Sık Sorulan Sorular

Anaokulu İlkokul Ortaokul Lise

Anaokulu için Sık Sorulan Sorular ve Cevapları

Neden Terakki Vakfı Okulları’nı tercih etmeliyim?

Terakki Vakfı Okulları 140 yılı aşan bir geçmişe sahip, köklü, ilkeli bir kurumdur. Temel olarak hedefi öğrencilerini tam anlamıyla ve çok yönlü olarak hayata ve bundan sonraki eğitim sürecine en iyi şekilde hazırlamaktır. Okullarımız, öğrencilerimizin akademik süreçteki gelişimlerinin yanı sıra sosyal ve bilişsel alanlarda beceriler kazanacakları, kendilerini etkin biçimde ifade edebilecekleri, eleştirel düşünme yetilerini geliştirebilecekleri, en az bir yabancı dili dünya vatandaşı olarak etkin biçimde kullanabilecekleri bir yaklaşımı benimsemektedir. Öğrencilerin tüm gelişim alanlarındaki davranışlarının daha üst düzeye çıkarılması, çeşitlendirilmesi ve zenginleştirilmesi hedeflenir.

Anaokulu öğrencilerine burs veriyor musunuz?

Anaokulumuzda, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin Ücretsiz veya Burslu Okutulacak Öğrenci ve Kursiyerler ile ilgili esaslarına göre ücretsiz okuyacak öğrencilere tanınan olanaklar bulunmaktadır.

Burslarla ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

Terakki Vakfı Okulları Levent Yerleşkesi bilgilerine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Terakki Vakfı Okulları Tepeören Yerleşkesi bilgilerine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Okul eğitim ücretlerinde indirim oluyor mu?

Okul ücretlerinde “Erken kayıt indirimi”, “Grup indirimi”, “Anlaşmalı kurum indirimi” vb. indirim seçenekleri bulunmamaktadır.

Uygulanan indirim seçenekleri aşağıdaki gibidir.

Peşin Ödeme İndirimi:

 • Öğrencilerimizin kayıt yenileme son tarihlerine kadar yapılan kayıtlarda eğitim-öğretim ücretinin tamamının peşin ödenmesi halinde % 8 indirim yapılır.

Kardeş İndirimi:

 • Aynı öğretim yılında okullarımızda öğretim gören kardeşlere, eğitim-öğretim ücretinde indirim uygulanır.
 • İndirimler iki kardeşten birisine ya da üç kardeşten ikisine şeklinde uygulanır.
 • Kardeş indirimi; ikinci kardeşe % 12, diğer kardeşlere %15 oranında yapılır.
 • Kardeşlerden birisinin burs alması halinde, kardeş indirimi uygulanmaz.

Çocuk ve Torun İndirimi:

 • Mezunlarımızın, çocuk ve torunlarına % 10 indirim uygulanır.
 • Öğrencinin burs almış olması halinde mezun indirimi uygulanmaz.

İkiz kardeşlere veya Terakki Vakfı Okulları’nda kardeşi olan veya mezun aday öğrencilere alım sürecinde öncelik tanınıyor mu?

Okulumuza başvuru sırasına göre kayıt yapıldığından dolayı ikiz kardeşlere veya Terakki Vakfı Okulları’nda kardeşi olan veya mezun çocuklarına aday öğrencilere alım sürecinde öncelik tanınmaz.

Okula yeni katılan öğrencilere yönelik oryantasyon programı var mı?

Okula yeni katılan öğrencilerimiz için yaş seviyelerine uygun oryantasyon programları yapılmaktadır. Okula uyum süreçlerini kolaylaştırmak ve okul yaşantılarına mutlu bir başlangıç yapabilmeleri amacıyla öğrencilerimiz, okul açılmadan sınıf öğretmenleri ile tanışırlar. Sonrasında oryantasyon süreçleri devam eder.

Oryantasyon çalışmaları ne kadar sürüyor?

Okul ilk dönemi oryantasyon programı olarak planlanır. Sınıfa yönelik oryantasyon programı yapılandırılmış bir şekilde belirlenmiş sürede uygulanıp bitirilirken, bireysel olarak öğrencinin ihtiyaçları düzenli olarak takip edilir ve uyum sürecinde ihtiyaç duyan öğrencilere yönelik destekler devam eder.

Uyguladığınız eğitim programı nedir?

Okulumuzda “IB-PYP İLK YILLAR PROGRAMI” uygulanmaktadır.

İlk Yıllar Programı, araştırma, sorgulama temelli bir program olup, öğrencinin kendi öğrenim sürecinde aktif olması ve sorumluluk alması gerektiğini vurgulayan bir eğitim anlayışına sahiptir.

Ev çalışmaları yaklaşımınız nasıldır?

Hayat boyu öğrenme alışkanlığının edinilmesi için öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren kendi öğrenmeleri konusunda belli bir sorumluluk bilincinin yanı sıra uygulama rutinlerini oluşturmaları gerekmektedir. Bu rutinlerin en iyi oluşturulduğu zamanlar okul yaşantısından sonra yapılan ev çalışmalarıdır.

“Meraklı, sürekli öğrenen, öğrendiklerini kullanabilen, problem çözme becerisi gelişmiş bireyler” yetiştirilebilmesi için eğitim ve öğretimin çok iyi yapılandırılması gerekir.

Bu düşünceyle; öğrenmenin ve sorun çözmenin öğretildiği eğitim programlarımızda, “Araştırma Yoluyla Eğitim” çalışmalarına ağırlık verilir. Proje çalışmalarının çok önemli bir yer tuttuğu eğitim sürecimizde; öğrencilerimizin her sınıf seviyesinde, gelişim özellikleri ve öğretim programları (hedefler) doğrultusunda, proje çalışmalarıyla, araştırma, raporlama, rapor sunma, analitik düşünme, ekiple çalışma gibi pek çok becerisinin gelişimi hedeflenir.

Bireysel farklılıklara yönelik çalışmalar yapıyor musunuz? Bu çalışmalar neler?

Sınıf içinde ihtiyaç duyulan konularla ilgili hazıroluşluk, öğrenme profili ve ilgili alanlarına göre farklılaştırılmış ders planları uygulanır. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik servisi desteği ile sınıf içi ve sınıf dışı çalışmalarla bireysel farklılıklara yönelik çalışmalar gerçekleştirilir.

Okulunuzda eğitim saat kaçta başlıyor? Gün kaçta bitiyor?

Terakki Vakfı Okulları Levent Yerleşkesi Anaokulu zaman çizelgesine bu bağlantıdan erişebilirsiniz.

Terakki Vakfı Okulları Tepeören Yerleşkesi Anaokulu zaman çizelgesine bu bağlantıdan erişebilirsiniz.

Sınıf oluşumunda nelere dikkat ediyorsunuz?

Sınıf oluşumlarının ana kriteri öğrenciler arasında demografik özellikler (cinsiyet, doğum tarihi gibi) ile sosyal, duygusal ve bilişsel özellikler açısından heterojen bir yapı oluşturmaktır.

Müdür yardımcısı ve psikolojik danışmanlar tanıma çalışmasının sonuçlarını da göz önünde bulundurarak yukarıdaki kriterler doğrultusunda sınıf dağılımlarını yaparlar.

Öğretmen profili/mesleki deneyimleri/ okulunuzda deneyimleri kaç yıldır?

