Sık Sorulan Sorular

LiseOrtaokulAnaokulu ve İlkokul

Terakki Vakfı Okulları neden tercih ediliyor?

Terakki Vakfı Okulları 1877’den günümüze köklü, ilkeli bir kurumdur. Temel olarak hedefi öğrencilerini tam anlamıyla ve çok yönlü olarak hayata ve bundan sonraki eğitim sürecine en iyi şekilde hazırlamaktır. Okullarımız, öğrencilerimizin akademik süreçteki gelişimlerinin yanı sıra sosyal ve bilişsel alanlarda beceriler kazanacakları, kendilerini etkin biçimde ifade edebilecekleri, eleştirel düşünme yetilerini geliştirebilecekleri, en az bir yabancı dili dünya vatandaşı olarak etkin biçimde kullanabilecekleri bir yaklaşımı benimsemektedir.

Terakki Vakfı Okulları olarak Levent Yerleşkemizde, Özel Şişli Terakki Lisesi ve Özel Şişli Terakki Fen Lisesi, Tuzla Yerleşkemizde Özel Şişli Terakki Tepeören Anadolu Lisesi olmak üzere üç lisemiz bulunmaktadır.

 

Okulunuzun kayıt kabul kriterleri nelerdir?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen Merkezi Sınav puanına göre ve okul yönetiminin belirlediği taban puan esas alınarak puan üstünlüğüne göre kontenjan dâhilinde öğrenci kaydı yapılmaktadır. Liselerimiz, Hazırlık sınıfı ve 4 yıl, toplam beş yıl eğitim vermektedir.  Fen Lisemizin eğitim süresi 4 yıldır, önünde hazırlık sınıfı bulunmamaktadır.

 

Ne zaman ve Nasıl başvuru yapılabilir?

Lise (Hazırlık/9. Sınıf) Kayıtlarımız için lise giriş sınavı sonuçları açıklanmasından sonra web sayfamızda ( www.terakki.org.tr ) taban puanlarımız açıklanır. Belirlenen taban puanlarımızın üzerinde puanı olan aday öğrencilerin kayıt takviminde web sayfamızdan ulaşabileceğiniz “Aday Öğrenci Bilgi Formunun” doldurulması gereklidir.

Aday Kayıt Formunu web sayfası üzerinden dolduran adaylar tercihleri doğrultusunda ve kontenjanlarımız dâhilinde Merkezi Sınav Puan sırasına göre sıralanır ve okullarımıza puan üstünlüğüne göre kontenjan dâhilinde kayıt yapabilmeleri için davet edilirler.

Kayıtlar MEB’in yayınlayacağı Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzunda yer alan kayıt takvimine uygun olacak şekilde gerçekleştirilecektir.

 

Burs imkânı var mı?

Terakki Vakfı, başarıyı ödüllendirme ilkesinden hareketle  her yıl başarılı öğrencilere karşılıksız Başarı Bursu verir.

Terakki Vakfı Başarı Bursu kimlere verilir?

Terakki Vakfı Okullarının,  LGS Merkezi Sınav Puanı esasında belirleyeceği burs taban puanının üzerinde olup başvuru yaparak puan üstünlüğüne göre sıralanan öğrencilerden,

 • Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Tepeören Anadolu Lisesi (Tepeören) için ilk 15 öğrenciye,
 • Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Lisesi (Levent) için ilk 15 öğrenciye ,
 • Vakfı Özel Şişli Terakki Fen Lisesi (Levent) için ilk 10 öğrenciye,

Lise öğrenimi süresince okul öğretim ücretini karşılayan Terakki Vakfı Başarı Bursu verilir.

 • Farklı oranlarda, parçalı (%25, %50 veya %75 gibi) burs verilmemektedir.

 

Terakki Vakfı Başarı Burslarının eğitim süresince devam etme koşulları nelerdir?

Başarı bursunun tüm lise eğitim süresince devam edebilmesi için öğrencimizin;

 1. a) Ders yılı sonu itibari ile bütün derslerden geçer puan alması,
 2. b) Ders yılı sonunda tüm dersler dâhil edilerek hesaplanan ağırlıklı puan ortalamasının 80’den az olmaması,
 3. c) MEB Ortaöğretim Yönetmeliğinin disiplinle ilgili maddeleri doğrultusunda, davranış puanının 10 puandan daha fazla düşmemesi gerekmektedir.
 4. d) Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Lisesi ile Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Tepeören Anadolu Lisesi arasında olabilecek burslu öğrenci nakillerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu yerleşkede en az bir yıl eğitim görmüş olması gerekir. Bu süre, mücbir hallerde, sebebin belgelenmesi şartıyla Terakki Vakfının onayına tabidir.

 

Hazırlık sınıfı okumadan 9. Sınıfa geçiş nasıl olabilir?

Eğitimine 9. sınıftan başlamak isteyenlere Hazırlık Yeterlik sınavı uygulanır. Hazırlık yeterlilik sınavında yer alan hem İngilizce hem de Türkçe sınavlarından en az 70 puan alan öğrenciler başarılı sayılarak 9. sınıfa devam ederler.

Kurum yönetmeliğimiz gereği hazırlık yeterlik sınavında Türkçe, İngilizce yazılı, İngilizce uygulamalı sınavlardan sadece birinden başarısız olanlara başarısız olduğu sınavdan ikinci bir hak tanınabilir.

Başarılı olamayan öğrenciler hazırlık sınıfına devam eder.

 

Liseye nakil geçişler için kayıt şartları nelerdir?

 • Hazırlık ve 9. Sınıfın birinci dönemine nakil gelmek isteyen adayların girdikleri senenin LGS Merkezi Sınav Puanı okulumuzun taban puanının üzerinde ise kontenjan dâhilinde kayıt yaptırılabilir.
 • Sınıfın ikinci dönemine ve 10. Sınıfa nakil gelmek isteyen aday öğrenciler Düzey Belirleme Sınavı (DBS) sonucu başarısına göre kontenjan dâhilinde kayıt yaptırabilirler.
 • 11 ve 12. Sınıflara nakil öğrenci alınmamaktadır.

