Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında 1964 yılında başlayan çalışmalar ile Türkiye’de en köklü geçmişe ve en büyük ekibe sahip okullarından birisi olarak, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisimiz; bireyin kendini tanımasına, anlamasına, problem çözme becerilerini geliştirebilmesine, duygu ve düşüncelerini etkin bir şekilde ifade edebilmesine, çevresiyle uyumlu ilişkiler kurmasına, ilgi ve yeteneklerinin farkına varma ve açığa çıkarabilmesine yönelik programlı ve sistematik yardım süreciyle koruyucu ve önleyici ruh sağlığı hizmeti verir.

Türkiye’de bu alanın gelişmesi 1960’lı yıllardadır. Bu gelişime paralel olarak Terakki Vakfı Okulları, 1964 yılında bir psikiyatristten destek alarak öğrencilerine psikolojik destek hizmeti sunmaya başladı. Bu öncülük sonraki yıllarda okul içerisinde rehberlik servisinin kurulmasıyla devam etti.

Lise Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisimiz, öğrencilerimizin çağdaş ve kimlik sahibi bireyler olmalarını sağlamak için;

 • Sosyal, zihinsel ve duygusal gelişimlerini desteklemek,
 • Akademik başarılarını yükseltmek,
 • Problem ve sorun alanlarında çözüm bulmalarına yardımcı olmak

amacıyla eğitimcilerle ve ailelerle eşgüdüm içerisinde psikoloji ve eğitim alanındaki en son bilgilerden yararlanarak çalışır.

Öğrencilere Yönelik Çalışmalar

Öğrencilerimizin lise yılları boyunca kişisel ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunmak için her sınıf düzeyinde programlar, yapılandırılmış grup çalışmaları, sınıf  içi rehberlik çalışmaları ve bireysel görüşmeler yapmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin üniversite, meslek ve ders seçimi konusunda doğru kararlar alabilmeleri için hazırlık sınıfından itibaren test ve envanter uygulamaları, ders ve meslek seçimi konusunda grup çalışmaları, üniversite gezileri, kariyer günleri etkinliği, mezun öğrencilerle sohbet günleri, çeşitli meslek alanlarının duayenlerinin konuşmacı olarak davet edildiği paneller ve öğrencilerin iş ve meslek hayatını tanımaları için meslek gözlem programına katılmaları için yönlendirmeler yapar.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisimiz, tüm çalışmalarında gelişimsel yaklaşımı benimser. Öğrencilerimizin sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel gelişim süreçlerini takip ederek, güçlendirmeye yönelik çalışmalar planlar ve önleyici, geliştirici çalışmalar yürütür. Bu çalışmalardan bazıları; okula uyum süreci, iletişim becerileri, akademik başarı, planlama becerileri ve çalışma davranışını geliştirme, hedeflenme ve motivasyon, öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerine dair farkındalık geliştirme ve yönlendirme, ergenlik dönemi ve gelişimsel özellikler, güvenli teknoloji kullanımı, bağımlılık kavramı.

Akademik Başarı Takibi

Öğrencilerimizin öz düzenleme becerilerini geliştirmeleri için farkındalık kazanmaları ve hedef koyma konularında desteklenmeleri için çeşitli çalışmalar yürütür. Ruhsal ekonomilerini yönetmeleri ve akademik yatırıma yönelebilmelerini önemser ve katkıda bulunacak hedef belirleme çalışmalarına yer verir. Bu süreci etkileyen akademik alandaki durumları birlikte değerlendirir. Okulun tüm birimleriyle yapılan toplantılarda her öğrencinin ihtiyaç duyduğu desteğin tanımlanmasında eğitimcilere danışmanlık verir. Ailelerin bu durumu destekleyecek tutumlar sergileyebilmeleri için destekleyici görüşmeler ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştirir.

Yükseköğretime Hazırlık Çalışmaları

Öğrencilerimizin eğitimleri süresince, yaşam içinde ve üst öğrenim yaşamlarında kullanılabilir bilgi ve birikimler kazanmalarına özen gösterir.

Öğrencilerimizin hayata hazırlandığı bu dönemde, kişisel gelişimleri adına içselleştirdikleri ve benimsedikleri yol haritaları, mesleki hedeflerine ulaşmalarında belirleyicidir.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisimiz, öğrencilerimize önlerinde var olan kariyer seçeneklerinden kendilerine en uygun olanını belirleyip, seçimlerini bu doğrultuda yapabilmeleri için çok yönlü bir rehberlik hizmeti verir.

Okulumuzda hem yurtiçi üniversitelerine hem de yurtdışı üniversitelerine yönelik hazırlık çalışmaları; ilgili düzey danışmanları ve yurtiçi ve yurtdışı üniversite danışmanlık birimleriyle ortak yürütür. Süreç, lise hazırlık sınıflarımızdan başlayarak 12. sınıfın sonunda tercih danışmanlığına kadar devam eder.

Ailelere Yönelik Çalışmalar

Öğrencilerimizin aileleri için de faydalanabilecekleri veya ihtiyaç duyabilecekleri  konularda her düzeyde ihtiyaca yönelik; veli konferansları, veli bilgilendirme toplantıları ve konusunda uzman kişilerin davet edildiği konferans ve paneller organize eder. Yılda 2 defa yayınladıkları “Gelişim” dergisi ve güncel konular hakkında bilgilendirme içeren veli mektuplarıyla anne babaların ihtiyaç duydukları konuları ele alır.

Buna ek olarak; “Gelişim” dergisinde yer alan yazılardan bölümler ve okul yaşam bilgilerine dair içerikler Açık Yol” Instagram hesabında paylaşılır.

https://www.instagram.com/acikyol1877/

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisimiz, aldığı meslek içi eğitim, seminer, konferans ve süpervizyonlarla bilgi ve uygulama düzeyini en üst noktada tutarak, iletişimde bulunduğu tüm birey ve birimlere en üst düzeyde katkı sağlamaya çalışır.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi web sitesini aşağıdaki adresten ziyaret edebilirsiniz.

http://rehberlik.terakki.org.tr/

Bilgi Talebi

Bilgi Talebi


  Lütfen formu göndermeden önce " Anaokulu için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " İlkokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Ortaokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Lise için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   


  Bu Formda alınan kişisel iletişim bilgileri talep ettiğiniz yerleşke, okul, sınıf seçeneklerine göre kayıt bilgilerinin size iletilebilmesi için talep edilmektedir. Başka bir amaçla kullanılmayacak, 3. Şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmayacaktır.)