Kurumsal hedeflerimiz doğrultusunda belirlenmiş öğretmen niteliklerine göre deneyimli arkadaşlarımız öğretmenlerimiz yer almaktadırlar. Alan bilgisi ve pedagojik formasyon açısından güçlü, gelişime ve değişime açık, teknolojiyi en iyi şekilde kullanabilen öğretmen kadrosu okulumuz insan kaynakları biriminin işe alım prosedürleri doğrultusunda oluşturulmaktadır. Bu aşamada kurumsal standart ve nitelikler önemsenir. Öğretmenlerimizin nitelikleri hizmetiçi eğitimler yoluyla kurumsal bir standarda kavuşturulur. Terakkinin geleneğinde var olan kalite anlayışı ortak plan, program ve tutumlarla kurumsal bir kültür olarak benimsenir.

Öğretmenlerimizin en az 5 yıl mesleki deneyimlerinin olması beklenmektedir.

Anaokulunda sınıflarda kaç sınıf öğretmeni var?

Anaokulunda sınıflarda bir sınıf öğretmeni ile çocukların öz bakımından sorumlu sınıf görevlileri bulunmaktadır.

Anaokuluna 2024-2025 eğitim yılında anaokuluna hangi yıl doğumlu öğrenciler alınacak?

6 yaş – 2019 doğumlu öğrenciler

5 yaş – 2020 doğumlu öğrenciler

4 yaş – 2021 doğumlu öğrenciler (36 ayını Eylül’de tamamlamış olması)

Not: Son çeyrek doğumlu (Ekim, Kasım, Aralık) öğrenciler bir alt gruba kayıt yaptırabilirler.

Anaokuluna kayıtlı öğrencilerin bir üst sınıfa devam hakları var mı?

Bir üst gruba kayıt alınırken öncelik kayıtlı öğrencilerimizin kayıt yapmasıdır. Kontenjan açığı kaldığı  takdirde dışarıdan başvuru sırasına göre öğrenci kayda davet edilir.

Öğrenciler için anaokulunda kıyafet politikanız nedir?

Anaokulunda öğrenciler serbest kıyafetle okula gelmektedir. Ancak günlük programda çocukların rahat hareket edebilecekleri kıyafetlerle okula gelmeleri tercih edilir.

4 yaş grubunda uyku saati var mı?

Programımız bütün yaş grupları için tam gündür, uyku saati yoktur.

4 Yaş grubu için tuvalet eğitimini tamamlamış olması beklenmekte midir?

Kayıt yapan öğrencilerin tuvalet eğitimini tamamlamış olması beklenmektedir.

Anaokulunda rehber öğretmen var mıdır? Öğrencileri nasıl takip ediyorlar?

Öğrencilerimizle ve aileleriyle; öğrencimizin sosyal-duygusal gelişimi, aile ve arkadaşlık ilişkileri, tutum ve davranışlar, okul yaşantısıyla ve kurallarıyla ilgili sorunlar, bilişsel gelişim  alanlarında çalışmalar yapılmaktadır. Anaokulunda tam gün rehber öğretmenlerimiz görev yapmaktadır.

Anaokulunda branş etkinlikleri nelerdir?

İngilizce, Plastik Sanatlar, Müzik, Bilişim Teknolojileri, Beden Eğitimi ve Oyun, Yaratıcı Drama, Çizgi Film’dir.

Terakki Vakfı Okulları Levent Yerleşkesi Anaokulu branş etkinlik açıklamalarına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Terakki Vakfı Okulları Tepeören Yerleşkesi Anaokulu branş etkinlik açıklamalarına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Anaokulunda İngilizce etkinlikleri

Terakki Vakfı Okulları Levent Yerleşkesi Anaokulu İngilizce etkinlik açıklamalarına bu bağlantıdan erişebilirsiniz.

Terakki Vakfı Okulları Tepeören Yerleşkesi Anaokulu İngilizce etkinlik açıklamalarına bu bağlantıdan erişebilirsiniz.

Anaokulunda İngilizce derslerinin içeriği nasıldır?

İngilizce öğretimi çocuklarımızın kendilerini ifade edip iletişim kurmalarına yardımcı olur, İngilizce dinlemeyi ve konuşmayı oluşturacak temel becerileri sağlar ve gelecek yıllardaki yabancı dil öğretimine altyapı oluşturur.
Anaokulumuzda İngilizce etkinliği, tüm yaş gruplarında (4 – 5 – 6 yaş) haftada 13 ders saatidir. 13 ders saatinin 8 saatine Türk İngilizce öğretmeni, 5 ders saatine native İngilizce öğretmeni girer.
Anaokulumuzda İngilizce programının temel amacı, İngilizceyi etkinlik ve oyunlarla öğretmektir.

Anaokulunda kulüp çalışmalarının kapsamı nedir?

Öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda çeşitli sosyal etkinlikler ile gelişimlerini tamamlamaları, eğitim uygulamalarımızın çok önemli bir parçasıdır. Kulüplerimiz öğrencilerimize bilişsel, sosyo-duygusal ve fiziksel gelişimlerini destekleyecek şekilde planlanan bilim, sanat, spor, teknoloji ve sosyal sorumluluk alanlarındaki farklı yapılardan oluşur.

Servislerde hostes var mı? Öğrenciler büyük yaş gruplarıyla beraber mi serviste bulunurlar?

Servislerde öğrencilere hostesler eşlik eder.

Servislerimiz yaş grubuna göre değil bölgeye göre hizmet vermektedir. Aynı serviste farklı yaş gruplarından öğrenciler bulunabilmektedir.

Anaokulu ve ilkokul 1.-2. sınıf öğrencileri için 3 nokta kemerleri vardır.

Anaokulunda yemek düzeni nasıldır? Yemekler okulda mı pişiriliyor?

Anaokulunda kahvaltı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı verilir.

Yemek hizmeti  anlaşmalı firma tarafından sağlanmaktadır. Yemekler kampüs içerisindeki mutfakta hazırlanır.

Geziler yapılıyor mu?

Temalarla bağlantılı olarak okul içi ve okul dışı geziler planlanmaktadır.

Öğrenciler hafta sonu spor tesisini kullanabiliyorlar mı?

Modern ve sağlıklı bir ortama sahip olan Terakki Vakfı Spor Tesisleri’nde, her yaş grubu için uygun spor programları mevcuttur. Öğrencilerimiz, konusunda uzman eğiticiler/antrenörler gözetimindeki spor programlarımıza katılabilirler. Bu programlar, kontenjan oranında, Terakki dışından öğrencilerin katılımlarına da açıktır.

Terakki Vakfı Okulları Spor Okulları sayfasına bu bağlantıdan erişebilirsiniz.

Okul sonrası aktiviteler var mı?

Okul sonrası veya hafta sonu ücretli spor ve müzik aktiviteleri yapılmaktadır.

Okul olarak alınan güvenlik ve hijyen önlemleriniz nelerdir?

Okullarımızın güvenliği ile ilgili deneyimli uzman ekibimiz ve yöneticilerimizle sürekli değerlendirmeler yapılmaktadır.

Okulumuzda farklı birimlerin üyelerinden oluşan Kriz Önleme ve Müdahale Ekibinin yanı sıra profesyonel bir güvenlik ekibi ile çalışılmakta olup alınan güvenlik önlemleri personel ile paylaşılarak bilgi aktarımı ve gerekli eğitimler verilmektedir.

Covid-19 pandemisi esnasında sağlık kurulları oluşturulmuş, Prof. Dr. Atahan Çağatay’ın danışmanlığında önlemlerimiz artırılmıştır.

Yüksek hijyen önlemlerinin alındığı okulumuz, TSE tarafından “Okulum Temiz Belgesi” almaya hak kazanmıştır.

