Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Tepeören Anadolu Lisesi

2019-2020 Yılı Eğitim-Öğretim Ücreti

Eğitim Öğretim Ücreti  (Tepeören) 64.152,00 TL (KDV Dahil)

(KDV oranı yürürlükte bulunan mevzuat gereğince % 8’dir. Bu oranda devletin ileride yapacağı artırım ya da indirimlerin yasanın yürürlük tarihinden itibaren ücretlere aynen yansıtılması zorunludur.)

İlan edilen ücretler sadece okul eğitim ücretleridir. Yemek ve servis ücretleri dahil değildir.

Kayıt Ücreti Ödeme Seçenekleri

Öğrencilerimiz için Kayıt Yenileme Son Tarihleri

 • Anaokulu (tüm yaşgrupları için) : 29 Mart 2019
 • Anaokulumuzdan İlkokul 1.Sınıfa : 29 Mart 2019
 • İlkokul 2.-3.-4. Sınıfa : 14 Haziran 2019
 • Ortaokul (tüm sınıf seviyeleri) : 14 Haziran 2019
 • Lise Hazırlık : MEB tarafından ilan edilecek.
 • Lise 9.-10.-11.-12. Sınıfa : 14 Haziran 2019

Peşin Ödeme

 • Öğrencilerimizin kayıt yenileme son tarihlerine kadar yapılan kayıtlarda eğitim-öğretim ücretinin tamamının peşin ödenmesi halinde %7 indirim yapılır.
 • Anaokuluna yeni kayıtlarda, kayıt sırasında eğitim-öğretim ücretinin tamamının peşin ödenmesi halinde %7 indirim yapılır. (27 Mart 2019‘a kadar yapılan kayıtlar için geçerlidir.)
 • İlkokul 1.sınıflara yeni kayıtlarda veya ilkokul ara sınıflara nakil kayıtlarda, kayıt sırasında eğitim-öğretim ücretinin tamamının peşin ödenmesi halinde %7 indirim yapılır. (27 Mart 2019‘a kadar yapılan kayıtlar için geçerlidir.)
 • Ortaokul ve Lise ara sınıf nakil kayıtlarında, kayıt sırasında eğitim-öğretim ücretinin tamamının peşin ödenmesi halinde %7 indirim yapılır. (14 Haziran 2019’a kadar yapılan kayıtlar için geçerlidir.)

Taksitli Ödeme

 • 1 peşin 3 taksit (Ekim, Ocak, Nisan)
 • 1 peşin 5 taksit (Ağustos, Ekim, Aralık, Şubat, Nisan)
 • 1 peşin 10 taksit (Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan)
 • Taksitler ayın 17’sindedir. Ödeme tarih ve seçeneklerinde bireysel değişiklik yapılmaz.

Kardeş İndirimi

 • Aynı öğretim yılında okullarımızda öğretim gören kardeşlere, eğitim-öğretim ücretinde indirim uygulanır.
 • İndirimler iki kardeşten birisine ya da üç kardeşten ikisine şeklinde uygulanır.
 • Kardeş indirimi; ikinci kardeşe % 12, diğer kardeşlere %15 oranında yapılır.
 • Kardeşlerden birisinin burs alması halinde, kardeş indirimi uygulanmaz.

Çocuk ve Torun İndirimi

 • Mezunlarımızın, çocuk ve torunlarına % 10 indirim uygulanır.
 • Öğrencinin burs almış olması halinde mezun indirimi uygulanmaz.