 

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı ( IBDP) hangi sınıf düzeylerinde uygulanır?

Liselerimizde isteyen ve kriterleri uygun olan öğrenciler 9. Sınıfta ön hazırlık, 10 ve 11. Sınıflarda Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IB-DP) eğitimi görebilirler. IBDP kayıt kabul şartlarını sağlayan öğrencilerimiz 10 ve 11.  sınıflarda programı takip ederek

12.sınıf Kasım ayında IB tarafından gönderilen IBDP sınavlarına girer.

 

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı ( IBDP) nasıl dâhil olunur?

Programa aday öğrencilerin 10.  sınıfta Diploma Programı’na katılabilmeleri için, Terakki Vakfı Okullarında 9. sınıf Diploma Programı hazırlık yılına kesin kayıt olmaları ve Kayıt Başvuru Kılavuzunda belirtilen kriterler doğrultusunda 9IB Hazırlık sınıfını tamamlamaları gereklidir.

 

Mezunların üniversite yerleşim dağılımı nasıl?

2020 yılı öğrencilerimizin kazandıkları üniversite ve bölümlere https://www.terakki.org.tr/lise-levent/yuksek-ogrenime-hazirlik/universite-yerlestirme-oranlari/ adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Yurt dışında üniversite eğitimi almak isteyen öğrenciler için danışmanlık hizmeti veriliyor mu?

Her iki yerleşkemizde bulunan yurt dışı üniversite danışmanlarımız öğrencilerimize yurt dışında nitelikli bir eğitim almak için lise hayatı boyunca atılması gereken adımlar, sürecin yıllara yayılan işleyişi, öğrenci ile veliye düşen görevler ve okul ile işbirliğinin ne şekilde sağlanacağı konularında destek olmaktadır.

 

Öğretim dili nedir?

Öğretim dilimiz Türkçe’dir. Ana dilde eğitim yapıyor ve ağırlıklı Yabancı Dil (İngilizce) eğitimi veriyoruz.

 

Yabancı Dil Programınız hakkında bilgi verir misiniz?

Yabancı dil müfredatımızda Avrupa Ortak Dil Öğretim Çerçeve Planı (Common European Framework For Language Learning – CEFR) esas alınır ve en son etkili yöntem olarak İletişimsel Yaklaşım (Communicative Learning) sistemi kullanılır.

12. sınıftan mezun olan öğrencilerimizin yurtiçi/ yurtdışı üniversitelerde ve uluslararası sınav merkezlerinde uygulanan TOEFL ve IELTS gibi İngilizce yeterlilik sınavlarında başarılı olması ve yetkin dil kullanım becerilerine sahip olması hedeflenir.

 

2. Yabancı dil olarak hangileri okutulmaktadır.

Okulumuz, 2015 yılında İstanbul genelindeki tüm K-12 okulları arasında “Eaquals (Evaluation and Accreditation Services)” akreditasyonunu alan ilk kurumdur. Avrupa Dil Kalite Kuruluşu Eaquals, Avrupa Konseyi tarafından kabul edilmiş bir kurum olup okulların yabancı diller bölümlerine akreditasyon vererek dil eğitiminde niteliği ve kaliteyi teşvik etmektedir.

Öğrencilerimiz yine aynı Avrupa Ortaok Dil Programı Çerçeve planı esaslarında İngilizcenin yanında Almanca, Fransızca ve İspanyolcadan birini öğrenir.

 

Ne tür kulüp çalışmaları yapılmaktadır?

Öğrencilerimizin sosyal, bedensel ve kültürel gelişimlerini desteklemek, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda potansiyel farklılıklarını ortaya çıkarabilmek düşüncesiyle gerçekleştirilen “Öğrenci Kulüpleri” (Sosyal Etkinlik Programları) eğitim uygulamalarımızın çok önemli bir parçasıdır. Öğrencilerimiz sunulan kulüplerden birini seçerek Cuma günleri 14.30-15.30 saatleri arasında çalışmalar yaparlar. Kulüp çalışmalarının ayrıntılarına https://www.terakki.org.tr/lise-levent/okulda-yasam/ogrenci-kulupleri/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Öğrenciler hangi spor dallarından faydalanabilirler?

Öğrenciler hareket kapasitelerinin artırılmasına yardımcı olmak için yetenek ve istekleri doğrultusunda takım ve bireysel spor dallarına yönlendirilirler. Basketbol, Voleybol, futbol, masa tenisi, kort tenisi, hentbol, yüzme okulumuzda yapılan spor uygulamalarıdır.

Plastik sanatlar eğitimi hangi alanlarda verilmektedir?

Görsel anlatım ve estetik ilişkilerini, resmin temel kuralları içinde, canlı ve cansız modelden resim çalışmalarıyla derinlik fikrine ulaşarak, resmin diğer sanat dallarıyla ilişkilerini anlayarak öğrencilerimizi bir bütünlüğe götürmeyi amaçlayan Plastik Sanatlar Bölümü resim dersleri ile paralel olarak heykel atölyesinde heykel dersleri vermektedir.

Öğrenciler müzik eğitiminde hangi alanlarda yer alabilirler?

Öğrencilerimiz aldıkları eğitimin sonucunda Terakki Filarmoni Orkestrası, Rock Orkestrası, Terakki Brass Band, Terakki Perküsyon Grubu ve Terakki Korosu ile okul içi ve okul dışı konserlerin dışında, uluslararası festivaller ve yarışmalara katılarak performanslarını sergiler.

 

Yükseköğretime Hazırlık Çalışmaları nelerdir?

Öğrencilerimizin eğitimleri süresince, yaşam içinde ve üst öğrenim yaşamında kullanılabilir bilgi ve birikimler kazanmasına özen gösterilir.

11 ve 12. sınıf düzeylerinde öğrencilerimizin üniversite sınavı hazırlık çalışmaları yakın bir şekilde takip edilir; okulumuzda yapılan deneme sonuçlarına göre öğrencilerimizin eksikleri tespit edilerek eksiklerin tamamlanması için öğrencilerimizle bireysel görüşmeler ve takipler yapılır.

