Sık Sorulan Sorular – Anaokulu

Anaokulu için Sık Sorulan Sorular ve Cevapları

Neden Terakki Vakfı Okulları’nı tercih etmeliyim?

Terakki Vakfı Okulları 140 yılı aşan bir geçmişe sahip, köklü, ilkeli bir kurumdur. Temel olarak hedefi öğrencilerini tam anlamıyla ve çok yönlü olarak hayata ve bundan sonraki eğitim sürecine en iyi şekilde hazırlamaktır. Okullarımız, öğrencilerimizin akademik süreçteki gelişimlerinin yanı sıra sosyal ve bilişsel alanlarda beceriler kazanacakları, kendilerini etkin biçimde ifade edebilecekleri, eleştirel düşünme yetilerini geliştirebilecekleri, en az bir yabancı dili dünya vatandaşı olarak etkin biçimde kullanabilecekleri bir yaklaşımı benimsemektedir. Öğrencilerin tüm gelişim alanlarındaki davranışlarının daha üst düzeye çıkarılması, çeşitlendirilmesi ve zenginleştirilmesi hedeflenir.

Anaokulu öğrencilerine burs veriyor musunuz?

Anaokulumuzda, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin Ücretsiz veya Burslu Okutulacak Öğrenci ve Kursiyerler ile ilgili esaslarına göre ücretsiz okuyacak öğrencilere tanınan olanaklar bulunmaktadır.

Burslarla ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

Terakki Vakfı Okulları Levent Yerleşkesi bilgilerine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Terakki Vakfı Okulları Tepeören Yerleşkesi bilgilerine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Okul eğitim ücretlerinde indirim oluyor mu?

Okul ücretlerinde “Erken kayıt indirimi”, “Grup indirimi”, “Anlaşmalı kurum indirimi” vb. indirim seçenekleri bulunmamaktadır.

Uygulanan indirim seçenekleri aşağıdaki gibidir.

Peşin Ödeme İndirimi:

 • Öğrencilerimizin kayıt yenileme son tarihlerine kadar yapılan kayıtlarda eğitim-öğretim ücretinin tamamının peşin ödenmesi halinde % 8 indirim yapılır.

Kardeş İndirimi:

 • Aynı öğretim yılında okullarımızda öğretim gören kardeşlere, eğitim-öğretim ücretinde indirim uygulanır.
 • İndirimler iki kardeşten birisine ya da üç kardeşten ikisine şeklinde uygulanır.
 • Kardeş indirimi; ikinci kardeşe % 12, diğer kardeşlere %15 oranında yapılır.
 • Kardeşlerden birisinin burs alması halinde, kardeş indirimi uygulanmaz.

Çocuk ve Torun İndirimi:

 • Mezunlarımızın, çocuk ve torunlarına % 10 indirim uygulanır.
 • Öğrencinin burs almış olması halinde mezun indirimi uygulanmaz.

İkiz kardeşlere veya Terakki Vakfı Okulları’nda kardeşi olan veya mezun aday öğrencilere alım sürecinde öncelik tanınıyor mu?

Okulumuza başvuru sırasına göre kayıt yapıldığından dolayı ikiz kardeşlere veya Terakki Vakfı Okulları’nda kardeşi olan veya mezun çocuklarına aday öğrencilere alım sürecinde öncelik tanınmaz.

Okula yeni katılan öğrencilere yönelik oryantasyon programı var mı?

Okula yeni katılan öğrencilerimiz için yaş seviyelerine uygun oryantasyon programları yapılmaktadır. Okula uyum süreçlerini kolaylaştırmak ve okul yaşantılarına mutlu bir başlangıç yapabilmeleri amacıyla öğrencilerimiz, okul açılmadan sınıf öğretmenleri ile tanışırlar. Sonrasında oryantasyon süreçleri devam eder.

Oryantasyon çalışmaları ne kadar sürüyor?

Okul ilk dönemi oryantasyon programı olarak planlanır. Sınıfa yönelik oryantasyon programı yapılandırılmış bir şekilde belirlenmiş sürede uygulanıp bitirilirken, bireysel olarak öğrencinin ihtiyaçları düzenli olarak takip edilir ve uyum sürecinde ihtiyaç duyan öğrencilere yönelik destekler devam eder.

Uyguladığınız eğitim programı nedir?

Okulumuzda “IB-PYP İLK YILLAR PROGRAMI” uygulanmaktadır.

