Velimiz ile İletişim

Öğretmen – Veli Görüşmeleri

Her öğretim yılı başında, öğretmen-veli görüşme saatleri okul yönetimince yüz yüze veya çevrim içi planlanarak, velilerimize e- mail yoluyla bildirilir. Velilerimiz bu planlama doğrultusunda, K12 Net sistemi üzerinden, ilgili sınıf ve branş öğretmenimizden randevu alarak görüşmeyi gerçekleştirir.

Ayrıca anaokulu ve ilkokullarımızda her iki dönemde de bir kez olmak üzere sınıf öğretmeni, anne ve baba katılımıyla planlı bireysel veli görüşmesi yapılarak, öğrencimizin sosyal, duygusal ve akademik gelişimi çok yönlü olarak ele alınır.

Bireysel öğretmen-veli görüşmelerine önem verilmesi, öğrencimizin öğretim yılı süresince gelişiminin takip edilmesini, güçlü ve gelişmesi beklenen alanlarının önceden belirlenmesini ve tüm paydaşlar tarafından desteklenmesini sağlamak üzere çözümü hızlandıran bir yöntemdir.

Psikolojik Danışman – Veli Görüşmeleri

Psikolojik danışman, yıl boyunca öğrencilerimizin davranış gelişimlerini, sosyal uyum süreçleri tarafından değerlendirir. Randevu alınarak veya psikolojik danışmanın daveti ile görüşme yüz yüze veya çevrim içi yapılabilir.

Okul Yönetimi – Veli Görüşmeleri

Velilerimizin bilgilenme, sorularına cevap alabilme, düşünce, fikir ve önerilerini yönetime iletebilmeleri amacıyla, hafta içi her gün tüm yöneticilerle görüşme imkanları vardır. Olağanüstü durumlar dışında, velilerimizin görüşme taleplerini ileterek, ilgili yöneticiden randevu almaları, görüşmenin niteliği açısından önemlidir.

Gelişen, yenilenen ve öğrenen okul yaklaşımı içinde, okul ve velinin birbirini duyup anlamasını, doğru ihtiyaçların saptanıp, hedeflere eklenmesi açısından önemli ve değerli görüyor, soru, öneri düşünce ve fikirlerinizi önemsiyoruz.

Ayrıca okul yönetimi tarafından ihtiyaç duyulması durumunda ebeveyn katılımlı bireysel veli görüşmeleri yüz yüze veya çevrim içi planlanarak, veli daveti yapılır.

Okul Yönetimi – Psikolojik Danışman – Veli Görüşmeleri

Yıl boyunca öğrencilerimizin davranış gelişimleri ve sosyal uyum süreçleri farklı birimler tarafından gözlemlenir ve değerlendirilir.

Yapılan değerlendirme sonuçları doğrultusunda, ihtiyaç duyulan öğrencilerimizin velilerine yönelik bireysel görüşme planlaması yapılır.

Öğrencilerimizin çok yönlü değerlendirilmelerini ve okul–aile tutum birliğinin geliştirilerek önlemlerin alınmasını sağlayan görüşme planlamaları, öğrencilerimizin eğitim hayatlarını kolaylaştırır.

Veli Seminerleri

Öğrencilerimizin gelişim süreçlerinde, okul ve ailenin birbirini tamamlayıcı yönde yer almalarının önemine inanarak yıl içerisinde velilerimizin ihtiyaçları da değerlendirilerek yüz yüze veya çevrim içi planlanan eğitim programları ve seminerler düzenlenir. Veli seminerlerine, öğretim yılı başında akademik takvimde yer verilir ve ayrıca velilerimize yazılı olarak en az bir hafta öncesinden e-mail yoluyla hatırlatma yapılır.

Yazılı Duyurular

Okul yönetimi, yazılı duyuruları e-mail olarak ya da öğrencilerimiz aracılığıyla velilerimize iletir.

Velilerimizden, okul yönetimi tarafından iletilen her yazıyı dikkatle okumaları, gerekli durumlarda öğrencilerimizle paylaşmaları beklenir. Okula geri dönüşü istenen yazıların, belirtilen tarihte okula geri gönderilmemesi, bu bilgilerin değerlendirmeye alınmasını engeller. Velilerimizin duyarlı yaklaşımları, bu engeli ortadan kaldıracaktır.

Duyuruları, öğrencilerimizden düzenli olarak alamayan velilerimizin, okul yönetimi ve grup öğretmeniyle iletişime geçerek, işbirliği yapmaları beklenir.

Kurullar

Tüm okullarımızda Okul Aile Birliği, velilerimizin okul yaşantısına katılımlarını sağlayan ve sosyal sorumluluk projelerine verdikleri destekle topluma da katkı sağlayan bir oluşumdur. Bu yapının oluşumu aşamasında velilerimiz yazılı olarak bilgilendirilir ve toplantıya katılımları beklenir. Toplantıya katılım sağlayan velilerimiz arasından aday olmak isteyenlerin, seçim yoluyla kurula katılımları sağlanır.

Bilgi Talebi

Bilgi Talebi


  Lütfen formu göndermeden önce " Anaokulu için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " İlkokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Ortaokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Lise için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   


  Bu Formda alınan kişisel iletişim bilgileri talep ettiğiniz yerleşke, okul, sınıf seçeneklerine göre kayıt bilgilerinin size iletilebilmesi için talep edilmektedir. Başka bir amaçla kullanılmayacak, 3. Şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmayacaktır.)