Velileri nasıl bilgilendiriyorsunuz? Yılda kaç veli görüşmesi yapılıyor?

Eğitim ve öğretim yılı başlamadan önceki son cumartesi günü hem 1. sınıflarda hem de anaokulunda “Okula Dönüş Toplantısı” yapılarak bütün velilere okul yaşantısı ve uygulamaları hakkında ayrıntılı bilgi verilir.

Anaokulunda eğitim yılı başlamadan önce öğrenci ve velilerin katılımıyla Sınıf Öğretmeni ile Tanışma Toplantıları yapılır.

Öğretim yılında velilerle öğrencilerin gelişim süreçleriyle ilgili sınıf öğretmeni ve rehber öğretmenin katılımıyla birinci ve üçüncü çeyrek dönemlerde “Bireysel Bilgilendirme Toplantısı” yapılır. İhtiyaca bağlı olarak bu toplantıların sayısı artırılır.

Anaokulu, ilkokul 1 – 4. sınıflarda bültenler, web sayfası, Google Classroom, K12.Net öğrenci bilgi sistemi aracılığıyla okul yaşantısı, akademik program ve yapılacaklar hakkında veliler düzenli olarak bilgilendirilir.

Branş öğretmenleri ile K12Net üzerinden velinin oluşturacağı randevu ile görüşme yapılır. İhtiyaç olduğu takdirde branş öğretmenlerinin bireysel daveti ile de görüşmeler gerçekleştirilir.

Bunlara ek olarak veli, öğretmen ya da okul idaresinin istek ve talebine bağlı olarak bireysel veli görüşmeleri planlanır.

Veli iletişimimizle ilgili web sayfamızda detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Okulunuzun fiziki koşulları nelerdir?

Okulumuzun fiziki koşullarına ilişkin görsellere web sitemizden ulaşabilirsiniz.

İlkokul için Sık Sorulan Sorular ve Cevapları

Neden Terakki Vakfı Okulları’nı tercih etmeliyim?

Terakki Vakfı Okulları 140 yılı aşan bir geçmişe sahip, köklü, ilkeli bir kurumdur. Temel olarak hedefi öğrencilerini tam anlamıyla ve çok yönlü olarak hayata ve bundan sonraki eğitim sürecine en iyi şekilde hazırlamaktır. Okullarımız, öğrencilerimizin akademik süreçteki gelişimlerinin yanı sıra sosyal ve bilişsel alanlarda beceriler kazanacakları, kendilerini etkin biçimde ifade edebilecekleri, eleştirel düşünme yetilerini geliştirebilecekleri, en az bir yabancı dili dünya vatandaşı olarak etkin biçimde kullanabilecekleri bir yaklaşımı benimsemektedir. Öğrencilerin tüm gelişim alanlarındaki davranışlarının daha üst düzeye çıkarılması, çeşitlendirilmesi ve zenginleştirilmesi hedeflenir.

İlkokul öğrencilerine burs veriyor musunuz?

İlkokulumuzda T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin Ücretsiz veya Burslu Okutulacak Öğrenci ve Kursiyerler ile ilgili esaslarına göre ücretsiz okuyacak öğrencilere tanınan olanaklar bulunmaktadır.

Burslarla ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

Terakki Vakfı Okulları Levent Yerleşkesi bilgilerine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Terakki Vakfı Okulları Tepeören Yerleşkesi bilgilerine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Okul eğitim ücretlerinde indirim oluyor mu?

Okul ücretlerinde “Erken kayıt indirimi”, “Grup indirimi”, “Anlaşmalı kurum indirimi” vb. indirim seçenekleri bulunmamaktadır.

Uygulanan indirim seçenekleri aşağıdaki gibidir.

Peşin Ödeme İndirimi:

 • Öğrencilerimizin kayıt yenileme son tarihlerine kadar yapılan kayıtlarda eğitim-öğretim ücretinin tamamının peşin ödenmesi halinde % 8 indirim yapılır.

Kardeş İndirimi:

 • Aynı öğretim yılında okullarımızda öğretim gören kardeşlere, eğitim-öğretim ücretinde indirim uygulanır.
 • İndirimler iki kardeşten birisine ya da üç kardeşten ikisine şeklinde uygulanır.
 • Kardeş indirimi; ikinci kardeşe % 12, diğer kardeşlere %15 oranında yapılır.
 • Kardeşlerden birisinin burs alması halinde, kardeş indirimi uygulanmaz.

Çocuk ve Torun İndirimi:

 • Mezunlarımızın, çocuk ve torunlarına % 10 indirim uygulanır.
 • Öğrencinin burs almış olması halinde mezun indirimi uygulanmaz.

İkiz kardeşlere veya Terakki Vakfı Okulları’nda kardeşi olan veya mezun aday öğrencilere alım sürecinde öncelik tanınıyor mu?

Okulumuza başvuru sırasına göre kayıt yapıldığından dolayı ikiz kardeşlere veya Terakki Vakfı Okulları’nda kardeşi olan veya mezun çocuklarına aday öğrencilere alım sürecinde öncelik tanınmaz.

Okula yeni katılan öğrencilere yönelik oryantasyon programı var mı?

Okula yeni katılan öğrencilerimiz için yaş seviyelerine uygun oryantasyon programları yapılmaktadır. Okula uyum süreçlerini kolaylaştırmak ve okul yaşantılarına mutlu bir başlangıç yapabilmeleri amacıyla öğrencilerimiz, okul açılmadan sınıf öğretmenleri ile tanışırlar. Sonrasında oryantasyon süreçleri devam eder.

Oryantasyon çalışmaları ne kadar sürüyor?

Okul ilk dönemi oryantasyon programı olarak planlanır. Sınıfa yönelik oryantasyon programı yapılandırılmış bir şekilde belirlenmiş sürede uygulanıp bitirilirken, bireysel olarak öğrencinin ihtiyaçları düzenli olarak takip edilir ve uyum sürecinde ihtiyaç duyan öğrencilere yönelik destekler devam eder.

Uyguladığınız Eğitim Programı nedir?

Okulumuzda “IB-PYP İLK YILLAR PROGRAMI” uygulanmaktadır.

İlk Yıllar Programı, araştırma, sorgulama temelli bir program olup, öğrencinin kendi öğrenim sürecinde aktif olması ve sorumluluk alması gerektiğini vurgulayan bir eğitim anlayışına sahiptir.

Ev çalışmaları yaklaşımınız nasıldır?

Hayat boyu öğrenme alışkanlığının edinilmesi için öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren kendi öğrenmeleri konusunda belli bir sorumluluk bilincinin yanı sıra uygulama rutinlerini oluşturmaları gerekmektedir. Bu rutinlerin en iyi oluşturulduğu zamanlar okul yaşantısından sonra yapılan ev çalışmalarıdır.

“Meraklı, sürekli öğrenen, öğrendiklerini kullanabilen, problem çözme becerisi gelişmiş bireyler” yetiştirilebilmesi için eğitim ve öğretimin çok iyi yapılandırılması gerekir.

Bu düşünceyle; öğrenmenin ve sorun çözmenin öğretildiği eğitim programlarımızda, “Araştırma Yoluyla Eğitim” çalışmalarına ağırlık verilir. Proje çalışmalarının çok önemli bir yer tuttuğu eğitim sürecimizde; öğrencilerimizin her sınıf seviyesinde, gelişim özellikleri ve öğretim programları (hedefler) doğrultusunda, proje çalışmalarıyla, araştırma, raporlama, rapor sunma, analitik düşünme, ekiple çalışma gibi pek çok becerisinin gelişimi hedeflenir.

