Sık Sorulan Sorular – İlkokul

İlkokul için Sık Sorulan Sorular ve Cevapları

Neden Terakki Vakfı Okulları’nı tercih etmeliyim?

Terakki Vakfı Okulları 140 yılı aşan bir geçmişe sahip, köklü, ilkeli bir kurumdur. Temel olarak hedefi öğrencilerini tam anlamıyla ve çok yönlü olarak hayata ve bundan sonraki eğitim sürecine en iyi şekilde hazırlamaktır. Okullarımız, öğrencilerimizin akademik süreçteki gelişimlerinin yanı sıra sosyal ve bilişsel alanlarda beceriler kazanacakları, kendilerini etkin biçimde ifade edebilecekleri, eleştirel düşünme yetilerini geliştirebilecekleri, en az bir yabancı dili dünya vatandaşı olarak etkin biçimde kullanabilecekleri bir yaklaşımı benimsemektedir. Öğrencilerin tüm gelişim alanlarındaki davranışlarının daha üst düzeye çıkarılması, çeşitlendirilmesi ve zenginleştirilmesi hedeflenir.

İlkokul öğrencilerine burs veriyor musunuz?

İlkokulumuzda T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin Ücretsiz veya Burslu Okutulacak Öğrenci ve Kursiyerler ile ilgili esaslarına göre ücretsiz okuyacak öğrencilere tanınan olanaklar bulunmaktadır.

Burslarla ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

Terakki Vakfı Okulları Levent Yerleşkesi bilgilerine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Terakki Vakfı Okulları Tepeören Yerleşkesi bilgilerine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Okul eğitim ücretlerinde indirim oluyor mu?

Okul ücretlerinde “Erken kayıt indirimi”, “Grup indirimi”, “Anlaşmalı kurum indirimi” vb. indirim seçenekleri bulunmamaktadır.

Uygulanan indirim seçenekleri aşağıdaki gibidir.

Peşin Ödeme İndirimi:

 • Öğrencilerimizin kayıt yenileme son tarihlerine kadar yapılan kayıtlarda eğitim-öğretim ücretinin tamamının peşin ödenmesi halinde % 8 indirim yapılır.

Kardeş İndirimi:

 • Aynı öğretim yılında okullarımızda öğretim gören kardeşlere, eğitim-öğretim ücretinde indirim uygulanır.
 • İndirimler iki kardeşten birisine ya da üç kardeşten ikisine şeklinde uygulanır.
 • Kardeş indirimi; ikinci kardeşe % 12, diğer kardeşlere %15 oranında yapılır.
 • Kardeşlerden birisinin burs alması halinde, kardeş indirimi uygulanmaz.

Çocuk ve Torun İndirimi:

 • Mezunlarımızın, çocuk ve torunlarına % 10 indirim uygulanır.
 • Öğrencinin burs almış olması halinde mezun indirimi uygulanmaz.

İkiz kardeşlere veya Terakki Vakfı Okulları’nda kardeşi olan veya mezun aday öğrencilere alım sürecinde öncelik tanınıyor mu?

Okulumuza başvuru sırasına göre kayıt yapıldığından dolayı ikiz kardeşlere veya Terakki Vakfı Okulları’nda kardeşi olan veya mezun çocuklarına aday öğrencilere alım sürecinde öncelik tanınmaz.

Okula yeni katılan öğrencilere yönelik oryantasyon programı var mı?

Okula yeni katılan öğrencilerimiz için yaş seviyelerine uygun oryantasyon programları yapılmaktadır. Okula uyum süreçlerini kolaylaştırmak ve okul yaşantılarına mutlu bir başlangıç yapabilmeleri amacıyla öğrencilerimiz, okul açılmadan sınıf öğretmenleri ile tanışırlar. Sonrasında oryantasyon süreçleri devam eder.

Oryantasyon çalışmaları ne kadar sürüyor?

Okul ilk dönemi oryantasyon programı olarak planlanır. Sınıfa yönelik oryantasyon programı yapılandırılmış bir şekilde belirlenmiş sürede uygulanıp bitirilirken, bireysel olarak öğrencinin ihtiyaçları düzenli olarak takip edilir ve uyum sürecinde ihtiyaç duyan öğrencilere yönelik destekler devam eder.

Uyguladığınız Eğitim Programı nedir?