Üniversite giriş sınavına hazırlık çalışmaları, öğrencilerimizin farklı öğrenme stilleri göz önüne alınarak planlanıp oluşturulan her gruba yönelik materyal desteği ile yapılır.

Yurt içi üniversite danışmanımız tarafından öğrenci, veli ve öğretmenlerimize TYT-AYT konusunda bireysel danışmanlık hizmeti ile sürecin başından itibaren destek verilir.

 

Okul olarak alınan güvenlik ve hijyen önlemleriniz nelerdir?

Okullarımızın güvenliği ile ilgili deneyimli uzman ekibimiz ve yöneticilerimizle sürekli değerlendirmeler yapılmaktadır.

Okulumuzda farklı birimlerin üyelerinden oluşan Kriz Önleme ve Müdahale Ekibinin yanı sıra profesyonel bir güvenlik ekibi ile çalışılmakta olup alınan güvenlik önlemleri personel ile paylaşılarak bilgi aktarımı ve gerekli eğitimler verilmektedir.

2019-2020 öğretim yılı içerisinde yaşadığımız pandemi sonrasında okul yönetimi olarak sağlık kurulları oluşturulmuş, Prof. Dr. Atahan Çağatay’ın danışmanlığında önlemlerimiz arttırılmıştır. Terakki Vakfı Okullarının yaptığı başvuru sonrasında, okulumuz, TSE tarafından Covid-19 “Okulum Temiz” belgesi almaya hak kazanarak akredite olmuştur. Yüksek hijyen önlemlerinin alındığı okulumuzda, pandemi süreci güncel olarak takip edilerek oluşturulan rehber kılavuzlar sayesinde velilerimiz ile paylaşılmaktadır.

 

Okulunuzun eğitim öğretim ücreti ve ödeme koşulları nedir?

Eğitim öğretim ücreti ve ödeme koşullarına https://www.terakki.org.tr/lise-levent/kayit-kabul/okul-ucretleri/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Terakki Vakfı Okulları neden tercih ediliyor?

Terakki Vakfı Okulları 1877’den günümüze köklü, ilkeli bir kurumdur. Temel olarak hedefi öğrencilerini tam anlamıyla ve çok yönlü olarak hayata ve bundan sonraki eğitim sürecine en iyi şekilde hazırlamaktır. Okullarımız, öğrencilerimizin akademik süreçteki gelişimlerinin yanı sıra sosyal ve bilişsel alanlarda beceriler kazanacakları, kendilerini etkin biçimde ifade edebilecekleri, eleştirel düşünme yetilerini geliştirebilecekleri, en az bir yabancı dili dünya vatandaşı olarak etkin biçimde kullanabilecekleri bir yaklaşımı benimsemektedir.

 

Okulunuzun kayıt kabul kriterleri nelerdir?

Okulumuza ait kayıt kabul kriterlerine web sitemizde bulunan aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

Terakki Vakfı Okulları Ortaokul kayıt kabul kriterleri için tıklayınız.

 

Ortaokul öğrencilerine burs veriyor musunuz?

Ortaokulumuzda T.C. Milli Eğitim Bakanlığının Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin Ücretsiz veya Burslu Okutulacak Öğrenci ve Kursiyerler ile ilgili esaslarına göre ücretsiz okuyacak öğrencilere tanınan olanaklar bulunmaktadır.

Terakki Vakfı, her yıl vermekte olduğu bu karşılıksız bursların, başarılı öğrencilere ve ailelerine önemli bir destek sağlayacağına inanır. Terakki Vakfı tarafından verilen “Ortaokul Başarı Bursu” ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

 

Okul eğitim ücretlerinde indirim oluyor mu?

Okul ücretlerinde “Erken kayıt indirimi”, “Grup indirimi”, “Anlaşmalı kurum indirimi” vb. indirim seçenekleri bulunmamaktadır.

Uygulanan indirim seçenekleri aşağıdaki gibidir.

Peşin Ödeme İndirimi:

 • Öğrencilerimizin kayıt yenileme son tarihlerine kadar yapılan kayıtlarda eğitim-öğretim ücretinin tamamının peşin ödenmesi halinde % 6 indirim yapılır.

Kardeş İndirimi:

 • Aynı öğretim yılında okullarımızda öğretim gören kardeşlere, eğitim-öğretim ücretinde indirim uygulanır.
 • İndirimler iki kardeşten birisine ya da üç kardeşten ikisine şeklinde uygulanır.
 • Kardeş indirimi; ikinci kardeşe % 12, diğer kardeşlere %15 oranında yapılır.
 • Kardeşlerden birisinin burs alması halinde, kardeş indirimi uygulanmaz.

Çocuk ve Torun İndirimi:

 • Mezunlarımızın, çocuk ve torunlarına % 10 indirim uygulanır.
 • Öğrencinin burs almış olması halinde mezun indirimi uygulanmaz.

Velileri nasıl bilgilendiriyorsunuz? Yılda kaç veli görüşmesi yapılıyor?

Her yarıyılda bir kez olmak üzere yılda iki kez branş öğretmenleri genel veli toplantısı yapılır.

Bunlara ek olarak veli, öğretmen ya da okul idaresinin istek ve talebine bağlı olarak bireysel veli görüşmeleri planlanır.

Veli iletişimimizle ilgili web sayfamızda detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

 

Öğretim dili nedir?

Öğretim dilimiz Türkçe’dir. Ana dilde eğitim yapıyor ve ağırlıklı Yabancı Dil (İngilizce) eğitimi veriyoruz.

 

Yabancı Dil Programınız hakkında bilgi verir misiniz?

Yabancı dil müfredatımızda Avrupa Ortak Dil Öğretim Çerçeve Planı (Common European Framework For Language Learning – CEFR) esas alınır ve en son etkili yöntem olarak İletişimsel Yaklaşım (Communicative Learning) sistemi kullanılır.