İlk Yıllar Programı, araştırma, sorgulama temelli bir program olup, öğrencinin kendi öğrenim sürecinde aktif olması ve sorumluluk alması gerektiğini vurgulayan bir eğitim anlayışına sahiptir.

Ev çalışmaları yaklaşımınız nasıldır?

Hayat boyu öğrenme alışkanlığının edinilmesi için öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren kendi öğrenmeleri konusunda belli bir sorumluluk bilincinin yanı sıra uygulama rutinlerini oluşturmaları gerekmektedir. Bu rutinlerin en iyi oluşturulduğu zamanlar okul yaşantısından sonra yapılan ev çalışmalarıdır.

“Meraklı, sürekli öğrenen, öğrendiklerini kullanabilen, problem çözme becerisi gelişmiş bireyler” yetiştirilebilmesi için eğitim ve öğretimin çok iyi yapılandırılması gerekir.

Bu düşünceyle; öğrenmenin ve sorun çözmenin öğretildiği eğitim programlarımızda, “Araştırma Yoluyla Eğitim” çalışmalarına ağırlık verilir. Proje çalışmalarının çok önemli bir yer tuttuğu eğitim sürecimizde; öğrencilerimizin her sınıf seviyesinde, gelişim özellikleri ve öğretim programları (hedefler) doğrultusunda, proje çalışmalarıyla, araştırma, raporlama, rapor sunma, analitik düşünme, ekiple çalışma gibi pek çok becerisinin gelişimi hedeflenir.

Bireysel farklılıklara yönelik çalışmalar yapıyor musunuz? Bu çalışmalar neler?

Sınıf içinde ihtiyaç duyulan konularla ilgili hazıroluşluk, öğrenme profili ve ilgili alanlarına göre farklılaştırılmış ders planları uygulanır. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik servisi desteği ile sınıf içi ve sınıf dışı çalışmalarla bireysel farklılıklara yönelik çalışmalar gerçekleştirilir.

Okulunuzda eğitim saat kaçta başlıyor? Gün kaçta bitiyor?

Terakki Vakfı Okulları Levent Yerleşkesi Anaokulu zaman çizelgesine bu bağlantıdan erişebilirsiniz.

Terakki Vakfı Okulları Tepeören Yerleşkesi Anaokulu zaman çizelgesine bu bağlantıdan erişebilirsiniz.

Sınıf oluşumunda nelere dikkat ediyorsunuz?

Sınıf oluşumlarının ana kriteri öğrenciler arasında demografik özellikler (cinsiyet, doğum tarihi gibi) ile sosyal, duygusal ve bilişsel özellikler açısından heterojen bir yapı oluşturmaktır.

Müdür yardımcısı ve psikolojik danışmanlar tanıma çalışmasının sonuçlarını da göz önünde bulundurarak yukarıdaki kriterler doğrultusunda sınıf dağılımlarını yaparlar.

Öğretmen profili/mesleki deneyimleri/ okulunuzda deneyimleri kaç yıldır?

Kurumsal hedeflerimiz doğrultusunda belirlenmiş öğretmen niteliklerine göre deneyimli arkadaşlarımız öğretmenlerimiz yer almaktadırlar. Alan bilgisi ve pedagojik formasyon açısından güçlü, gelişime ve değişime açık, teknolojiyi en iyi şekilde kullanabilen öğretmen kadrosu okulumuz insan kaynakları biriminin işe alım prosedürleri doğrultusunda oluşturulmaktadır. Bu aşamada kurumsal standart ve nitelikler önemsenir. Öğretmenlerimizin nitelikleri hizmetiçi eğitimler yoluyla kurumsal bir standarda kavuşturulur. Terakkinin geleneğinde var olan kalite anlayışı ortak plan, program ve tutumlarla kurumsal bir kültür olarak benimsenir.

Öğretmenlerimizin en az 5 yıl mesleki deneyimlerinin olması beklenmektedir.

Anaokulunda sınıflarda kaç sınıf öğretmeni var?

Anaokulunda sınıflarda bir sınıf öğretmeni ile çocukların öz bakımından sorumlu sınıf görevlileri bulunmaktadır.

Anaokuluna 2024-2025 eğitim yılında anaokuluna hangi yıl doğumlu öğrenciler alınacak?

