi Talebi

Bilgi Talebi


  Lütfen formu göndermeden önce " Anaokulu için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " İlkokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Ortaokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Lise için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   


  Bu Formda alınan kişisel iletişim bilgileri talep ettiğiniz yerleşke, okul, sınıf seçeneklerine göre kayıt bilgilerinin size iletilebilmesi için talep edilmektedir. Başka bir amaçla kullanılmayacak, 3. Şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmayacaktır.)