2.Yabancı dil olarak hangileri okutulmaktadır.

Okulumuz, 2015 yılında İstanbul genelindeki tüm K-12 okulları arasında “Eaquals (Evaluation and Accreditation Services)” akreditasyonunu alan ilk kurumdur. Avrupa Dil Kalite Kuruluşu Eaquals, Avrupa Konseyi tarafından kabul edilmiş bir kurum olup okulların yabancı diller bölümlerine akreditasyon vererek dil eğitiminde niteliği ve kaliteyi teşvik etmektedir.

Öğrencilerimiz yine aynı Avrupa Ortaok Dil Programı Çerçeve planı esaslarında İngilizcenin yanında Almanca, Fransızca ve İspanyolcadan birini öğrenir.

 

Okul olarak alınan güvenlik ve hijyen önlemleriniz nelerdir?

Okullarımızın güvenliği ile ilgili deneyimli uzman ekibimiz ve yöneticilerimizle sürekli değerlendirmeler yapılmaktadır.

Okulumuzda farklı birimlerin üyelerinden oluşan Kriz Önleme ve Müdahale Ekibinin yanı sıra profesyonel bir güvenlik ekibi ile çalışılmakta olup alınan güvenlik önlemleri personel ile paylaşılarak bilgi aktarımı ve gerekli eğitimler verilmektedir.

2019-2020 öğretim yılı içerisinde yaşadığımız pandemi sonrasında okul yönetimi olarak sağlık kurulları oluşturulmuş, Prof. Dr. Atahan Çağatay’ın danışmanlığında önlemlerimiz arttırılmıştır. Terakki Vakfı Okullarının yaptığı başvuru sonrasında, okulumuz, TSE tarafından Covid-19 “Okulum Temiz” belgesi almaya hak kazanarak akredite olmuştur. Yüksek hijyen önlemlerinin alındığı okulumuzda, pandemi süreci güncel olarak takip edilerek oluşturulan rehber kılavuzlar sayesinde velilerimiz ile paylaşılmaktadır.

 

Pandeminin devam etmesi durumunda okul olarak nasıl hareket edeceksiniz?

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının yapacağı açıklamalara paralel olarak hareket etmek durumunda olan okulumuz, açıklanacak eğitim modeline uygun program içeriğini hızla geliştirerek velilerimiz ile paylaşmaktadır.

Uzaktan eğitimin devam etmesi durumunda akademiği planlama kadromuz, geçmiş sürecin olumlu gelişen noktalarını devam ettirerek güncel programı yapılandırarak velilerimiz ile paylaşmaktadır.

Hibrit modele geçilmesi durumunda ise, oluşturulan uzaktan ve yüz yüze eğitim programı paylaşılarak, öğrencilerimizin yüz yüze eğitimde bulundukları süre içerisinde yapılandırılmış olan okul işleyişi ve prosedürleri velilerimiz ile paylaşılarak eyleme geçilecektir.

Tüm bu eğitim modelleri süresince, tıpkı pandemi öncesinde olduğu gibi Terakki Vakfı Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi Birimimiz, öğrencilerimizin duygusal süreçlerini gözlemleyerek gerektiğinde bireysel, gerektiğinde ise toplu olarak sınıf seviyesine olumlu katkı sağlayabilecek anlamlı dokunuşlar yapmak adına çalışmalarını sürdürecektir.

 

Okulunuzdaki sosyal etkinlikler hangileridir? Pandemi sürecinde bu etkinlikleri nasıl sağladınız?

Öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda çeşitli sosyal etkinlikler ile gelişimlerini tamamlamaları, eğitim uygulamalarımızın çok önemli bir parçasıdır. Çocukların bütüncül gelişiminde ders içi etkinliklerin yanı sıra programlı ders dışı etkinlikler ve okul yaşantılarından edindikleri tecrübeler de son derece önemlidir. Bu tecrübeler kulüplerimizin öğrencilerimize bilişsel, duygusal, fiziksel ve sosyal gelişimlerini destekleyecek şekilde planlanan bilim, sanat, spor, teknoloji ve sosyal sorumluluk alanlardaki farklı yapılardan oluşmaktadır.

İlkokulumuzda yaş seviyeleri farklı günlerde planlanmış; farklı spor dalları, görsel sanatlar, çizgi film, yabancı dil, bale, dans, satranç, drama ve teknoloji konularını içeren sosyal etkinlikler yapılmaktadır. Öğrencimizin yatkınlık, ilgi ve isteğine göre tercih edeceği bu etkinlik tüm yıl sürer.

Pandemi süresince online etkileşime uyarlanan etkinlikler, sınıf bazında ve öğrencilerin ilgi ve meraklarını uyandıracak konulara ağırlık verilerek ders içi ve ders sonrasında, uzaktan eğitim sürecine entegre edilmiştir.

 

8. sınıftan sonra Terakki Lisesine direkt geçiş hakkı tanınıyor mu? Lise hazırlık sınıfını okumak zorunlu mu?

Okulumuz 8. sınıf öğrencileri yılın sonunda Türkçe ve İngilizce Hazırlık Yeterlilik Sınavlarına katılırlar. Her iki sınavından başarı ile geçen öğrencilerimiz eğitimlerine Lise 9. sınıftan devam etmeye hak kazanırlar. Bu durumda Lise Hazırlık sınıfını atlayabilirler. Okulumuza dışarıdan katılan öğrencilerimiz kontenjan durumu ve LGS puanı ile lisemize kayıt yaptırabilirler. Tüm öğrenciler hazırlık atlama sınavına katılırlar.

 

Okulunuzdaki spor olanakları nedir?

