Günümüz iş ve bilim dünyasında ihtiyaç duyulan nitelikli insan profilinde bulunması gereken en önemli özelliklerden biri problem çözme becerisidir. Bu beceriyi kazandırmada etkili olan derslerin başında matematik geliyor. Matematik okuryazarlığı, bugün ve gelecekte karşılaşılacak sorunların çözümünde matematiksel düşünme ve karar verme süreçlerini kullanmak, çevremizde matematiğin oynadığı rolü anlamak demektir. Ancak matematik okuryazarlığı gelişirse, düşünen, üreten ve eleştiren bireyler yetişebilir.

Biz de okulumuzda öğrenmeyi öğreten yöntemler kullanarak, her zorlu şart ve problemle kendi kendine baş edebilen öğrenciler yetiştirmeyi ilke ediniyoruz.

Hedeflerimiz

Matematikte, tüm öğrencileri aynı öğrenme hızına ve başarı düzeyine getirmek yerine, tüm öğrencilerin kendi öğrenme hızlarını ve başarı düzeylerini artırmaya çalışmak daha doğru ve anlamlıdır.  Bu yüzden okulumuzda öğretmenler, farklı yetenek ve öğrenme hızına sahip öğrencilerin kendi çözüm yollarını geliştirmelerine, fikirlerini arkadaşları ile paylaşmalarına ve problemlerini bir çözüme ulaştırmalarına rehberlik ederler. Öğrencilerimize matematiği sevdirmek, matematik dersini öğrenmek istemeleri için motive etmek, matematiği uğraşmaya ve çalışmaya değer görmelerini sağlamak matematik öğretmenlerimizin en önemli hedefidir. Çünkü matematik,  ancak deneyerek, yaparak öğrenilir. Başarıya ulaşmak için ise yılmadan çalışmaya ve hatalardan ders çıkararak öğrenmeye ihtiyaç vardır.

Öğretim Uygulamalarımız

 • Ders planlarımız, yapılandırmacı yaklaşımdan hareketle, öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurularak hazırlanır.
 • Öğrencilerimizin anlamakta güçlük çektiği soyut kavramları somutlaştırmaya yardım eden materyaller kullanılarak, “somuttan soyuta bir yolculuk” olarak dersler planlanır.
 • Matematiğin dersten öte yaşamın içinde olduğunu vurgulamak amacıyla, kullanılan örnekler günlük yaşamla ve diğer disiplinlerle ilişkilendirilir.
 • Matematiksel düşünmenin (problem çözme, akıl yürütme, matematik ile günlük yaşamı ve diğer disiplinleri ilişkilendirme, iletişim kurma) gelişebilmesi için öncelikle kavramsal öğrenme ve işlemsel akıcılığın sağlanması gerektiğini bilerek ders planları yapılandırılır.
 • Her türlü eğitim, teknoloji ve yöntem gelişimi takip edilir; yararlı görüldüğü ve şartlar hazır olduğu takdirde, hedeflerimize uygun olarak derslerimizde kullanılır.
 • Oyunun öğrenmedeki öneminin farkında olarak, öğrencilerimizin zihinsel yeteneklerinin ön plana çıkarılması ve gelişmesi için akıl ve zeka oyunları, uygulamalarımızın bir parçası haline getirilir.
 • Matematik derslerinde konular yöntem zenginliği içinde, öğrencinin keşfetmesini sağlayacak şekilde işlenirken, öğretmenlerimizin sürekli aktarıcı değil, rehber ve yönlendirici konumda olmasına dikkat edilir.

Ders Dışı Etkinliklerimiz

 • Dünya Matematik Günü Etkinlikleri
 • Dünya Pi Günü Etkinlikleri
 • Beyin Haftası Etkinlikleri
 • Akıl ve Zeka Oyunları Yarışmaları
 • Zihinden İşlem Yarışmaları
 • Matematik Atölye Çalışmaları
 • Tahmin Yarışmaları
 • Analitik merakı yüksek öğrencilerimiz için İleri Matematik Çalışmaları

 

 

Bilgi Talebi

Bilgi Talebi


  Lütfen formu göndermeden önce "Lise için Sıkça Sorulan Sorular" yazımızı okuyunuz.
   
   


  Bu Formda alınan kişisel iletişim bilgileri talep ettiğiniz yerleşke, okul, sınıf seçeneklerine göre kayıt bilgilerinin size iletilebilmesi için talep edilmektedir. Başka bir amaçla kullanılmayacak, 3. Şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmayacaktır.)