Bireysel farklılıklara yönelik çalışmalar yapıyor musunuz? Bu çalışmalar neler?

Sınıf içinde ihtiyaç duyulan konularla ilgili hazıroluşluk, öğrenme profili ve ilgili alanlarına göre farklılaştırılmış ders planları uygulanır. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik servisi desteği ile sınıf içi ve sınıf dışı çalışmalarla bireysel farklılıklara yönelik çalışmalar gerçekleştirilir.

Okulunuzda eğitim saat kaçta başlıyor? Gün kaçta bitiyor?

Terakki Vakfı Okulları Levent Yerleşkesi İlkokul zaman çizelgesine bu bağlantıdan erişebilirsiniz.

Terakki Vakfı Okulları Tepeören Yerleşkesi İlkokul zaman çizelgesine bu bağlantıdan erişebilirsiniz.

Sınıf oluşumunda nelere dikkat ediyorsunuz?

Sınıf oluşumlarının ana kriteri öğrenciler arasında demografik özellikler (cinsiyet, doğum tarihi gibi) ile sosyal, duygusal ve bilişsel özellikler açısından heterojen bir yapı oluşturmaktır.

Müdür yardımcısı ve psikolojik danışmanlar tanıma çalışmasının sonuçlarını da göz önünde bulundurarak yukarıdaki kriterler doğrultusunda sınıf dağılımlarını yaparlar.

Öğretmen profili/mesleki deneyimleri/okulunuzda deneyimleri kaç yıldır?

Kurumsal hedeflerimiz doğrultusunda belirlenmiş öğretmen niteliklerine göre deneyimli arkadaşlarımız öğretmenlerimiz yer almaktadırlar. Alan bilgisi ve pedagojik formasyon açısından güçlü, gelişime ve değişime açık, teknolojiyi en iyi şekilde kullanabilen öğretmen kadrosu okulumuz insan kaynakları biriminin işe alım prosedürleri doğrultusunda oluşturulmaktadır. Bu aşamada kurumsal standart ve nitelikler önemsenir. Öğretmenlerimizin nitelikleri hizmetiçi eğitimler yoluyla kurumsal bir standarda kavuşturulur. Terakkinin geleneğinde var olan kalite anlayışı ortak plan, program ve tutumlarla kurumsal bir kültür olarak benimsenir.

Öğretmenlerimizin en az 5 yıl mesleki deneyimlerinin olması beklenmektedir.

İlkokulda sınıf öğretmenliği anlayışı nasıldır?

İlkokulda her sınıfın bir sınıf öğretmeni bulunmaktadır. İlkokul öğrencileri birinci sınıftan dördüncü sınıfın sonuna kadar aynı müdür yardımcısı, sınıf öğretmeni, rehber öğretmen ve sınıf arkadaşları ile ilkokul yaşantısını tamamlar.

İlkokulda sınıf seviyelerine göre hangi branş dersleri vardır?

İlkokulun farklı seviyelerinde yaratıcı drama, satranç, bilişim teknolojileri, beden eğitimi ve spor, müzik, görsel sanatlar, stop motion, seramik dersleri yer alır.

Not: Beden eğitimi derslerimizde programımız gereği tüm öğrencilerimiz yılda 4  hafta temel yüzme becerisi eğitimi alırlar.

İlkokulda etüt var mı?

İlkokulda desteğe ihtiyacı olan öğrencilerle öğretmenlerimiz gün içerisinde çalışma yapabilirler.

İlkokulda gün akışı nasıldır?

İlkokulda gün saat 08.00’de başlar. Pazartesi, salı, perşembe, cuma günleri saat 15.15’te, çarşamba günleri saat 15.45’te gün tamamlanır.

Öğrenciler ilkokulda kıyafet politikanız nedir?

Öğrencilerimiz beden eğitimi ve spor dersi olan günler okul eşofmanı ile, Cuma günleri serbest kıyafet ile, diğer günler okul forması ile okula gelirler.

İlkokul öğrencilerimiz için  Forma – Beden Eğitimi ve Spor Kıyafetleri  ile ilgili yönergeyi incelemek için tıklayınız.

İlkokulda İngilizce derslerinin içeriği nasıldır?

İngilizce derslerimiz öğrencilerimizin dinlediğini ve okuduğunu anlama, kendini sözel ve yazılı ifade etme ve karşılıklı iletişim becerilerini geliştirebilecekleri şekilde tasarlanmıştır. Programımızın amacı, öğrencilerimizin yaşam boyu öğrenen bireyler olarak öğrenme yolculuklarına devam ederken İngilizce olarak kendilerini özgüvenli bir şekilde ifade edebilmelerini sağlamaktır. İngilizce derslerinde öğrencilerimizin yabancı dili eğlenerek öğrenmelerine olanak sağlayacak şekilde bireysel farklılıkların göz önünde bulundurulduğu, işbirlikli çalışmaların yer aldığı bir öğrenme ortamı oluşturulur. Bu ortamda öğrencilerimizin iletişim, eleştirel düşünme, yaratıcılık, araştırma, sunum, kendini düzenleme ve sosyal becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak şekilde farklılaşan, gerçek hayatla ilişkilendirilmiş etkinliklere yer verilir.

İlkokulda İngilizce 1-4.sınıflarda haftada 10 ders saatidir. 10 ders saatinin 6 saati Türk İngilizce öğretmeni, 4 ders saati yabancı (native) İngilizce öğretmeni tarafından yapılır.

Gelecek yıl çocuğum okulunuzda 1. / 5.  sınıfa başlayacak. İngilizce derslerine uyum sağlaması için okulunuzun uygulamaları nelerdir? 

Okulumuz 1-5 seviyelerinde yeni kayıt yaptıran velilerimizle, mutlaka öncelikle İngilizce bölüm başkanı ile iletişime geçmesinin gerektiği bilgisi paylaşılır.

Bölüm başkanı ile yapılan görüşmede, İngilizce müfredatı ile ilgili detaylı bilgilendirme yapılmaktadır.  Kayıt yaptıran öğrencimizin yaş grubu ve İngilizce alt yapısına bağlı olarak, kazanımlar, hedefler hakkında detaylı bilgi paylaşılmakta ve öğrencinin ihtiyacına göre gerekli yönlendirmeler yapılmaktadır. Özellikle, okul açılmadan önceki yaz döneminin etkili bir şekilde geçirilmesinin öğrencinin derse daha kolay uyum sağlayabilmesi açısından önemli olduğu üzerinde durulur. Sınıf içi yapılan çalışma örnekleri, değerlendirme beklentileri, ev çalışmaları, yaz tatili ödevi ve projeler ile ilgili fikir sahibi olabilmeleri adına velimize Google Classroom sayfalarımızı incelemesi için yönlendirme yapılmaktadır. İngilizce bilmeden gelen bir öğrencinin, mutlaka evde de desteklenmesi gerektiği ve eğitime başlandığında İngilizce Öğretmenleri ile görüşme planlayarak, ek çalışmalar yapması için yönlendirilmesi gerekmektedir.

1 – 4 sınıf seviyelerinde eksik kazanımı olan öğrencilerimiz sene başında İngilizce derslerinde yapılan seviye tespit belirleme çalışmaları sonuçlarına göre yüz yüze öğretimde co-teaching (iki öğretmenin aynı anda derse girmesi), farklılaştırılmış materyaller ve ek çalışmalar ile desteklenir. Bu öğrenciler ile eksik kazanımları doğrultusunda küçük gruplar halinde daha ayrıntılı çalışmalar planlanır.