Terakki Vakfı Okulları olarak öğrencilerimizin yeteneklerini ortaya çıkarmak ve bu yeteneklerin en üst düzeyde gelişmesine yardım etmeyi amaçlarız. Bireyleri fiziksel, zihinsel, duygusal ve toplumsal yönleriyle bir bütün olarak yetiştirmek çağdaş eğitimin temel ilkelerindendir. Öğrencilerin gelişim özellikleri de göz önünde tutularak, onların kişisel ve toplumsal yönden sağlıklı, mutlu, iyi ahlâklı ve dengeli bir kişilik sahibi, yapıcı, yaratıcı, üretken ve demokratik hayatın temel ilkelerini benimsemiş bireyler olarak yetişmesi hedeflenir. Buna bağlı olarak öğrencilerimiz Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğretmenlerimizin yönlendirmesiyle ve yeteneklerine göre okulda yer alan takımlara ve bunun beraberinde antrenmanlara katılabilirler.

 

Öğrenciler hafta sonu spor tesisini kullanabiliyorlar mı?

Modern ve sağlıklı bir ortama sahip olan Terakki Vakfı Spor Tesisleri’nde, her yaş grubu için uygun spor programları mevcuttur. Öğrencilerimiz, konusunda uzman eğiticiler/antrenörler gözetimindeki spor programlarımıza katılabilirler. Bu programlar, kontenjan oranında, Terakki dışından öğrencilerin katılımlarına da açıktır.

Terakki Vakfı Okulları Spor Okulları sayfasına bu bağlantıdan erişebilirsiniz.

 

 

Terakki Vakfı Okulları neden tercih ediliyor?

Terakki Vakfı Okulları 1877’den günümüze köklü, ilkeli bir kurumdur. Temel olarak hedefi öğrencilerini tam anlamıyla ve çok yönlü olarak hayata ve bundan sonraki eğitim sürecine en iyi şekilde hazırlamaktır. Okullarımız, öğrencilerimizin akademik süreçteki gelişimlerinin yanı sıra sosyal ve bilişsel alanlarda beceriler kazanacakları, kendilerini etkin biçimde ifade edebilecekleri, eleştirel düşünme yetilerini geliştirebilecekleri, en az bir yabancı dili dünya vatandaşı olarak etkin biçimde kullanabilecekleri bir yaklaşımı benimsemektedir.

 

Okulunuzun kayıt kabul kriterleri nelerdir?

Okulumuza ait kayıt kabul kriterlerine web sitemizde bulunan aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

Terakki Vakfı Okulları Anaokulu kayıt kabul kriterleri için tıklayınız.

Terakki Vakfı Okulları İlkokul kayıt kabul kriterleri için tıklayınız.

 

Anaokulu ve İlkokul öğrencilerine burs veriyor musunuz?

Anaokulu ve İlkokulumuzda T.C. Milli Eğitim Bakanlığının Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin Ücretsiz veya Burslu Okutulacak Öğrenci ve Kursiyerler ile ilgili esaslarına göre ücretsiz okuyacak öğrencilere tanınan olanaklar bulunmaktadır.

Burslarla ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

 

Okul eğitim ücretlerinde indirim oluyor mu?

Okul ücretlerinde “Erken kayıt indirimi”, “Grup indirimi”, “Anlaşmalı kurum indirimi” vb. indirim seçenekleri bulunmamaktadır.

Uygulanan indirim seçenekleri aşağıdaki gibidir.

Peşin Ödeme İndirimi:

 • Öğrencilerimizin kayıt yenileme son tarihlerine kadar yapılan kayıtlarda eğitim-öğretim ücretinin tamamının peşin ödenmesi halinde % 6 indirim yapılır.

Kardeş İndirimi:

 • Aynı öğretim yılında okullarımızda öğretim gören kardeşlere, eğitim-öğretim ücretinde indirim uygulanır.
 • İndirimler iki kardeşten birisine ya da üç kardeşten ikisine şeklinde uygulanır.
 • Kardeş indirimi; ikinci kardeşe % 12, diğer kardeşlere %15 oranında yapılır.
 • Kardeşlerden birisinin burs alması halinde, kardeş indirimi uygulanmaz.

Çocuk ve Torun İndirimi:

 • Mezunlarımızın, çocuk ve torunlarına % 10 indirim uygulanır.
 • Öğrencinin burs almış olması halinde mezun indirimi uygulanmaz.

 

Okulunuzda takip ettiğiniz eğitim programları nelerdir?

Anaokulumuzda ve ilkokulumuzda “Sorgulayıcı Öğrenme” ilkesine dayalı ve “Öğrenci Merkezli” PYP çerçevesinde eğitim verilir. Terakki, eğitim anlayışıyla paralellik gösteren PYP ile bilimsel düşünme yöntemini kavramış, sorgulayan ve soru sormasını bilen, yaratıcı, araştırmaya meraklı, insanlara ve çevreye saygılı, kendiyle barışık, özgüveni gelişmiş öğrenciler yetiştirmeyi amaçlar.

Detaylı bilgiye web sitemizde yer alan aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

Terakki Vakfı Okulları Levent Yerleşkesi IB-PYP bilgileri için tıklayınız.

Terakki Vakfı Okulları Tepeören Yerleşkesi IB-PYP bilgileri için tıklayınız.

 

Ev çalışmaları yaklaşımınız nasıldır?

Öğrencilerimizde geliştirmeyi hedeflediğimiz tutumların en başında sorumluluk sahibi olmaları gelmektedir. Öğrencilerimizden verilen bir çalışmayı kendi bilgi ve becerilerine uygun bir biçimde belirlenen bir zamanda tamamlamaları beklenir.

Öğrenciler, okul dışında yapılan çalışmalarla öğrendiklerini pekiştirerek bilgi ve becerilerini kalıcı kılarlar. Bunun yanı sıra ev çalışmaları öğrencinin bilgisinin sınırlarını genişletmesi ve yeni öğrenmeleri gerçekleştirmesi için önemli olanaklar sunar.

Hayat boyu öğrenme alışkanlığının edinilmesi için öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren kendi öğrenmeleri konusunda belli bir sorumluluk bilincinin yanı sıra uygulama rutinlerini oluşturmaları gerekmektedir. Bu rutinlerin en iyi oluşturulduğu zamanlar okul yaşantısından sonra yapılan ev çalışmalarıdır.

