LGS Hazırlık Çalışmaları

Önceliğimiz, öğrencilerimizin bir üst düzeye eksiksiz olarak hazırlanmalarını sağlamaktır.

Öğretim programlarımız bölümler ve destek birimlerimizin işbirliği içerisinde öğrencilerimizi bir üst sınıfa ve bir üst programa hazırlayacak yaklaşımla yapılandırılmaktadır.

Öğrencilerimize merkezi sınavlara  hazırlık sürecinde destek vermek, başarılarını her geçen gün daha da ileriye götürmek için akademik bölümler, destek birimler (ölçme değerlendirme, rehberlik ve psikolojik danışma servisi gibi) ve yönetimin eşgüdümünde geliştirilmiş, “çok sistemli bir çalışma programı” uygulamaktayız.

Program dahilinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız:

 • Sınav kapsamı ile bütünleştirilmiş öğretim programları,
 • Öğrencilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini belirlemeye yönelik durum belirleme  anketleri,
 • Öğretim yılı boyunca gerçekleştirilen deneme sınavları,
 • Deneme sınavlarındaki gelişimi gösteren Ara Karneler,
 • Eksik Tamamlama Programları ve Etüt çalışmaları,
 • Öğrenmeleri İzleme Programları,
 • Bireysel destek programları,
 • Konu Tarama Testleri,
 • Sınıf içi test uygulamaları (Yaprak testler)
 • Öğrenci ve velilere yönelik seminerler,
 • Rehberlik hizmetleri’dir.

Rehberlik Çalışmaları

Okulumuzda, 5. 6. 7. ve 8. sınıf düzeyinde öğrencinin, akademik, duygusal, sosyal gelişimleri ile birlikte Liseye Geçiş Sınavı (LGS) hazırlık süreci de takip edilir.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi, bu süreçte öğrencileri bütüncül bir bakış açısıyla ele alarak öğrencilerin akademik, duygusal ve sosyal açıdan kendilerini tanımaları, ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerine, bu doğrultuda kendileri için en uygun seçimi yapmalarına olanak sağlayacak çalışmalar yapar.

Liseye Geçiş Sınavı (LGS)

8. sınıflarda LGS hakkındaki gelişim ve değişimlerin, doğru ve sistemli bir şekilde öğrencilere ve velilere aktarılması, öğrenci ve velilerin bu süreç ile ilgili bilgilenmesi ve bilinçlenmesi adına önemlidir.

Liseye Geçiş Sınavı ile ilgili bilgilere MEB sayfasında bulunan ve aşağıda linkden ulaşabilirsiniz.

Öğrenci ve Velilere Yönelik Gerçekleştirilen Çalışmalar

Grup Çalışmaları

İhtiyaçlar doğrultusunda aşağıdaki konularda öğrenci ve velilerle grup çalışmaları planlanır.

 • Motivasyon,
 • Hedef Belirleme,
 • Verimli Ders Çalışma,
 • Sınav ve Ergen

Akademik Benlik Kavramı Ölçeği

Öğrenim yaşamları boyunca öğrenciler okul seçimi, derslere ve ders dışı etkinliklere yönelme konusunda karar vermek durumunda kalırlar. Bir öğrenci hangi konulardan hoşlandığına yani ilgilerine ve hangi konuları kolay ve çabuk öğrenebildiğine yani yeteneklerine ilişkin doğru, gerçekçi ve zengin bir benlik kavramına sahip oldukça okul seçiminde isabetli karar verme olasılığı artar. Bu amaçla her yıl 8. sınıf öğrencilerimize ilgi ve yeteneklerini değerlendirebilmek için “Akademik Benlik Kavramı Ölçeği” uygulanıp sonuçları öğrenci ve velilerimizle paylaşılır.

Sınıf Çalışmaları

 • Akademik başarı ve motivasyonu desteklemeye yönelik çalışmalar
 • Kariyer ve mesleki yönelimlerini belirlemeye yönelik çalışmalar
 • Sınav sürecine ilişkin paylaşımlarda bulunmalarına yönelik çalışmalar

Seminer, Panel

LGS hakkında Öğrenci ve Veli Bilgilendirme

Okulumuz Eğitim Danışmanı Uzman Psikolojik Danışman Oktay Aydın tarafından, her yıl 8. sınıf öğrenci ve velilerimize sınav sistemi bilgilendirme konferansı gerçekleştirilir. Bu bilgilendirmede sınavların yaşamımızdaki yeri, sınav soru sayıları, puan hesaplama formülleri, yılsonu başarı puanı ve sınav puanının etkisi üzerinde durulur.

Zaman Planlaması ve Motivasyon

8. sınıf öğrencilerimize yönelik gerçekleştirilen bu seminerlerde, öğrenmenin önemi, motivasyon tanımı, motivasyonu etkileyen içsel ve dışsal nedenler, başarılı olmak için zaman yönetiminin önemi vurgulanır.

Mezunlarla Sohbet

Okulumuz 8. sınıftan mezun olan öğrencilerin sınava hazırlık, sınav süreci vb. gibi yaşantılarıyla ilgili deneyimlerini paylaşmaları sağlanır.

Sınav Sürecini Yönetme ve Motivasyon

8. sınıf öğrencilerimize yönelik gerçekleştirilen bu seminerlerde sınav öncesi yapılacak hazırlıklar ve sınav sırasında dikkat edilmesi gerekenler konusunda paylaşım ve gerekli yönlendirmeler yapılır.

Tercih Konferansı

Yurtiçi üniversite danışmanımız Oktay Aydın, okulumuz öğrencilerine yönelik “LGS Tercihleri” konulu konferanslar vermektedir.

Tercih Dönemi Danışmanlığı

Rehberlik Servisi uzmanlarımız, ilkokulumuzdan mezun olan öğrencilerimize ortaöğretime yerleştirme öncesi rehberlik hizmeti verebilmek için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan tercih dönemlerinde okulumuzda bulunarak öğrenci ve velilerimize destek verir.

 

 

 

Bilgi Talebi

Bilgi Talebi


  Lütfen formu göndermeden önce "Lise için Sıkça Sorulan Sorular" yazımızı okuyunuz.
   
   


  Bu Formda alınan kişisel iletişim bilgileri talep ettiğiniz yerleşke, okul, sınıf seçeneklerine göre kayıt bilgilerinin size iletilebilmesi için talep edilmektedir. Başka bir amaçla kullanılmayacak, 3. Şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmayacaktır.)