Matematik derslerinde; kapsayıcı, öğrencinin kendini özgürce ifade ettiği, farklı öğrenme ihtiyaçlarının gözetildiği ve hata yapmaktan korkulmayan öğrenme süreçleri planlanır.

Matematik öğrenmenin en temel adımının öğrencilerimizin kendi çözümlerini üretmeleri olduğu fikriyle bireysel çalışmalar ve grup çalışmaları tasarlanır. Keşfetmelerine ve geçmiş bilgileri ile bağ kurmalarına olanak sağlanır. 

Öğrencilerimizin matematik öğrenirken kavramsal derinliğin yanı sıra öğrenmelerini günlük yaşamla ve farklı disiplinlerle ilişkilendirmeleri hedeflenir. Bu hedef doğrultusunda öğrencilerimiz öğretmenlerin rehberliğinde proje çalışmaları yaparlar. Proje sürecinde öğrenciler, ilgi duydukları bir alanda akademik dürüstlük ilkesine dayalı araştırma yapmaya ve çalışmaya teşvik edilir. Ayrıca teknolojiyi matematik ile bütünleştirerek etkili şekilde kullanabilmeleri de bu çalışmalar için önemlidir.

Bu süreç öğrencilere sadece akademik anlamda kazanım sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kendi öğrenmelerini düzenleyebilme ve bireysel ve/veya ekip çalışmalarında gerekli sorumluluğu kazanma fırsatını yaratır. 

Öğrenme eksiklerinin bireysel tespiti için süreç değerlendiren ölçmeler yapılır ve bu değerlendirmeler ışığında önleyici çalışmalar hazırlanır. Bu çalışmalar farklı öğrenme ihtiyaçlarını ve bunlara yönelik öğretme tekniklerini içerecek biçimde planlanır.

Lise öğrenimi boyunca öğrencilerimizin matematiksel metinlerden okuyup öğrenebilme ve matematiksel ifade becerilerine yönelik çalışmalar yapılır. Bu çalışmalarla öğrencilerimizin matematiği bir dil olarak öğrenmelerine, bu dili kullanarak yeni fikirler geliştirebilmelerine ve bu fikirleri savunabilmelerine olanak sunmak amaçlanmaktadır.

Matematiğe ilgili öğrenciler matematik kulübü etkinlikleri içerisinde ulusal ve uluslararası matematik yarışmalarına yönlendirilir. Bu yarışmalar yoluyla öğrencilerimizin farklı topluluklarla karşılaşarak ve farklı ölçme biçimleri ile kendilerini değerlendirme fırsatı yakalamaları sağlanır.

Tüm bu çalışmalar ile yükseköğretime ve hayata hazır, matematiği yaşam becerilerine çevirmiş, derin bir matematik kavrayışına sahip bireyleri yetiştirmek hedeflenmektedir.

Bilgi Talebi

Bilgi Talebi


  Lütfen formu göndermeden önce " Anaokulu için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " İlkokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Ortaokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Lise için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   


  Bu Formda alınan kişisel iletişim bilgileri talep ettiğiniz yerleşke, okul, sınıf seçeneklerine göre kayıt bilgilerinin size iletilebilmesi için talep edilmektedir. Başka bir amaçla kullanılmayacak, 3. Şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmayacaktır.)