Terakki Vakfı Okullarında, eğitim ve öğretimin çağın gereklerine uygun olarak sürekli gelişen birikim ve tecrübeler ışığında yenilenen ve bitmeyen bir süreç olduğu bilinciyle, 21. Yüzyıl becerilerini içeren iletişim, iş birliği, eleştirel düşünme ve yaratıcılık becerileri öğrencilere kazandırılmaya çalışılır.

Okulumuzda vizyon, misyon ve değerler doğrultusunda, öğrenme ortamları düzenlenir. Öğretimde geleneksel olarak devam eden standartlar ve değişmezlikler değil, sürekli değişen yaşam merkezdedir.

Terakki’de eğitimin yaşam boyu süren bir eylem olduğu farkındalığı ile en etkili öğrenmenin yaparak yaşayarak edinildiğine inanılır. Öğrencinin doğal yapısı, bireysel farklılıkları dikkate alınır ve eğitim ve öğretimin merkezinde öğrenci yer alır. Öğrenmenin yaşantı yoluyla gerçekleşeceği inancıyla, eğitim ortamında öğrencinin zengin yaşantılar geçirmesi sağlanır, öğrencide öğrenmeye karşı ilgi uyandırarak öğretim ortamı düzenlenir.

Öğretim ortamında bilginin değeri ve edinme yolları verilmeye çalışılır, öğrenmeye ilgi duymalarına bununla da yetinmeyerek toplumsal olayları gözlemlemeye ve değerlendirmeye önem verilir. Sosyal etkinlikler, zenginleştirilmiş seçmeli dersler, öğrencilerin sosyal yaşama hazırlanmalarına, dünya vatandaşı olmalarına katkı sağlar.

Öğretimde; öğrencilerin üst düzey bilişsel becerilerini geliştirmelerine, öğrendiklerinin önceki öğrenmeleri ve farklı disiplin alanlarıyla ilişkilendirmelerine, edindikleri bilgi beceri tutum ve davranışları günlük yaşamlarına aktarabilmelerine, teknolojiyi etkili şekilde kullanma becerilerini geliştirmelerine, hızlı değişim ve gelişmelere uyum sağlayabilmelerine, etik kurallara uygun davranabilmelerine, öğrenmeye ve yeniliklere açık olabilmelerine önem verilir.

Bilgi Talebi

Bilgi Talebi


  Lütfen formu göndermeden önce " Anaokulu için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " İlkokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Ortaokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Lise için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   


  Bu Formda alınan kişisel iletişim bilgileri talep ettiğiniz yerleşke, okul, sınıf seçeneklerine göre kayıt bilgilerinin size iletilebilmesi için talep edilmektedir. Başka bir amaçla kullanılmayacak, 3. Şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmayacaktır.)