Okulumuzda “IB-PYP İLK YILLAR PROGRAMI” uygulanmaktadır.

İlk Yıllar Programı, araştırma, sorgulama temelli bir program olup, öğrencinin kendi öğrenim sürecinde aktif olması ve sorumluluk alması gerektiğini vurgulayan bir eğitim anlayışına sahiptir.

Ev çalışmaları yaklaşımınız nasıldır?

Hayat boyu öğrenme alışkanlığının edinilmesi için öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren kendi öğrenmeleri konusunda belli bir sorumluluk bilincinin yanı sıra uygulama rutinlerini oluşturmaları gerekmektedir. Bu rutinlerin en iyi oluşturulduğu zamanlar okul yaşantısından sonra yapılan ev çalışmalarıdır.

“Meraklı, sürekli öğrenen, öğrendiklerini kullanabilen, problem çözme becerisi gelişmiş bireyler” yetiştirilebilmesi için eğitim ve öğretimin çok iyi yapılandırılması gerekir.

Bu düşünceyle; öğrenmenin ve sorun çözmenin öğretildiği eğitim programlarımızda, “Araştırma Yoluyla Eğitim” çalışmalarına ağırlık verilir. Proje çalışmalarının çok önemli bir yer tuttuğu eğitim sürecimizde; öğrencilerimizin her sınıf seviyesinde, gelişim özellikleri ve öğretim programları (hedefler) doğrultusunda, proje çalışmalarıyla, araştırma, raporlama, rapor sunma, analitik düşünme, ekiple çalışma gibi pek çok becerisinin gelişimi hedeflenir.

Bireysel farklılıklara yönelik çalışmalar yapıyor musunuz? Bu çalışmalar neler?

Sınıf içinde ihtiyaç duyulan konularla ilgili hazıroluşluk, öğrenme profili ve ilgili alanlarına göre farklılaştırılmış ders planları uygulanır. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik servisi desteği ile sınıf içi ve sınıf dışı çalışmalarla bireysel farklılıklara yönelik çalışmalar gerçekleştirilir.

Okulunuzda eğitim saat kaçta başlıyor? Gün kaçta bitiyor?

Terakki Vakfı Okulları Levent Yerleşkesi İlkokul zaman çizelgesine bu bağlantıdan erişebilirsiniz.

Terakki Vakfı Okulları Tepeören Yerleşkesi İlkokul zaman çizelgesine bu bağlantıdan erişebilirsiniz.

Sınıf oluşumunda nelere dikkat ediyorsunuz?

Sınıf oluşumlarının ana kriteri öğrenciler arasında demografik özellikler (cinsiyet, doğum tarihi gibi) ile sosyal, duygusal ve bilişsel özellikler açısından heterojen bir yapı oluşturmaktır.

Müdür yardımcısı ve psikolojik danışmanlar tanıma çalışmasının sonuçlarını da göz önünde bulundurarak yukarıdaki kriterler doğrultusunda sınıf dağılımlarını yaparlar.

Öğretmen profili/mesleki deneyimleri/okulunuzda deneyimleri kaç yıldır?

Kurumsal hedeflerimiz doğrultusunda belirlenmiş öğretmen niteliklerine göre deneyimli arkadaşlarımız öğretmenlerimiz yer almaktadırlar. Alan bilgisi ve pedagojik formasyon açısından güçlü, gelişime ve değişime açık, teknolojiyi en iyi şekilde kullanabilen öğretmen kadrosu okulumuz insan kaynakları biriminin işe alım prosedürleri doğrultusunda oluşturulmaktadır. Bu aşamada kurumsal standart ve nitelikler önemsenir. Öğretmenlerimizin nitelikleri hizmetiçi eğitimler yoluyla kurumsal bir standarda kavuşturulur. Terakkinin geleneğinde var olan kalite anlayışı ortak plan, program ve tutumlarla kurumsal bir kültür olarak benimsenir.

Öğretmenlerimizin en az 5 yıl mesleki deneyimlerinin olması beklenmektedir.

İlkokulda sınıf öğretmenliği anlayışı nasıldır?

İlkokulda her sınıfın bir sınıf öğretmeni bulunmaktadır. İlkokul öğrencileri birinci sınıftan dördüncü sınıfın sonuna kadar aynı müdür yardımcısı, sınıf öğretmeni, rehber öğretmen ve sınıf arkadaşları ile ilkokul yaşantısını tamamlar.