Kayıt Ücreti Ödeme İşlemleri

 • Kayıt işlemi için öğrenci velisinin (anne veya babasının) bizzat başvurması gerekir.
 • Peşin ödeme seçilmişse, indirimli ücretin tamamının kredi kartı ile Muhasebe Veznesine veya Tuzla/Tepeören Yerleşkesi kayıtları için QNB Finansbank A.Ş. (1105) Haliç-İST. şubesindeki 68996895 (IBAN:TR11 0011 1000 0000 0068 9968 95) no’lu hesaba, yatırılması gerekmektedir. Banka hesabına yatıranlar dekont fotokopisini Muhasebe Servisi’ne ibraz edip “Kayıt Formu”nu imzalayarak kayıt işlemini gerçekleştirmiş sayılacaklardır.
 • Taksitle ödeme seçilmişse, kayıt ücretinin ilk ödemesinin Tuzla/Tepeören Yerleşkesi kayıtları için  QNB Finansbank A.Ş. (1105) Haliç-İST. şubesindeki 68996895 (IBAN:TR11 0011 1000 0000 0068 9968 95) no’lu hesabayatırılması veya kredi kartı ile Muhasebe Veznesine yatırılıp QNB Finansbank A.Ş. ile yapacağınız “Ek Sözleşme” ile birlikte Kayıt Formu’nun imzalanması gerekmektedir.
 • (Banka ödemelerinde mutlaka öğrenci adı soyadı ve sınıfı bilgisi yer almalıdır. Ödemelerde çek ve döviz kabul edilmemektedir.)

Kayıt İçin Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Hususlar

 • Kesin kayıt tarihlerinde kayıtlarını yaptırmayan/yenilemeyen öğrencilerimiz öncelikli kayıt haklarını kaybeder.
 • Önceki dönem eğitim-öğretim ücreti borçları kapatılmayan öğrencilerin kayıtları yenilenmez.Önceki dönem banka borçlarının kayıt için okula gelmeden önce kapatılması gerekmektedir. Okulda banka veznesi bulunmamaktadır.
 • Kayıt Yenileme tarihlerinin uzatılmaması esastır. Duyurulan kayıt süreleri sona erdikten sonra açık kontenjanlara dışarıdan öğrenci alınacağından, süresi içinde kayıtlarını yenilemeyen ara sınıf öğrencilerimiz kayıt yaptırma haklarını kaybedeceklerdir. Şayet müracaat ettikleri tarihte kontenjan henüz dolmamışsa, aylık % 2,5 gecikme zammı ödemek suretiyle kayıt yenileyebileceklerdir.
 • Kesin kayıtlardan sonra açık kontenjanı tamamlamak için yapılan kayıtlarda, kayıt yapılan tarihe kadar olan peşinat ve taksitler kayıt esnasında tahsil edilir.
 • Normal şartlarda kısa sürede tamamlanan kayıt işlemleri, son günlere bırakıldığında yoğunluk nedeniyle uzun süre beklemenize neden olmaktadır. Bu nedenle kayıt işlemlerinizi son günlere bırakmamanızı önemle rica ederiz.

Ücret İadesi / Yasal Mevzuat Gereğince:

 • Okullarımıza dışarıdan yeni kaydı yaptırılmış öğrencilerden (Anaokulu 4 yaş grubundan 5 yaş grubuna, 5 yaş grubundan 6 yaş grubuna, 6 yaş grubundan İlköğretim okulu 1. sınıfına, İlkokul 4. sınıftan Ortaokul 5. sınıfa, Ortaokul 8. sınıfından Lise Hazırlık sınıfına kaydı yaptırılacak mevcut öğrencilerimizin kayıtları dahil), öğretim yılı başlamadan ayrılanlara yıllık ücretin % 10’u dışındaki kısmı iade edilir. Öğretim yılı başladıktan sonra ayrılanlara yıllık ücretin % 10’u ile öğrenim gördüğü günlere göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir.
 • Yukarıdaki paragrafta belirtilen öğrencilerimizin dışında, okullarımızda öğrenim görmekte olan ve süresi içinde kayıtları yenilenen öğrencilerimizin kayıtları herhangi bir sebepten dolayı okullar açılmadan geri alınır ise, yatırılmış bulunan okul eğitim-öğretim ücreti, kesinti yapılmaksızın iade edilir. Öğretim yılı başladıktan sonra ayrılanlara ödenmiş ücretin öğrenim gördüğü günlere göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir.
 • İadeler için, faturaların Muhasebe Servisi’ne ibraz edilmesi şarttır.
Kayıt Bilgi Talebi

Kayıt Bilgi Talebi


Lütfen formu göndermeden önce "Lise ön bilgilendirme" yazımızı okuyunuz.
 
 


Bu Formda alınan kişisel iletişim bilgileri talep ettiğiniz yerleşke, okul, sınıf seçeneklerine göre kayıt bilgilerinin size iletilebilmesi için talep edilmektedir. Başka bir amaçla kullanılmayacak, 3. Şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmayacaktır.)