İngilizce dersleriyle öğrencilerimizin:

 • Yabancı dili seven, bu konuda kendine güvenen, öğrendiklerini paylaşan,
 • Farklı dil ve kültürlere saygı duyan,
 • Öğrenmeye istekli,
 • Yabancı dili kitap okuyarak, çizgi film izleyerek, farklı kültürden kişilerle konuşarak ve müzik dinleyerek yaşamının bir parçası haline getiren bireyler olmaları hedeflenir.

İngilizce öğretiminde Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi (Common European Framework of Reference for Languages – CEFR) esas alınır, en modern ve etkili yöntem olarak “İletişimsel Yöntem (Communicative Approach)” kullanılır.

Öğrencilerimizin bireysel farklılıkları ve öğrenme şekilleri göz önünde bulundurularak hazırlanan programımızda dinlediğini anlama, kendini yazılı ve sözlü ifade etme, okuduğunu anlama, bir hikâyeyi ya da diyaloğu canlandırma çalışmaları yapılır.

Çalışmalarımız görsel, işitsel materyaller, gerçek objeler kullanılarak, interaktif etkinliklerle desteklenir. Bu çalışmalarımız disiplinler arası temalarla ilişkilendirilerek sürdürülür.

İlkokul 1. sınıf programımızda okuma ve yazmaya başlangıcın yanı sıra öğrencilerimiz, okuduğunu ve dinlediğini anlama, karşılıklı konuşma konularında becerilerini geliştirirler.

İlkokul 1. sınıfın sonunda öğrencilerimiz; kendileriyle ilgili günlük bir diyalog sürdürebilir, dinlediği ikili bir diyalogdan istenilen bilgileri ayırt edebilir, hazır bulunuşluk seviyesine uygun okudukları bir hikâyeyi anlayabilir, kendilerini tanıtabilir ve ilgi alanlarıyla ilgili bilgi verebilirler.

Uzaktan Eğitim (Pandemi Dönemi)

İlkokulda İngilizce dersleri, uzaktan eğitimde, senkron ve asenkron derslerden oluşur. Senkron dersler, tüm sınıf ve bölünmüş sınıf dersleri şeklinde yapılır. Her iki ders türü de Terakki’deki iyi bir ders tasarımının ayrılmaz parçasıdır. Asenkron ve senkron derslerin dağılım dengesi ve amacı, öğrencilerin yaşı ve genel ders sayısı gibi bir dizi faktöre bağlı olarak planlanmıştır.  Bu iki planlama biçiminin de öğrencilerin ünitelerin ana fikrine ilişkin anlayışlarını paylaşmak için gerekli dil bilgisi ve okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerini geliştirmelerine olanak tanıyan net hedefleri vardır.

Uzaktan eğitim programımızda, senkron derslerin yanı sıra öğrencilerin bireysel ve iş birliğine dayalı olarak tamamlayabilecekleri öğrenme görevleri için asenkron zamanının verimli etkinlikler yer alır. Asenkron derslerin senkron derslerle paralel tasarımı ve öğrenci tarafından görevlerin yerine getirilmesiyle senkron derslerde öğrenci katılımı daha yoğun sağlanır ve öğrenci etkileşimi artar. Öğrenciler, farklı bağlamlarda öğrendikleri dil yapılarını kullanarak, temalarla bağlantılı konularla ilgili konuşurlar. Bu süreçte öğrencilerimizin gelişimleri takip edilir ve çalışmalarıyla ilgili geri bildirim verilir.

Yüz yüze derslerde olduğu gibi, uzaktan eğitimde de öğrenciler için en önemli şey aktif öğrenmedir. Bu da, öğrencilere sorumluluk ve söz hakkı verilmesiyle onların aktif katılımları teşvik edilerek sağlanır.

Eaquals

Terakki Vakfı Okulları, 2015 yılında İstanbul genelindeki tüm K-12 okulları arasında “Eaquals (Evaluation and Accreditation Services)” akreditasyonunu ilk alan kurumdur. Avrupa Dil Kalite Kuruluşu Eaquals, Avrupa Konseyi tarafından kabul edilmiş bir kurum olup okulların yabancı diller bölümlerine akreditasyon vererek dil eğitiminde kaliteyi teşvik eder.

Eaquals’un kalite standartları dil öğretimi için özel olarak tasarlanmıştır. Öğrenenlerin eğitim kalitesi Eaquals’un odak noktasıdır. Eaquals, tüm akredite olmuş okullarının gerekli yasal şartları karşılamakta olduğundan emin olur. Birçok Eaquals okulu ayrıca diğer ulusal kuruluşlar tarafından da akredite olmuştur. Eaquals akreditasyonu kurumların kendilerini mükemmelliğe adamış olmalarının bir göstergesidir.

Okulumuzda Eaquals logosu ile öğrencilere dağıtılan her materyal akredite olmuş bir programın ürünüdür.  Buna paralel yabancı diller derslerinin müfredatı, sınıf içi eğitim-öğretim etkinlikleri, yabancı diller öğretmenlerinin profesyonel gelişimleri Eaquals akreditasyon kuruluşu tarafından  kontrol edilmekte ve gerekli geri bildirimler ile daha mükemmel ve kaliteli bir eğitimin sağlanması hedeflenmektedir. Eaquals ile ilgili detaylı bilgiye web sitelerini ziyaret ederek ulaşabilirsiniz: www.eaquals.org

Eaquals Genel Tüzüğü
İndirmek için tıklayınız

Eaquals Kurs Katılımcıları (Öğrenci) Tüzüğü
İndirmek için tıklayınız

Eaquals Çalışanlar Tüzüğü
İndirmek için tıklayınız

Eaquals Genel Bilgilendirme Tüzüğü
İndirmek için tıklayınız

Bilgi Talebi

Bilgi Talebi


  Lütfen formu göndermeden önce "Lise için Sıkça Sorulan Sorular" yazımızı okuyunuz.
   
   


  Bu Formda alınan kişisel iletişim bilgileri talep ettiğiniz yerleşke, okul, sınıf seçeneklerine göre kayıt bilgilerinin size iletilebilmesi için talep edilmektedir. Başka bir amaçla kullanılmayacak, 3. Şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmayacaktır.)