Eksik kazanımı olan 4.sınıf öğrencilerimiz için İngilizce bölümü ETP (Eksik Tamamlama Programı) yürütmektedir. Bu program doğrultusunda, 4. sınıfa gelen öğrenciler küçük gruplar halinde çalıştıkları bu ortamlarda, eksikleri doğrultusunda öğretmenlerinden bire bir destek almaktadırlar.

Terakki’de ikinci yabancı dil ne zaman başlar?

Okulumuzda 4.sınıfta ikinci yabancı dil eğitimi başlar. Öğrencilerimiz İspanyolca, Almanca, Fransızca dillerinden birini seçerek haftada üç saat ikinci yabancı dil eğitimlerini sürdürürler.

Okulunuzdaki spor olanakları nedir?

Terakki Vakfı Okulları olarak öğrencilerimizin yeteneklerini ortaya çıkarmak ve bu yeteneklerin en üst düzeyde gelişmesine yardım etmeyi amaçlarız. Bireyleri fiziksel, zihinsel, duygusal ve toplumsal yönleriyle bir bütün olarak yetiştirmek çağdaş eğitimin temel ilkelerindendir. Öğrencilerin gelişim özellikleri de göz önünde tutularak, onların kişisel ve toplumsal yönden sağlıklı, mutlu, iyi ahlâklı ve dengeli bir kişilik sahibi, yapıcı, yaratıcı, üretken ve demokratik hayatın temel ilkelerini benimsemiş bireyler olarak yetişmesi hedeflenir. Buna bağlı olarak öğrencilerimiz Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğretmenlerimizin yönlendirmesiyle ve yeteneklerine göre okulda yer alan takımlara ve bunun beraberinde antrenmanlara katılabilirler.

İlkokulda kulüp çalışmaları var mıdır?

Öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda çeşitli sosyal etkinlikler ile gelişimlerini tamamlamaları, eğitim uygulamalarımızın çok önemli bir parçasıdır. Kulüplerimiz öğrencilerimize bilişsel, sosyo-duygusal ve fiziksel gelişimlerini destekleyecek şekilde planlanan bilim, sanat, spor, teknoloji ve sosyal sorumluluk alanlarındaki farklı yapılardan oluşur.

Servislerde hostes var mı? Öğrenciler büyük yaş gruplarıyla beraber mi serviste bulunurlar?

Servislerde öğrencilere hostesler eşlik eder.

Servislerimiz yaş grubuna göre değil bölgeye göre hizmet vermektedir. Aynı serviste farklı yaş gruplarından öğrenciler bulunabilmektedir.

Anaokulu ve ilkokul 1.-2. sınıf öğrencileri için 3 nokta kemerleri vardır.

İlkokulda yemek düzeni nasıldır? Yemekler okulda mı pişiriliyor?

İlkokulda kahvaltı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı verilir. Yemek hizmeti  anlaşmalı firma tarafından sağlanmaktadır. Yemekler kampüs içerisindeki mutfakta hazırlanır.

Öğrencilerin 1. ve 2. sınıfta yemek hizmetlerini okuldan temin etmeleri gerekmektedir.

Okulunuzdaki sosyal etkinlikler hangileridir?

Öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda çeşitli sosyal etkinlikler ile gelişimlerini tamamlamaları, eğitim uygulamalarımızın çok önemli bir parçasıdır. Çocukların bütüncül gelişiminde ders içi etkinliklerin yanı sıra programlı ders dışı etkinlikler ve okul yaşantılarından edindikleri tecrübeler de son derece önemlidir. Bu tecrübeler kulüplerimizin öğrencilerimize bilişsel, duygusal, fiziksel ve sosyal gelişimlerini destekleyecek şekilde planlanan bilim, sanat, spor, teknoloji ve sosyal sorumluluk alanlardaki farklı yapılardan oluşmaktadır.

İlkokulumuzda yaş seviyeleri farklı günlerde planlanmış; farklı spor dalları, görsel sanatlar, çizgi film, yabancı dil, bale, dans, satranç, drama ve teknoloji konularını içeren sosyal etkinlikler yapılmaktadır. Öğrencimizin yatkınlık, ilgi ve isteğine göre tercih edeceği bu etkinlik tüm yıl sürer.

Geziler yapılıyor mu?

Temalarla bağlantılı olarak okul içi ve okul dışı geziler planlanmaktadır.

Öğrenciler hafta sonu spor tesisini kullanabiliyorlar mı?

Modern ve sağlıklı bir ortama sahip olan Terakki Vakfı Spor Tesisleri’nde, her yaş grubu için uygun spor programları mevcuttur. Öğrencilerimiz, konusunda uzman eğiticiler/antrenörler gözetimindeki spor programlarımıza katılabilirler. Bu programlar, kontenjan oranında, Terakki dışından öğrencilerin katılımlarına da açıktır.

Terakki Vakfı Okulları Spor Okulları sayfasına bu bağlantıdan erişebilirsiniz.

Okul sonrası aktiviteler var mı?

Okul sonrası veya hafta sonu ücretli spor ve müzik aktiviteleri yapılmaktadır. 3. ve 4. sınıftan itibaren okul spor takımlarında yer alan öğrenciler için okul sonrası antrenmanlar başlar.

Okul olarak alınan güvenlik ve hijyen önlemleriniz nelerdir?

Okullarımızın güvenliği ile ilgili deneyimli uzman ekibimiz ve yöneticilerimizle sürekli değerlendirmeler yapılmaktadır.

Okulumuzda farklı birimlerin üyelerinden oluşan Kriz Önleme ve Müdahale Ekibinin yanı sıra profesyonel bir güvenlik ekibi ile çalışılmakta olup alınan güvenlik önlemleri personel ile paylaşılarak bilgi aktarımı ve gerekli eğitimler verilmektedir.

Covid-19 pandemisi esnasında sağlık kurulları oluşturulmuş, Prof. Dr. Atahan Çağatay’ın danışmanlığında önlemlerimiz artırılmıştır.

Yüksek hijyen önlemlerinin alındığı okulumuz, TSE tarafından “Okulum Temiz Belgesi” almaya hak kazanmıştır.

Velileri nasıl bilgilendiriyorsunuz? Yılda kaç veli görüşmesi yapılıyor?

Eğitim ve öğretim yılı başlamadan önceki son cumartesi günü hem 1.sınıflarda hem de anaokulunda “Okula Dönüş Toplantısı” yapılarak bütün velilere okul yaşantısı ve uygulamaları hakkında ayrıntılı bilgi verilir.

Öğretim yılında velilerle öğrencilerin gelişim süreçleriyle ilgili sınıf öğretmeni ve rehber öğretmenin katılımıyla birinci ve üçüncü çeyrek dönemlerde “Bireysel Bilgilendirme Toplantısı” yapılır. İhtiyaca bağlı olarak bu toplantıların sayısı arttırılır.

Anaokulu, ilkokul 1 – 4. sınıflarda bültenler, web sayfası, Google Classroom, K12.Net öğrenci bilgi sistemi aracılığıyla okul yaşantısı, akademik program ve yapılacaklar hakkında veliler düzenli olarak bilgilendirilir.

Branş öğretmenleri ile K12Net üzerinden velinin oluşturacağı randevu ile görüşme yapılır. İhtiyaç olduğu takdirde branş öğretmenlerinin bireysel daveti ile de görüşmeler gerçekleştirilir.

Bunlara ek olarak veli, öğretmen ya da okul idaresinin istek ve talebine bağlı olarak bireysel veli görüşmeleri planlanır.