“Meraklı, sürekli öğrenen, öğrendiklerini kullanabilen, problem çözme becerisi gelişmiş bireyler” yetiştirilebilmesi için eğitim ve öğretimin çok iyi yapılandırılması gerekir.

Bu düşünceyle; öğrenmenin ve sorun çözmenin öğretildiği eğitim programlarımızda, “Araştırma Yoluyla Eğitim” çalışmalarına ağırlık verilir. Proje çalışmalarının çok önemli bir yer tuttuğu eğitim sürecimizde; öğrencilerimizin her sınıf seviyesinde, gelişim özellikleri ve öğretim programları (hedefler) doğrultusunda, proje çalışmalarıyla, araştırma, raporlama, rapor sunma, analitik düşünme, ekiple çalışma gibi pek çok becerisinin gelişimi hedeflenir.

 

Bireysel farklılıklara yönelik çalışmalar yapıyor musunuz? Bu çalışmalar neler?

Sınıf içinde ihtiyaç duyulan konularla ilgili hazıroluşluk, öğrenme profili ve ilgili alanlarına göre farklılaştırılmış ders planları uygulanır. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik servisi desteği ile sınıf içi ve sınıf dışı çalışmalarla bireysel farklılıklara yönelik çalışmalar gerçekleştirilir.

 

İlkokulda etüt var mı?

İlkokulda etüt çalışmaları öğretmenlerin desteği ile gün içerisinde tamamlanır. Ortaokulda okul saatleri içinde etüt çalışmaları yapıldığı gibi okul sonrası “Eksik Tamamlama Programı” yürütülür.

 

Okulunuzda eğitim saat kaçta başlıyor? Gün kaçta bitiyor?

Terakki Vakfı Okulları Levent Yerleşkesi İlkokul zaman çizelgesine bu bağlantıdan erişebilirsiniz.

Terakki Vakfı Okulları Tepeören Yerleşkesine İlkokul zaman çizelgesine bu bağlantıdan erişebilirsiniz.

Terakki Vakfı Okulları Levent Yerleşkesi Anaokulu zaman çizelgesine bu bağlantıdan erişebilirsiniz.

Terakki Vakfı Okulları Tepeören Yerleşkesi Anaokulu zaman çizelgesine bu bağlantıdan erişebilirsiniz.

Pandemi koşullarında, yüz yüze zaman çizelgesine paralel bir online eğitim çizelgesi uygulanır. 

 

Velileri nasıl bilgilendiriyorsunuz? Yılda kaç veli görüşmesi yapılıyor?

Eğitim ve öğretim yılı başlamadan önceki son cumartesi günü hem 1.sınıflarda hem de anaokulunda “Okula Dönüş Toplantısı” yapılarak bütün velilere okul yaşantısı ve uygulamaları hakkında ayrıntılı bilgi verilir.

İlkokul 1 – 4. sınıflarda bültenler, web sayfası, K12.Net öğrenci bilgi sistemi aracılığıyla okul yaşantısı, akademik program ve yapılacaklar hakkında veliler düzenli olarak bilgilendirilir.

Her yarıyılda bir kez olmak üzere yılda iki kez branş öğretmenleri genel veli toplantısı yapılır.

Bunlara ek olarak veli, öğretmen ya da okul idaresinin istek ve talebine bağlı olarak bireysel veli görüşmeleri planlanır.

Veli iletişimimizle ilgili web sayfamızda detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

 

Sınıf oluşumunda nelere dikkat ediyorsunuz?

Sınıf oluşumlarının ana kriteri öğrenciler arasında demografik özellikler (cinsiyet, doğum tarihi gibi) ile sosyal, duygusal ve bilişsel özellikler açısından heterojen bir yapı oluşturmaktır.

Müdür yardımcısı ve psikolojik danışmanlar tanıma çalışmasının sonuçlarını da göz önünde bulundurarak yukarıdaki kriterler doğrultusunda sınıf dağılımlarını yaparlar.

 

İlkokulda sınıf öğretmenliği anlayışı nasıldır?

İlkokulda her sınıfın bir sınıf öğretmeni bulunmaktadır. İlkokul öğrencileri birinci sınıftan dördüncü sınıfın sonuna kadar aynı müdür yardımcısı, sınıf öğretmeni, rehber öğretmen ve sınıf arkadaşları ile ilkokul yaşantısını tamamlar.

 

Gelecek yıl çocuğum okulunuzda 1. / 5.  sınıfa başlayacak. İngilizce derslerine uyum sağlaması için okulunuzun uygulamaları nelerdir? 

Okulumuz 1-5 seviyelerinde yeni kayıt yaptıran velilerimizle mutlaka öncelikle İngilizce bölüm başkanı ile iletişime geçmesinin gerektiği bilgisi paylaşılır.

Bölüm başkanı ile yapılan görüşmede, İngilizce müfredatı ile ilgili detaylı bilgilendirme yapılmaktadır.  Kayıt yaptıran öğrencimizin yaş grubu ve İngilizce alt yapısına bağlı olarak, kazanımlar, hedefler hakkında detaylı bilgi paylaşılmakta ve öğrencinin ihtiyacına göre gerekli yönlendirmeler yapılmaktadır. Özellikle, okul açılmadan önceki yaz döneminin etkili bir şekilde geçirilmesinin öğrencinin derse daha kolay uyum sağlayabilmesi açısından önemli olduğu üzerinde durulur. Sınıf içi yapılan çalışma örnekleri, değerlendirme beklentileri, ev çalışmaları, yaz tatili ödevi ve projeler ile ilgili fikir sahibi olabilmeleri adına velimize Moodle sayfalarımızı incelemesi için yönlendirme yapılmaktadır. İngilizce bilmeden gelen bir öğrencinin, mutlaka evde de desteklenmesi gerektiği ve eğitime başlandığında İngilizce Öğretmenleri ile görüşme planlayarak, ek çalışmalar yapması için yönlendirilmesi gerekmektedir.

