Anaokulumuzda Yaratıcı Drama etkinliklerinin amacı;

Çocukların bireysel ve grup etkinlikleri ile iletişim-etkileşim becerilerini geliştirerek, kendilerini özgürce ifade edebilecekleri, spontane davranabilecekleri ortamlarda belli kazanımları elde edebilmeleri için gereken altyapı hazırlanır.

Hedefler

Anaokulumuzda çocukların;

 • Kendilerinin farkına varabilecekleri, kendilerini keşfedebilecekleri, kendilerini karşısındakine daha iyi ifade edebilecekleri, olay ve olgulara eleştirel bakabilecekleri bir duruma gelebilmeleri,
 • Diğer çocuklarla etkileşim kurmalarını, işbirliği yapmalarını, paylaşmasını bilerek sorumluluk almalarının sağlanması,
 • Empatik olabilmelerinin sağlanması,
 • Başkalarının farkına varıp sosyal ve toplumsal duyarlılıklarının geliştirilmesi,
 • Oyun yoluyla özgürce düşünebilme becerilerinin geliştirilmesi,
 • Sanata karşı duyarlılıklarının artırılması,
 • Günü daha neşeli ve enerjik olarak geçirmelerine fırsat yaratılması

hedeflenir.

Yöntem ve Teknikler

Anaokulumuzda Yaratıcı Drama etkinlikleri; tanışma-ısınma-kaynaşma, güven-uyum, iletişim-etkileşim, konsantrasyon, ses-ritim, beden-denge, grup içi yaratıcığın (rol oynama, pandomim ve doğaçlama) grup ortamında gerçekleştirilmesiyle sağlanır.

 

 

Bilgi Talebi

Bilgi Talebi


  Lütfen formu göndermeden önce " Lise için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   


  Bu Formda alınan kişisel iletişim bilgileri talep ettiğiniz yerleşke, okul, sınıf seçeneklerine göre kayıt bilgilerinin size iletilebilmesi için talep edilmektedir. Başka bir amaçla kullanılmayacak, 3. Şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmayacaktır.)