Veli iletişimimizle ilgili web sayfamızda detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Okulunuzun fiziki koşulları nelerdir?

Okulumuzun fiziki koşullarına ilişkin görsellere web sitemizden ulaşabilirsiniz.

 

Ortaokul için Sık Sorulan Sorular ve Cevapları

Ortaokulunuzun kayıt kabul kriterleri nelerdir?

Okulumuza ait kayıt kabul kriterlerine web sitemizde bulunan aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

Terakki Vakfı Okulları Ortaokul kayıt kabul kriterleri için tıklayınız.

Terakki Vakfı Okulları neden tercih ediliyor?

Terakki Vakfı Okulları 1877’den günümüze köklü, ilkeli bir kurumdur. Temel olarak hedefi öğrencilerini, çok yönlü bireyler olarak hayata ve bir sonraki eğitim sürecine en iyi şekilde hazırlamaktır. Okullarımız, öğrencilerimizin akademik süreçteki gelişimlerinin yanı sıra sosyal ve bilişsel alanlarda beceriler kazanacakları, kendilerini etkin biçimde ifade edebilecekleri, eleştirel düşünme yetilerini geliştirebilecekleri, en az bir yabancı dili dünya vatandaşı olarak etkin biçimde kullanabilecekleri bir yaklaşımı benimsemektedir.

Ortaokul öğrencilerine burs veriyor musunuz?

Ortaokulumuzda T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin Ücretsiz veya Burslu Okutulacak Öğrenci ve Kursiyerler ile ilgili esaslarına göre ücretsiz okuyacak öğrencilere tanınan olanaklar bulunmaktadır.

Terakki Vakfı, her yıl vermekte olduğu bu karşılıksız bursların, başarılı öğrencilere ve ailelerine önemli bir destek sağlayacağına inanır. Terakki Vakfı tarafından verilen “Ortaokul Başarı Bursu” ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Okul eğitim ücretlerinde indirim oluyor mu?

Okul ücretlerinde “Erken kayıt indirimi”, “Grup indirimi”, “Anlaşmalı kurum indirimi” vb. indirim seçenekleri bulunmamaktadır.

Uygulanan indirim seçenekleri aşağıdaki gibidir.

Peşin Ödeme İndirimi:

 • Öğrencilerimizin kayıt yenileme son tarihlerine kadar yapılan kayıtlarda eğitim-öğretim ücretinin tamamının peşin ödenmesi halinde % 8 indirim yapılır.

Kardeş İndirimi:

 • Aynı öğretim yılında okullarımızda öğretim gören kardeşlere, eğitim-öğretim ücretinde indirim uygulanır.
 • İndirimler iki kardeşten birisine ya da üç kardeşten ikisine şeklinde uygulanır.
 • Kardeş indirimi; ikinci kardeşe % 12, diğer kardeşlere %15 oranında yapılır.
 • Kardeşlerden birisinin burs alması halinde, kardeş indirimi uygulanmaz.

Çocuk ve Torun İndirimi:

 • Mezunlarımızın, çocuk ve torunlarına % 10 indirim uygulanır.
 • Öğrencinin burs almış olması halinde mezun indirimi uygulanmaz.

Velileri nasıl bilgilendiriyorsunuz?

Her öğretim yılı başında, öğretmen-veli görüşme saatleri okul yönetimince yüz yüze veya çevrim içi planlanarak, velilerimize e-mail yoluyla bildirilir. Velilerimiz bu planlama doğrultusunda, K12 Net sistemi üzerinden, ilgili sınıf ve branş öğretmenimizden randevu alarak görüşmeyi gerçekleştirir.

Veli iletişimimizle ilgili web sayfamızda detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

 Öğretim dili nedir?

Öğretim dilimiz Türkçe’dir. Ana dilde eğitim yapıyor ve ağırlıklı Yabancı Dil (İngilizce) eğitimi veriyoruz.

Yabancı dil programınız hakkında bilgi verir misiniz?

Yabancı dil müfredatımızda Avrupa Ortak Dil Öğretim Çerçeve Planı (Common European Framework For Language Learning – CEFR) esas alınır ve en son etkili yöntem olarak İletişimsel Yaklaşım (Communicative Learning) sistemi kullanılır.

Okulumuz, 2015 yılında İstanbul genelindeki tüm K-12 okulları arasında “Eaquals (Evaluation and Accreditation Services)” akreditasyonunu alan ilk kurumdur. Avrupa Dil Kalite Kuruluşu Eaquals, Avrupa Konseyi tarafından kabul edilmiş bir kurum olup okulların yabancı diller bölümlerine akreditasyon vererek dil eğitiminde niteliği ve kaliteyi teşvik etmektedir.

Öğrencilerimiz yine aynı Avrupa Ortak Dil Öğretim Çerçeve Planı esaslarında İngilizcenin yanında Almanca, Fransızca ve İspanyolcadan birini öğrenir.

Okul olarak alınan güvenlik ve hijyen önlemleriniz nelerdir?

Okullarımızın güvenliği ile ilgili deneyimli uzman ekibimiz ve yöneticilerimizle sürekli değerlendirmeler yapılmaktadır.

Okulumuzda farklı birimlerin üyelerinden oluşan Kriz Önleme ve Müdahale Ekibinin yanı sıra profesyonel bir güvenlik ekibi ile çalışılmakta olup alınan güvenlik önlemleri personel ile paylaşılarak bilgi aktarımı ve gerekli eğitimler verilmektedir.

Covid-19 pandemisi esnasında sağlık kurulları oluşturulmuş, Prof. Dr. Atahan Çağatay’ın danışmanlığında önlemlerimiz artırılmıştır.

Yüksek hijyen önlemlerinin alındığı okulumuz, TSE tarafından “Okulum Temiz Belgesi” almaya hak kazanmıştır.

Okulunuzdaki sosyal etkinlikler hangileridir?

Öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda çeşitli sosyal etkinlikler ile gelişimlerini tamamlamaları, eğitim uygulamalarımızın çok önemli bir parçasıdır. Çocukların bütüncül gelişiminde ders içi etkinliklerin yanı sıra programlı ders dışı etkinlikler ve okul yaşantılarından edindikleri tecrübeler de son derece önemlidir. Bu tecrübeler kulüplerimizin öğrencilerimize bilişsel, duygusal, fiziksel ve sosyal gelişimlerini destekleyecek şekilde planlanan bilim, sanat, spor, teknoloji ve sosyal sorumluluk alanlardaki farklı yapılardan oluşmaktadır.

Kulüp çalışmalarına;

https://www.terakki.org.tr/ortaokul-levent/okulda-yasam/ogrenci-kulupleri/

https://www.terakki.org.tr/ortaokul-tepeoren/okulda-yasam/ogrenci-kulupleri/

adreslerinden ulaşabilirsiniz.

8.sınıftan sonra Terakki Lisesi’ne direkt geçiş hakkı tanınıyor mu? Lise hazırlık sınıfını okumak zorunlu mu?

Okulumuz 8. sınıf öğrencileri yılın sonunda Türkçe ve İngilizce Hazırlık Yeterlik Sınavlarına katılırlar. Her iki sınavından başarı ile geçen öğrencilerimiz eğitimlerine Lise 9. sınıftan devam etmeye hak kazanırlar. Bu durumda Lise Hazırlık sınıfını atlayabilirler.

Okulumuza dışarıdan katılan öğrencilerimiz kontenjan durumu ve LGS puanı ile lisemize kayıt yaptırabilirler. Tüm öğrenciler hazırlık atlama sınavına katılırlar.

Okulunuzdaki spor olanakları nedir?

