İlk Okuma – Yazma Öğretimi

llk okuma-yazma öğretimi, öğrencilerimize okuma ve yazma becerilerini kazandırmanın yanı sıra, onların düşünme, anlama, sorgulama, değerlendirme becerilerini de geliştirmeyi sağlar.

Öğrencilerimizin yaşamı zenginleştirmede önemli bir yeri ve işlevi olan dili etkin kullanarak edindiği temel okuma, yazma ve iletişim becerilerini sürekli bir alışkanlığa dönüştürmek temel ilkemizdir.

Türkçe Öğretim Programı’nda ilk okuma-yazma öğretimi, Türkçe öğretiminin beş öğrenme alanı ile birlikte ele alınır. Bunlar dinleme, okuma, konuşma, yazma, görsel okuma ve görsel sunudur.

Ses Temelli Cümle Yöntemi’nde, ilk okuma-yazma öğretimine seslerle başlanır. Anlamlı bütün oluşturacak birkaç ses verildikten sonra seslerden hecelere, hecelerden sözcüklere ve sözcüklerden tümcelere ulaşılır. Yazı öğretiminde de öğrencilerin gelişimine uygun dik temel harfler kullanılır.

Okuma Öğretiminde Hedefimiz:

Okumanın keyfine varmak ve bilgi edinmek amacıyla okuyan, okuduklarını anlamlandıran ve kendi gelişimine katkı sağlayacak öğeleri seçebilen bireyler yetiştirmektir.

Ayrıca öğrencilerimizin, planlanmış bir süreçle birlikte, çeşitli edebiyat eserleri üzerinde çalışarak, çeşitli kaynaklar okuyarak (gazete, ansiklopedi, dergi vb.) yaşam boyu farkındalığı yüksek, seçici ve sorgulayan okurlar olmalarını hedefliyoruz.

Bu nedenle okuma kitaplarımız ve metinlerimiz Türkçe dersi öğretiminin ayrılmaz bir parçasıdır. Öğrencilerimiz dilin söz varlığını, özelliklerini, inceliklerini bu ürünlerde görür ve kullanmayı öğrenirler.

Okuma için seçilen metinlerin, eş zamanlı devam eden temayla ilişkili, destekleyici (bilgilendirici), derinlemesine düşünmeye uygun ve çıkarım yapılabilen nitelikli metinler olmasına dikkat edilir. Okuma kitaplarımızla, öğrencilerimizde düşünme becerilerini, düş gücünü geliştiren, yaratıcı ve etkin okuma çalışmaları yapılır. Öğrencilerimizin okul kütüphanesini etkin olarak kullanmaları sağlanır.

Bilgi Talebi

Bilgi Talebi


  Lütfen formu göndermeden önce " Anaokulu için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " İlkokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Ortaokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Lise için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   


  Bu Formda alınan kişisel iletişim bilgileri talep ettiğiniz yerleşke, okul, sınıf seçeneklerine göre kayıt bilgilerinin size iletilebilmesi için talep edilmektedir. Başka bir amaçla kullanılmayacak, 3. Şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmayacaktır.)