1-3 sınıf seviyelerinde eksik kazanımı olan öğrencilerimiz sene başında İngilizce derslerinde yapılan seviye tespit belirleme çalışmaları sonuçlarına göre yüz yüze öğretimde co-teaching ( iki öğretmenin aynı anda derse girmesi), farklılaştırılmış materyaller ve ek çalışmalar ile desteklenir. Bu öğrenciler ile eksik kazanımları doğrultusunda küçük gruplar halinde daha ayrıntılı çalışmalar planlanır.

Eksik kazanımı olan 4.sınıf öğrencilerimiz için İngilizce bölümü ETP (Eksik Tamamlama Programı) yürütmektedir. Bu program doğrultusunda, 4. sınıfa gelen öğrenciler küçük gruplar halinde çalıştıkları bu ortamlarda, eksikleri doğrultusunda öğretmenlerinden bire bir destek almaktadırlar.

 

Anaokulunda İngilizce Etkinlikleri

Terakki Vakfı Okulları Levent Yerleşkesi Anaokulu İngilizce etkinlik açıklamalarına bu bağlantıdan erişebilirsiniz.

Terakki Vakfı Okulları Tepeören Yerleşkesi Anaokulu İngilizce etkinlik açıklamalarına bu bağlantıdan erişebilirsiniz.

 

Anaokulunda Branş etkinlikleri nelerdir?

İngilizce, Plastik Sanatlar, Müzik, Bilişim Teknolojileri, Beden Eğitimi ve Oyun, Yaratıcı Drama, Çizgi Film’dir.

Terakki Vakfı Okulları Levent Yerleşkesi Anaokulu branş etkinlik açıklamalarına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Terakki Vakfı Okulları Levent Yerleşkesi anaokulu branş etkinlik açıklamalarına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

 

Terakki’de ikinci yabancı dil ne zaman başlar?

Terakki Vakfı Okullarında Almanca, Fransızca ve İspanyolca derslerinin öğrenimine ilkokul 4. sınıfta başlanır. Seçtikleri ikinci yabancı dil ile öğrencilerimiz uzun soluklu bir dil macerasına ilk adımı atmış olurlar.

Bu yolculuk süresince öğrencilerimiz Dünya Dilleri bölümü çatısı altında birer “Dünya Vatandaşı” olmak için çeşitli kazanımlarla bezenirler.

Dünya Dilleri öğretiminde Avrupa Ortak Dil Öğretim Çerçevesi (Common European Framework for Reference for Language Learning – CEFR) esas alınır, en modern ve etkili yöntem olarak “İletişimsel Yöntem (Communicative Approach)” kullanılır.

Öğrencilerin bireysel farklılıkları ve öğrenme şekilleri göz önünde bulundurularak hazırlanan programımızda dinlediğini anlama, kendini yazılı ve sözlü ifade etme, okuduğunu anlama, günlük yaşamda kullanılan belli başlı diyaloglarda karşılıklı konuşma çalışmaları yapılır.

Çalışmalarımız görsel, işitsel materyaller, gerçek objeler kullanılarak, etkileşimli etkinliklerle desteklenir. Dil öğrenirken diğer kültürleri tanımaları ve sosyal becerileri kazanmaları için kullanılacak kitaplar ve öğretim konuları dikkatle seçilir. Proje hazırlama, kelime çalışmaları, kişileri ve yerleri tanıtma gibi aktiviteler uygulanır ve öğrencilere yabancı dilde sosyal ortamlarda kişilerle iletişimi kolaylaştıracak beceriler kazandırılır. Ders içi etkinliklerde öğrenme ortamı teknoloji ile desteklenir.

İlkokul 4. sınıfın sonunda öğrencilerimiz günlük konularda basit konuşmalar başlatıp kişi, aile, hobiler gibi konularda soru sorup bu soruları cevaplayabilir; saatleri, sayıları, basit yönergeleri anlayabilir; basit alışverişler yapabilir; doğum günü, yılbaşı tebrik kartları yazabilir ve kişisel bilgilerin sorulduğu bir formu doldurabilirler.

 

Okul olarak alınan güvenlik ve hijyen önlemleriniz nelerdir?

Okullarımızın güvenliği ile ilgili deneyimli uzman ekibimiz ve yöneticilerimizle sürekli değerlendirmeler yapılmaktadır.

Okulumuzda farklı birimlerin üyelerinden oluşan Kriz Önleme ve Müdahale Ekibinin yanı sıra profesyonel bir güvenlik ekibi ile çalışılmakta olup alınan güvenlik önlemleri personel ile paylaşılarak bilgi aktarımı ve gerekli eğitimler verilmektedir.

2019-2020 öğretim yılı içerisinde yaşadığımız pandemi sonrasında okul yönetimi olarak sağlık kurulları oluşturulmuş, Prof. Dr. Atahan Çağatay’ın danışmanlığında önlemlerimiz arttırılmıştır. Terakki Vakfı Okullarının yaptığı başvuru sonrasında, okulumuz, TSE tarafından Covid-19 “Okulum Temiz” belgesi almaya hak kazanarak akredite olmuştur. Yüksek hijyen önlemlerinin alındığı okulumuzda, pandemi süreci güncel olarak takip edilerek oluşturulan rehber kılavuzlar sayesinde velilerimiz ile paylaşılmaktadır.

 

Pandeminin devam etmesi durumunda okul olarak nasıl hareket edeceksiniz?

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının yapacağı açıklamalara paralel olarak hareket etmek durumunda olan okulumuz, açıklanacak eğitim modeline uygun program içeriğini hızla geliştirerek velilerimiz ile paylaşmaktadır.

Uzaktan eğitimin devam etmesi durumunda akademiği planlama kadromuz, geçmiş sürecin olumlu gelişen noktalarını devam ettirerek güncel programı yapılandırarak velilerimiz ile paylaşmaktadır.

Hibrit modele geçilmesi durumunda ise, oluşturulan uzaktan ve yüz yüze eğitim programı paylaşılarak, öğrencilerimizin yüz yüze eğitimde bulundukları süre içerisinde yapılandırılmış olan okul işleyişi ve prosedürleri velilerimiz ile paylaşılarak eyleme geçilecektir.