Terakki Vakfı Okulları olarak öğrencilerimizin yeteneklerini ortaya çıkarmak ve bu yeteneklerin en üst düzeyde gelişmesine yardım etmeyi amaçlarız. Bireyleri fiziksel, zihinsel, duygusal ve toplumsal yönleriyle bir bütün olarak yetiştirmek çağdaş eğitimin temel ilkelerindendir. Öğrencilerin gelişim özellikleri de göz önünde tutularak, onların kişisel ve toplumsal yönden sağlıklı, mutlu, iyi ahlâklı ve dengeli bir kişilik sahibi, yapıcı, yaratıcı, üretken ve demokratik hayatın temel ilkelerini benimsemiş bireyler olarak yetişmesi hedeflenir. Buna bağlı olarak öğrencilerimiz Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğretmenlerimizin yönlendirmesiyle ve yeteneklerine göre okulda yer alan takımlara ve bunun beraberinde antrenmanlara katılabilirler.

Öğrenciler hafta sonu spor tesisini kullanabiliyorlar mı?

Modern ve sağlıklı bir ortama sahip olan Terakki Vakfı Spor Tesisleri’nde, her yaş grubu için uygun spor programları mevcuttur. Öğrencilerimiz, konusunda uzman eğiticiler/antrenörler gözetimindeki spor programlarımıza katılabilirler. Bu programlar, kontenjan oranında, Terakki dışından öğrencilerin katılımlarına da açıktır.

Terakki Vakfı Okulları Spor Okulları sayfasına bu bağlantıdan erişebilirsiniz.

 

Lise, Fen Lisesi ve Tepeören Anadolu Lisesi için Sık Sorulan Sorular ve Cevapları

Liseleriniz için kayıt kabul kriterleri nelerdir?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen Merkezi Sınav puanına göre ve okul yönetiminin belirlediği taban puan esas alınarak puan üstünlüğüne göre kontenjan dâhilinde öğrenci kaydı yapılmaktadır. Liselerimiz, hazırlık sınıfı ve 4 yıl, toplam beş yıl eğitim vermektedir.  Fen lisemizin eğitim süresi 4 yıldır, önünde hazırlık sınıfı bulunmamaktadır.

Terakki Vakfı Okulları neden tercih ediliyor?

Terakki Vakfı Okulları 1877’den günümüze köklü, ilkeli bir kurumdur. Temel olarak hedefi öğrencilerini, çok yönlü bireyler olarak hayata ve bir sonraki eğitim sürecine en iyi şekilde hazırlamaktır. Okullarımız, öğrencilerimizin akademik süreçteki gelişimlerinin yanı sıra sosyal ve bilişsel alanlarda beceriler kazanacakları, kendilerini etkin biçimde ifade edebilecekleri, eleştirel düşünme yetilerini geliştirebilecekleri, en az bir yabancı dili dünya vatandaşı olarak etkin biçimde kullanabilecekleri bir yaklaşımı benimsemektedir.

Terakki Vakfı Okulları olarak Levent Yerleşkemizde; Özel Şişli Terakki Lisesi ve Özel Şişli Terakki Fen Lisesi, Tepeören Yerleşkemizde; Özel Şişli Terakki Tepeören Anadolu Lisesi olmak üzere üç lisemiz bulunmaktadır.

Ne zaman ve Nasıl başvuru yapılabilir?

Lise (Hazırlık/9. Sınıf) Kayıtlarımız için lise giriş sınavı sonuçları açıklanmasından sonra web sayfamızda ( www.terakki.org.tr ) taban puanlarımız açıklanır. Belirlenen taban puanlarımızın üzerinde puanı olan aday öğrencilerin kayıt takviminde web sayfamızdan ulaşabileceğiniz “Aday Öğrenci Bilgi Formunun” doldurulması gereklidir.

Aday Kayıt Formunu web sayfası üzerinden dolduran adaylar tercihleri doğrultusunda ve kontenjanlarımız dâhilinde Merkezi Sınav Puan sırasına göre sıralanır ve okullarımıza puan üstünlüğüne göre kontenjan dâhilinde kayıt yapabilmeleri için davet edilirler.

Kayıtlar MEB’in yayınlayacağı Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzunda yer alan kayıt takvimine uygun olacak şekilde gerçekleştirilir.

 

Burs imkânı var mı?

Terakki Vakfı, başarıyı ödüllendirme ilkesinden hareketle her yıl başarılı öğrencilere karşılıksız Başarı Bursu verir.

Terakki Vakfı Başarı Bursu kimlere verilir?

Terakki Vakfı Okulları’nın, LGS Merkezi Sınav Puanı esasında belirleyeceği burs taban puanının üzerinde olup başvuru yaparak puan üstünlüğüne göre sıralanan öğrencilerden,

 • Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Tepeören Anadolu Lisesi (Tepeören) için ilk 15 öğrenciye,
 • Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Lisesi (Levent) için ilk 15 öğrenciye ,
 • Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Fen Lisesi (Levent) için ilk 10 öğrenciye,

Lise öğrenimi süresince okul öğretim ücretini karşılayan Terakki Vakfı Başarı Bursu verilir.

 • Farklı oranlarda, parçalı (%25, %50 veya %75 gibi) burs verilmemektedir.

Terakki Vakfı Başarı Burslarının eğitim süresince devam etme koşulları nelerdir?

Başarı bursunun tüm lise eğitim süresince devam edebilmesi için öğrencimizin;

a) Ders yılı sonu itibari ile bütün derslerden geçer puan alması,

b) Ders yılı sonunda tüm dersler dâhil edilerek hesaplanan ağırlıklı puan ortalamasının 80’den az olmaması,

c) MEB Ortaöğretim Yönetmeliğinin disiplinle ilgili maddeleri doğrultusunda, davranış puanının 10 puandan daha fazla düşmemesi gerekmektedir.

d) Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Lisesi ile Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Tepeören Anadolu Lisesi arasında olabilecek burslu öğrenci nakillerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu yerleşkede en az bir yıl eğitim görmüş olması gerekir. Bu süre, mücbir hallerde, sebebin belgelenmesi şartıyla Terakki Vakfının onayına tabidir.

Hazırlık sınıfı okumadan 9. Sınıfa geçiş nasıl olabilir?

Eğitimine 9. sınıftan başlamak isteyenlere “Hazırlık Yeterlik” sınavı uygulanır. Hazırlık yeterlik sınavında yer alan hem İngilizce hem de Türkçe sınavlarından en az 70 puan alan öğrenciler başarılı sayılarak 9. sınıfa devam ederler.

Kurum yönetmeliğimiz gereği hazırlık yeterlik sınavında Türkçe, İngilizce yazılı, İngilizce uygulamalı sınavlardan sadece birinden başarısız olanlara, başarısız olduğu sınavdan ikinci bir hak tanınabilir.

Başarılı olamayan öğrenciler hazırlık sınıfına devam eder.

Liseye nakil geçişler için kayıt şartları nelerdir?

 • Hazırlık sınıfının her iki dönemine  ve 9. sınıfın birinci dönemine nakil gelmek isteyen adayların girdikleri senenin LGS Merkezi Sınav Puanı okulumuzun taban puanının üzerinde ise kontenjan dâhilinde kayıt yaptırılabilir.
 • 9.sınıfın ikinci dönemine ve 10. sınıfa nakil gelmek isteyen aday öğrenciler “Öğrenci Kabul Sınavı” sonucu başarısına göre kontenjan dâhilinde kayıt yaptırabilirler.
 • 11 ve 12. sınıflara nakil öğrenci alınmamaktadır.

