Müzik dersleriyle öğrencilerimizin;

 • Müzik kültürlerini çağdaş bir çerçeve içinde geliştirmeleri ve bu yolla kendilerini ifade edebilmeleri, toplu iş yapma alışkanlıklarını geliştirerek sosyalleşmelerini,
 • Müzik yetenekleriyle birlikte yaratıcı yönlerini de geliştirerek sanatsal algılarını güçlendirmelerini, yaşantıları boyunca kendilerine güç katacak bu algıları hayata geçirmelerini,
 • Genel kültür düzeyleri yüksek, estetik beğenileri gelişmiş, iyi birer dinleyici olan,
 • Kültürel etkinlikleri güncel olarak takip eden,
 • Kendine güvenen, bağımsız iş yapabilen,
 • Sorumluluk sahibi, öğrendiklerini hayata geçirebilen bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

Hedeflerimiz

 • Sanata ve sanatçıya değer veren çağdaş bir toplumun altyapısını oluşturmak,
 • Öğrencilerimizi müzik alanındaki ilgi ve becerilerine göre geliştirip yönlendirmek,
 • Bir müzik çalgısı çalma becerisi ve alışkanlığı sağlamak,
 • Nitelikli müzik dinleme alışkanlığı kazandırmak,
 • Sosyalleşmelerini sağlayan çalışma ortamları (korolar, orkestralar ve müzik grupları) yaratmak.

Öğretim Uygulamalarımız

Ortaokul 5-8.sınıflar düzeyinde müfredat programına uygun olarak kuramsal ve uygulamalı temel müzik bilgileri verilir. Öğrencilerimizin sesini, müzik kulağını ve müzik zevkini geliştirmek için seviyelerine uygun şarkılar öğretilir, seçkin örnekler dinletilir. İlkokul 1.sınıftan itibaren başlayan nota eğitimi, ortaokulda ileri seviyede devam eder.

Öğrencilerimiz, ilkokul 4. sınıf düzeyinde başladıkları branş çalışmalarıyla (Koro, Keman, Gitar, Flüt, Orff Çalgıları) koro ve çalgı eğitimlerinin alt yapısını oluşturacak temel müzik bilgilerini kazanırlar. Ortaokul 5 – 8. sınıflar düzeyinde farklı branşlar eklenerek (Koro, Keman, Gitar, Yan Flüt, Klarnet, Çello, Kontrbas) eğitimlerine devam ederler. Aldıkları bu eğitimin sonucunda Terakki Filarmoni Orkestrası, Rock Orkestraları, Terakki Perküsyon Grubu ve koro gruplarının alt yapısını oluştururlar. Orkestra ve gruplarımız, okul içi ve okul dışı konserlerin dışında, uluslararası festivaller ve yarışmalara katılarak performanslarını sergilerler.

 

 

Kayıt Bilgi Talebi

Kayıt Bilgi Talebi


Lütfen formu göndermeden önce "Lise ön bilgilendirme" yazımızı okuyunuz.
 
 5.sınıf ve 8.sınıf kontenjanlarımız doludur.
Bu Formda alınan kişisel iletişim bilgileri talep ettiğiniz yerleşke, okul, sınıf seçeneklerine göre kayıt bilgilerinin size iletilebilmesi için talep edilmektedir. Başka bir amaçla kullanılmayacak, 3. Şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmayacaktır.)