IB Diploma Programı; barış dolu bir dünya için kültürlerarası anlayışa sahip ve diğer kültürlere saygılı, iletişim kuran, düşünen, risk alan, ilkeli, duyarlı, açık fikirli, dengeli, kendini tanıyan, araştırmacı, bilgili ve yaşam boyu öğrenen bireyler yetiştirmeyi hedefleyen 2 yıllık bir üniversite öncesi programıdır.

İsviçre’nin Cenevre kentinde 1968 yılında kurulan Uluslararası Bakalorya Organizasyonu’nun (IBO) yüksek akademik standartlarıyla tanınan Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (International Baccalaureate Diploma Programme – IBDP), öğrencilerin alacağı Anadil, Yabancı Dil, Bireyler ve Toplumlar, Bilimler, Matematik, Sanat ve Seçmeler isimli 6 grup dersten daha fazlasını sunar; Terakki’nin eğitim yaklaşımıyla uyum içindedir. Bilgi Kuramı (Theory of Knowledge-TOK), Bitirme Tezi (Extended Essay-EE), Yaratıcılık, Etkinlik, Toplumsal Hizmet (Creativity, Action, Service – CAS) IB Diploma Programı’nın felsefesini oluşturan temel gerekliliklerle öğrenciler sınıfta yaşadıklarının yanı sıra gerçek bir yaşam deneyimi kazanır.

IB Diploma Programı, barış dolu bir dünya için kültürlerarası anlayışa sahip ve diğer kültürlere saygılı, iletişim kuran, düşünen, risk alan, ilkeli, duyarlı, açık fikirli, dengeli, kendini tanıyan, araştırmacı, bilgili ve yaşam boyu öğrenen bireyler yetiştirmeyi hedefleyen 2 yıllık bir üniversite öncesi programıdır. Program 16-19 yaş arası gençlerin yükseköğrenim hayatlarında ve daha sonrasında başarılı olmaları için gerekli olan uluslararası akademik standartları sunar. Diploma Programı, 9. sınıfta Ön-IB olmak üzere 10. (IBDP 1) ve 11. (IBDP 2) sınıfta uygulanır. Diploma Programı bitirme sınavları 12. sınıfın başında yapılır.

Program, Türkiye ve yurtdışındaki üniversitelere girişte, her üniversitenin kendi kabul politikasına göre kabul ve/veya burs kararlarında etkili olabilmektedir.

IB Diploma Programı, Tepeören Yerleşkemizde 1 Mayıs 2018 tarihinde kabul alarak 2018-2019 öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlandı. 

Uluslararası Bakalorya (IB) Nedir?

Uluslararası Bakalorya Organizasyonu; 1968’de İsviçre’nin Cenevre kentinde, ticari olmayan bir kurum olarak kuruldu. O günden bu yana tüm dünyada kabul edilen en yetkin, en akılcı, en işlevsel eğitim programıdır. Kuruluş amacı; lise ya da üniversite eğitimini anavatanından başka bir ülkede sürdüren öğrencilerin okudukları müfredat programının ortak ve evrensel bir çerçeve dâhilinde yürütülmesidir.

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IBDP) 16-19 yaş arası öğrenciler için hazırlanmış, geniş kapsamlı, üniversite öncesi iki yıllık bir programdır.

Bu programı seçen yüksek motivasyonlu lise öğrencileri, iki yılın sonunda yapılan bitirme sınavlarında ve hazırladıkları ödev ve tezlerde başarılı oldukları takdirde uluslararası geçerliliği olan IB Diplomasını almaya hak kazanırlar.

Türkiye’de üniversiteye giriş öncesi akademik sistem dikkate alınarak Türk Okullarında yürütülen diploma programları MEB gerekliliklerine uygun bir biçimde hazırlanır.

IB Diploma Programının Yararları

IB Diploma Programı öğrencilerinin üstün nitelikleri üniversiteler tarafından tanınmaktadır. Genel anlamda, diploma sahibi öğrenciler; dünya meselelerini uluslararası bir bakış açısı ile tartışmaya, yerel ve küresel toplumda önderlik etmeye ve destek sağlamaya hazırdırlar. Farklı ders alanlarında geniş bir perspektife sahip, derinlemesine çalışma konusunda da yeteneklidirler. Zorlayıcı sorular sorabilirler, aynı zamanda bir konuyu nasıl araştıracaklarını ve fikirlerini nasıl ifade edeceklerini bilirler. Farklı bakış açılarına sahip kişilerle iki veya daha fazla dilde iletişim kurabildikleri gibi, kendi kültür ve kimlikleri hakkında da yeterince sağduyuludurlar.

Uluslararası Diploma Neden Benzersizdir

 • 3 bağımsız programdan oluşan komple bir eğitim programıdır.
 • 1968 yılından bugüne biriktirdiği deneyimle yüksek kalitede eğitim sunar.
 • Zorlu değerlendirme programı dünyanın önde giden üniversiteleri tarafından kabul görür.
 • Yüksek standartlar okul ve öğretmen eğitimleri ve denetimleriyle sağlanır.
 • Uluslararası düşünceyi vurgular.
 • Eğitime pozitif bir bakış açısı vardır.

Uluslararası Diploma Uluslararası Eğitimi Nasıl Tanımlar?

 • Ortak kültür ve ortak dil sayesinde birlikte yaşamayı öğrenen ve gelişen dünya vatandaşları yetiştirmek.
 • Öğrencilerde kimlik bilinci ve kültürlerarası farkındalık geliştirmek.
 • Evrensel değerler oluşturmayı desteklemek.
 • Öğrenmeden zevk almayı sağlamak için merak ve araştırma ruhunu geliştirmek.
 • Öğrencileri bilgiye ulaşmak için gerekli becerilerle donatmak ve bu becerileri birçok farklı alanlarda kullandırmak.
 • Uluslararası bir içerikte yerel gerekliliklere cevap verebilmek.
 • Eğitim metotlarında çeşitlilik ve esneklik.
 • Uygun değerlendirme şekilleri ve uluslararası benchmarking (kıyaslama)
Bilgi Talebi

Bilgi Talebi


  Lütfen formu göndermeden önce " Anaokulu için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " İlkokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Ortaokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Lise için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   


  Bu Formda alınan kişisel iletişim bilgileri talep ettiğiniz yerleşke, okul, sınıf seçeneklerine göre kayıt bilgilerinin size iletilebilmesi için talep edilmektedir. Başka bir amaçla kullanılmayacak, 3. Şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmayacaktır.)