Tüm bu eğitim modelleri süresince, tıpkı pandemi öncesinde olduğu gibi Terakki Vakfı Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi Birimimiz, öğrencilerimizin duygusal süreçlerini gözlemleyerek gerektiğinde bireysel, gerektiğinde ise toplu olarak sınıf seviyesine olumlu katkı sağlayabilecek anlamlı dokunuşlar yapmak adına çalışmalarını sürdürecektir.

 

Pandemi döneminde okulunuzu nasıl ziyaret edebiliriz?

Pandemi döneminde aldığımız tedbirler gereği okulumuza ziyaretçi kabulü yapılmamaktadır. Okulumuzla ilgili merak ettiğiniz ve aklınıza takılan sorular için müdür yardımcılarımız sizlere yardımcı olacaklardır. Ayrıca yerleşkelerimize ait görsellere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

Terakki Vakfı Okulları Levent Yerleşkesi görsellerine bu bağlantıdan erişebilirsiniz.

Terakki Vakfı Okulları Tepeören Yerleşkesi görsellerine bu bağlantıdan erişebilirsiniz.

Terakki Vakfı Okulları Levent Yerleşkesi Anaokulu görsellerine bu bağlantıdan erişebilirsiniz.

Terakki Vakfı Okulları Tepeören Yerleşkesi Anaokulu görsellerine bu bağlantıdan erişebilirsiniz.

 

Okulunuzdaki sosyal etkinlikler hangileridir? Pandemi sürecinde bu etkinlikleri nasıl sağladınız?

Öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda çeşitli sosyal etkinlikler ile gelişimlerini tamamlamaları, eğitim uygulamalarımızın çok önemli bir parçasıdır. Çocukların bütüncül gelişiminde ders içi etkinliklerin yanı sıra programlı ders dışı etkinlikler ve okul yaşantılarından edindikleri tecrübeler de son derece önemlidir. Bu tecrübeler kulüplerimizin öğrencilerimize bilişsel, duygusal, fiziksel ve sosyal gelişimlerini destekleyecek şekilde planlanan bilim, sanat, spor, teknoloji ve sosyal sorumluluk alanlardaki farklı yapılardan oluşmaktadır.

İlkokulumuzda yaş seviyeleri farklı günlerde planlanmış; farklı spor dalları, görsel sanatlar, çizgi film, yabancı dil, bale, dans, satranç, drama ve teknoloji konularını içeren sosyal etkinlikler yapılmaktadır. Öğrencimizin yatkınlık, ilgi ve isteğine göre tercih edeceği bu etkinlik tüm yıl sürer.

Pandemi süresince online etkileşime uyarlanan etkinlikler, sınıf bazında ve öğrencilerin ilgi ve meraklarını uyandıracak konulara ağırlık verilerek ders içi ve ders sonrasında, uzaktan eğitim sürecine entegre edilmiştir.

 

8. sınıftan sonra Terakki Lisesine direkt geçiş hakkı tanınıyor mu? Lise hazırlık sınıfını okumak zorunlu mu?

Okulumuz 8. sınıf öğrencileri yılın sonunda Türkçe ve İngilizce Hazırlık Yeterlilik Sınavlarına katılırlar. Her iki sınavından başarı ile geçen öğrencilerimiz eğitimlerine Lise 9. sınıftan devam etmeye hak kazanırlar. Bu durumda Lise Hazırlık sınıfını atlayabilirler. Okulumuza dışarıdan katılan öğrencilerimiz kontenjan durumu ve LGS puanı ile lisemize kayıt yaptırabilirler. Tüm öğrenciler hazırlık atlama sınavına katılırlar.

 

Okulunuzdaki spor olanakları nedir?

Terakki Vakfı Okulları olarak öğrencilerimizin yeteneklerini ortaya çıkarmak ve bu yeteneklerin en üst düzeyde gelişmesine yardım etmeyi amaçlarız. Bireyleri fiziksel, zihinsel, duygusal ve toplumsal yönleriyle bir bütün olarak yetiştirmek çağdaş eğitimin temel ilkelerindendir. Öğrencilerin gelişim özellikleri de göz önünde tutularak, onların kişisel ve toplumsal yönden sağlıklı, mutlu, iyi ahlâklı ve dengeli bir kişilik sahibi, yapıcı, yaratıcı, üretken ve demokratik hayatın temel ilkelerini benimsemiş bireyler olarak yetişmesi hedeflenir. Buna bağlı olarak öğrencilerimiz Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğretmenlerimizin yönlendirmesiyle ve yeteneklerine göre okulda yer alan takımlara ve bunun beraberinde antrenmanlara katılabilirler.

 

Öğrenciler hafta sonu spor tesisini kullanabiliyorlar mı?

Modern ve sağlıklı bir ortama sahip olan Terakki Vakfı Spor Tesisleri’nde, her yaş grubu için uygun spor programları mevcuttur. Öğrencilerimiz, konusunda uzman eğiticiler/antrenörler gözetimindeki spor programlarımıza katılabilirler. Bu programlar, kontenjan oranında, Terakki dışından öğrencilerin katılımlarına da açıktır.

Terakki Vakfı Okulları Spor Okulları sayfasına bu bağlantıdan erişebilirsiniz.

 

 

Tanıtım gününüz olacak mı?

Pandemi koşulları nedeniyle tanıtım günü olmaması planlanmaktadır. Merak ettiğiniz sorularını müdür yardımcılarımıza iletebilirsiniz.

Bilgi Talebi

Bilgi Talebi


  Lütfen formu göndermeden önce "Lise için Sıkça Sorulan Sorular" yazımızı okuyunuz.
   
   


  Bu Formda alınan kişisel iletişim bilgileri talep ettiğiniz yerleşke, okul, sınıf seçeneklerine göre kayıt bilgilerinin size iletilebilmesi için talep edilmektedir. Başka bir amaçla kullanılmayacak, 3. Şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmayacaktır.)