6 yaş – 2019 doğumlu öğrenciler

5 yaş – 2020 doğumlu öğrenciler

4 yaş – 2021 doğumlu öğrenciler (36 ayını Eylül’de tamamlamış olması)

Not: Son çeyrek doğumlu (Ekim, Kasım, Aralık) öğrenciler bir alt gruba kayıt yaptırabilirler.

Anaokuluna kayıtlı öğrencilerin bir üst sınıfa devam hakları var mı?

Bir üst gruba kayıt alınırken öncelik kayıtlı öğrencilerimizin kayıt yapmasıdır. Kontenjan açığı kaldığı  takdirde dışarıdan başvuru sırasına göre öğrenci kayda davet edilir.

Öğrenciler için anaokulunda kıyafet politikanız nedir?

Anaokulunda öğrenciler serbest kıyafetle okula gelmektedir. Ancak günlük programda çocukların rahat hareket edebilecekleri kıyafetlerle okula gelmeleri tercih edilir.

4 yaş grubunda uyku saati var mı?

Programımız bütün yaş grupları için tam gündür, uyku saati yoktur.

4 Yaş grubu için tuvalet eğitimini tamamlamış olması beklenmekte midir?

Kayıt yapan öğrencilerin tuvalet eğitimini tamamlamış olması beklenmektedir.

Anaokulunda rehber öğretmen var mıdır? Öğrencileri nasıl takip ediyorlar?

Öğrencilerimizle ve aileleriyle; öğrencimizin sosyal-duygusal gelişimi, aile ve arkadaşlık ilişkileri, tutum ve davranışlar, okul yaşantısıyla ve kurallarıyla ilgili sorunlar, bilişsel gelişim  alanlarında çalışmalar yapılmaktadır. Anaokulunda tam gün rehber öğretmenlerimiz görev yapmaktadır.

Anaokulunda branş etkinlikleri nelerdir?

İngilizce, Plastik Sanatlar, Müzik, Bilişim Teknolojileri, Beden Eğitimi ve Oyun, Yaratıcı Drama, Çizgi Film’dir.

Terakki Vakfı Okulları Levent Yerleşkesi Anaokulu branş etkinlik açıklamalarına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Terakki Vakfı Okulları Tepeören Yerleşkesi Anaokulu branş etkinlik açıklamalarına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Anaokulunda İngilizce etkinlikleri

Terakki Vakfı Okulları Levent Yerleşkesi Anaokulu İngilizce etkinlik açıklamalarına bu bağlantıdan erişebilirsiniz.

Terakki Vakfı Okulları Tepeören Yerleşkesi Anaokulu İngilizce etkinlik açıklamalarına bu bağlantıdan erişebilirsiniz.

Anaokulunda İngilizce derslerinin içeriği nasıldır?

İngilizce öğretimi çocuklarımızın kendilerini ifade edip iletişim kurmalarına yardımcı olur, İngilizce dinlemeyi ve konuşmayı oluşturacak temel becerileri sağlar ve gelecek yıllardaki yabancı dil öğretimine altyapı oluşturur.
Anaokulumuzda İngilizce etkinliği, tüm yaş gruplarında (4 – 5 – 6 yaş) haftada 13 ders saatidir. 13 ders saatinin 8 saatine Türk İngilizce öğretmeni, 5 ders saatine native İngilizce öğretmeni girer.
Anaokulumuzda İngilizce programının temel amacı, İngilizceyi etkinlik ve oyunlarla öğretmektir.

Anaokulunda kulüp çalışmalarının kapsamı nedir?

Öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda çeşitli sosyal etkinlikler ile gelişimlerini tamamlamaları, eğitim uygulamalarımızın çok önemli bir parçasıdır. Kulüplerimiz öğrencilerimize bilişsel, sosyo-duygusal ve fiziksel gelişimlerini destekleyecek şekilde planlanan bilim, sanat, spor, teknoloji ve sosyal sorumluluk alanlarındaki farklı yapılardan oluşur.

Servislerde hostes var mı? Öğrenciler büyük yaş gruplarıyla beraber mi serviste bulunurlar?

Servislerde öğrencilere hostesler eşlik eder.

Servislerimiz yaş grubuna göre değil bölgeye göre hizmet vermektedir. Aynı serviste farklı yaş gruplarından öğrenciler bulunabilmektedir.

Anaokulu ve ilkokul 1.-2. sınıf öğrencileri için 3 nokta kemerleri vardır.