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı ( IBDP) hangi sınıf düzeylerinde uygulanır?

Liselerimizde isteyen ve kriterleri uygun olan öğrenciler 9. Sınıfta ön hazırlık, 10 ve 11. sınıflarda Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IB-DP) eğitimi görebilirler. IBDP kayıt kabul şartlarını sağlayan öğrencilerimiz 10 ve 11. sınıflarda programı takip ederek

12.sınıf Kasım ayında IB tarafından gönderilen IBDP sınavlarına girer.

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı’na ( IBDP) nasıl dâhil olunur?

Programa aday öğrencilerin 10. sınıfta Diploma Programı’na katılabilmeleri için, Terakki Vakfı Okulları’nda 9. sınıf Diploma Programı hazırlık yılına kesin kayıt olmaları ve Kayıt Başvuru Kılavuzunda belirtilen kriterler doğrultusunda 9IB Hazırlık sınıfını tamamlamaları gereklidir.

Mezunların üniversite yerleşim dağılımı nasıl?

2022 yılı öğrencilerimizin kazandıkları üniversite ve bölümlere https://www.terakki.org.tr/lise-levent/yuksek-ogrenime-hazirlik/universite-yerlestirme-oranlari/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Yurt dışında üniversite eğitimi almak isteyen öğrenciler için danışmanlık hizmeti veriliyor mu?

Her iki yerleşkemizde bulunan yurt dışı üniversite danışmanlarımız öğrencilerimize yurt dışında nitelikli bir eğitim almak için lise hayatı boyunca atılması gereken adımlar, sürecin yıllara yayılan işleyişi, öğrenci ile veliye düşen görevler ve okul ile işbirliğinin ne şekilde sağlanacağı konularında destek olmaktadır.

Öğretim dili nedir?

Öğretim dilimiz Türkçedir. Ana dilde eğitim yapıyor ve ağırlıklı Yabancı Dil (İngilizce) eğitimi veriyoruz.

Yabancı Dil Programınız hakkında bilgi verir misiniz?

Yabancı dil müfredatımızda Avrupa Ortak Dil Öğretim Çerçeve Planı (Common European Framework for Language Learning – CEFR) esas alınır ve en son etkili yöntem olarak İletişimsel Yaklaşım (Communicative Learning) sistemi kullanılır.

12. sınıftan mezun olan öğrencilerimizin yurtiçi/ yurtdışı üniversitelerde ve uluslararası sınav merkezlerinde uygulanan TOEFL ve IELTS gibi İngilizce yeterlilik sınavlarında başarılı olması ve yetkin dil kullanım becerilerine sahip olması hedeflenir.

Okulumuz, 2015 yılında İstanbul genelindeki tüm K-12 okulları arasında Eaquals (Evaluation and Accreditation Services) akreditasyonunu alan ilk kurumdur. Avrupa Dil Kalite Kuruluşu Eaquals, Avrupa Konseyi tarafından kabul edilmiş bir kurum olup okulların yabancı diller bölümlerine akreditasyon vererek dil eğitiminde niteliği ve kaliteyi teşvik etmektedir.

Öğrencilerimiz yine aynı Avrupa Ortak Dil Öğretim Çerçeve Planı esaslarında İngilizcenin yanında Almanca, Fransızca ve İspanyolcadan birini öğrenir.

Ne tür kulüp çalışmaları yapılmaktadır?

Öğrencilerimizin sosyal, bedensel ve kültürel gelişimlerini desteklemek, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda potansiyel farklılıklarını ortaya çıkarabilmek düşüncesiyle gerçekleştirilen “Öğrenci Kulüpleri” (Sosyal Etkinlik Programları) eğitim uygulamalarımızın çok önemli bir parçasıdır. Öğrencilerimiz sunulan kulüplerden birini seçerek Cuma günleri 14.30-15.30 saatleri arasında çalışmalar yaparlar.

Kulüp çalışmalarının ayrıntılarına;

https://www.terakki.org.tr/lise-levent/okulda-yasam/ogrenci-kulupleri/

https://www.terakki.org.tr/lise-tepeoren/okulda-yasam/ogrenci-kulupleri/

adreslerinden ulaşabilirsiniz.

Öğrenciler hangi spor dallarından faydalanabilirler?

Öğrenciler hareket kapasitelerinin artırılmasına yardımcı olmak için yetenek ve istekleri doğrultusunda takım ve bireysel spor dallarına yönlendirilirler. Basketbol, voleybol, futbol, masa tenisi, kort tenisi, hentbol, yüzme okulumuzda yapılan spor uygulamalarıdır.

Plastik sanatlar eğitimi hangi alanlarda verilmektedir?

Görsel anlatım ve estetik ilişkilerini, resmin temel kuralları içinde, canlı ve cansız modelden resim çalışmalarıyla derinlik fikrine ulaşarak, resmin diğer sanat dallarıyla ilişkilerini anlayarak öğrencilerimizi bir bütünlüğe götürmeyi amaçlayan Plastik Sanatlar Bölümü resim dersleri ile paralel olarak heykel atölyesinde heykel dersleri vermektedir.

Öğrenciler müzik eğitiminde hangi alanlarda yer alabilirler?

Öğrencilerimiz aldıkları eğitimin sonucunda okul içi ve okul dışı konserlerin dışında, uluslararası festivaller ve yarışmalara katılarak performanslarını sergiler.

Yükseköğretime Hazırlık Çalışmaları nelerdir?

Öğrencilerimizin eğitimleri süresince, yaşam içinde ve üst öğrenim yaşamında kullanılabilir bilgi ve birikimler kazanmasına özen gösterilir.

11 ve 12. sınıf düzeylerinde öğrencilerimizin üniversite sınavı hazırlık çalışmaları yakın bir şekilde takip edilir; okulumuzda yapılan deneme sonuçlarına göre öğrencilerimizin eksikleri tespit edilerek eksiklerin tamamlanması için öğrencilerimizle bireysel görüşmeler ve takipler yapılır.

Üniversite giriş sınavına hazırlık çalışmaları, öğrencilerimizin farklı öğrenme stilleri göz önüne alınarak planlanıp oluşturulan her gruba yönelik materyal desteği ile yapılır.

Yurt içi üniversite danışmanımız tarafından öğrenci, veli ve öğretmenlerimize TYT-AYT konusunda bireysel danışmanlık hizmeti ile sürecin başından itibaren destek verilir.

Okulunuzun eğitim öğretim ücreti ve ödeme koşulları nedir?

Eğitim öğretim ücreti ve ödeme koşullarına www.terakki.org.tr/terakki-vakfi-okullari/kayit-kabul/okul-ucretleri/ adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Levent Yerleşkesi: (212) 351 0060 / 136

Tepeören  Yerleşkesi: (216) 709 18 77 / 1038

Tanıtım gününüz olacak mı?

Okul tanıtımı müdür yardımcılarımızdan alacağınız bireysel randevuyla gerçekleşir.

Randevu almak için aşağıdaki numaraları arayabilirsiniz.

 

Levent Yerleşkesi: (212) 351 0060

Tepeören  Yerleşkesi: (216) 709 18 77

Bilgi Talebi

Bilgi Talebi


  Lütfen formu göndermeden önce " Anaokulu için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " İlkokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Ortaokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Lise için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   


  Bu Formda alınan kişisel iletişim bilgileri talep ettiğiniz yerleşke, okul, sınıf seçeneklerine göre kayıt bilgilerinin size iletilebilmesi için talep edilmektedir. Başka bir amaçla kullanılmayacak, 3. Şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmayacaktır.)