Anaokulunda yemek düzeni nasıldır? Yemekler okulda mı pişiriliyor?

Anaokulunda kahvaltı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı verilir.

Yemek hizmeti  anlaşmalı firma tarafından sağlanmaktadır. Yemekler kampüs içerisindeki mutfakta hazırlanır.

Geziler yapılıyor mu?

Temalarla bağlantılı olarak okul içi ve okul dışı geziler planlanmaktadır.

Öğrenciler hafta sonu spor tesisini kullanabiliyorlar mı?

Modern ve sağlıklı bir ortama sahip olan Terakki Vakfı Spor Tesisleri’nde, her yaş grubu için uygun spor programları mevcuttur. Öğrencilerimiz, konusunda uzman eğiticiler/antrenörler gözetimindeki spor programlarımıza katılabilirler. Bu programlar, kontenjan oranında, Terakki dışından öğrencilerin katılımlarına da açıktır.

Terakki Vakfı Okulları Spor Okulları sayfasına bu bağlantıdan erişebilirsiniz.

Okul sonrası aktiviteler var mı?

Okul sonrası veya hafta sonu ücretli spor ve müzik aktiviteleri yapılmaktadır.

Okul olarak alınan güvenlik ve hijyen önlemleriniz nelerdir?

Okullarımızın güvenliği ile ilgili deneyimli uzman ekibimiz ve yöneticilerimizle sürekli değerlendirmeler yapılmaktadır.

Okulumuzda farklı birimlerin üyelerinden oluşan Kriz Önleme ve Müdahale Ekibinin yanı sıra profesyonel bir güvenlik ekibi ile çalışılmakta olup alınan güvenlik önlemleri personel ile paylaşılarak bilgi aktarımı ve gerekli eğitimler verilmektedir.

Covid-19 pandemisi esnasında sağlık kurulları oluşturulmuş, Prof. Dr. Atahan Çağatay’ın danışmanlığında önlemlerimiz artırılmıştır.

Yüksek hijyen önlemlerinin alındığı okulumuz, TSE tarafından “Okulum Temiz Belgesi” almaya hak kazanmıştır.

Velileri nasıl bilgilendiriyorsunuz? Yılda kaç veli görüşmesi yapılıyor?

Eğitim ve öğretim yılı başlamadan önceki son cumartesi günü hem 1. sınıflarda hem de anaokulunda “Okula Dönüş Toplantısı” yapılarak bütün velilere okul yaşantısı ve uygulamaları hakkında ayrıntılı bilgi verilir.

Anaokulunda eğitim yılı başlamadan önce öğrenci ve velilerin katılımıyla Sınıf Öğretmeni ile Tanışma Toplantıları yapılır.

Öğretim yılında velilerle öğrencilerin gelişim süreçleriyle ilgili sınıf öğretmeni ve rehber öğretmenin katılımıyla birinci ve üçüncü çeyrek dönemlerde “Bireysel Bilgilendirme Toplantısı” yapılır. İhtiyaca bağlı olarak bu toplantıların sayısı artırılır.

Anaokulu, ilkokul 1 – 4. sınıflarda bültenler, web sayfası, Google Classroom, K12.Net öğrenci bilgi sistemi aracılığıyla okul yaşantısı, akademik program ve yapılacaklar hakkında veliler düzenli olarak bilgilendirilir.

Branş öğretmenleri ile K12Net üzerinden velinin oluşturacağı randevu ile görüşme yapılır. İhtiyaç olduğu takdirde branş öğretmenlerinin bireysel daveti ile de görüşmeler gerçekleştirilir.

Bunlara ek olarak veli, öğretmen ya da okul idaresinin istek ve talebine bağlı olarak bireysel veli görüşmeleri planlanır.

Veli iletişimimizle ilgili web sayfamızda detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Okulunuzun fiziki koşulları nelerdir?

Okulumuzun fiziki koşullarına ilişkin görsellere web sitemizden ulaşabilirsiniz.

Bilgi Talebi

Bilgi Talebi


  Lütfen formu göndermeden önce " Anaokulu için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " İlkokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Ortaokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Lise için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   


  Bu Formda alınan kişisel iletişim bilgileri talep ettiğiniz yerleşke, okul, sınıf seçeneklerine göre kayıt bilgilerinin size iletilebilmesi için talep edilmektedir. Başka bir amaçla kullanılmayacak, 3. Şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmayacaktır.)