İlkokulda sınıf seviyelerine göre hangi branş dersleri vardır?

İlkokulun farklı seviyelerinde yaratıcı drama, satranç, bilişim teknolojileri, beden eğitimi ve spor, müzik, görsel sanatlar, stop motion, seramik dersleri yer alır.

Not: Beden eğitimi derslerimizde programımız gereği tüm öğrencilerimiz yılda 4  hafta temel yüzme becerisi eğitimi alırlar.

İlkokulda etüt var mı?

İlkokulda desteğe ihtiyacı olan öğrencilerle öğretmenlerimiz gün içerisinde çalışma yapabilirler.

İlkokulda gün akışı nasıldır?

İlkokulda gün saat 08.00’de başlar. Pazartesi, salı, perşembe, cuma günleri saat 15.15’te, çarşamba günleri saat 15.45’te gün tamamlanır.

Öğrenciler ilkokulda kıyafet politikanız nedir?

Öğrencilerimiz beden eğitimi ve spor dersi olan günler okul eşofmanı ile, Cuma günleri serbest kıyafet ile, diğer günler okul forması ile okula gelirler.

İlkokul öğrencilerimiz için  Forma – Beden Eğitimi ve Spor Kıyafetleri  ile ilgili yönergeyi incelemek için tıklayınız.

İlkokulda İngilizce derslerinin içeriği nasıldır?

İngilizce derslerimiz öğrencilerimizin dinlediğini ve okuduğunu anlama, kendini sözel ve yazılı ifade etme ve karşılıklı iletişim becerilerini geliştirebilecekleri şekilde tasarlanmıştır. Programımızın amacı, öğrencilerimizin yaşam boyu öğrenen bireyler olarak öğrenme yolculuklarına devam ederken İngilizce olarak kendilerini özgüvenli bir şekilde ifade edebilmelerini sağlamaktır. İngilizce derslerinde öğrencilerimizin yabancı dili eğlenerek öğrenmelerine olanak sağlayacak şekilde bireysel farklılıkların göz önünde bulundurulduğu, işbirlikli çalışmaların yer aldığı bir öğrenme ortamı oluşturulur. Bu ortamda öğrencilerimizin iletişim, eleştirel düşünme, yaratıcılık, araştırma, sunum, kendini düzenleme ve sosyal becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak şekilde farklılaşan, gerçek hayatla ilişkilendirilmiş etkinliklere yer verilir.

İlkokulda İngilizce 1-4.sınıflarda haftada 10 ders saatidir. 10 ders saatinin 6 saati Türk İngilizce öğretmeni, 4 ders saati yabancı (native) İngilizce öğretmeni tarafından yapılır.

Gelecek yıl çocuğum okulunuzda 1. / 5.  sınıfa başlayacak. İngilizce derslerine uyum sağlaması için okulunuzun uygulamaları nelerdir? 

Okulumuz 1-5 seviyelerinde yeni kayıt yaptıran velilerimizle, mutlaka öncelikle İngilizce bölüm başkanı ile iletişime geçmesinin gerektiği bilgisi paylaşılır.

Bölüm başkanı ile yapılan görüşmede, İngilizce müfredatı ile ilgili detaylı bilgilendirme yapılmaktadır.  Kayıt yaptıran öğrencimizin yaş grubu ve İngilizce alt yapısına bağlı olarak, kazanımlar, hedefler hakkında detaylı bilgi paylaşılmakta ve öğrencinin ihtiyacına göre gerekli yönlendirmeler yapılmaktadır. Özellikle, okul açılmadan önceki yaz döneminin etkili bir şekilde geçirilmesinin öğrencinin derse daha kolay uyum sağlayabilmesi açısından önemli olduğu üzerinde durulur. Sınıf içi yapılan çalışma örnekleri, değerlendirme beklentileri, ev çalışmaları, yaz tatili ödevi ve projeler ile ilgili fikir sahibi olabilmeleri adına velimize Google Classroom sayfalarımızı incelemesi için yönlendirme yapılmaktadır. İngilizce bilmeden gelen bir öğrencinin, mutlaka evde de desteklenmesi gerektiği ve eğitime başlandığında İngilizce Öğretmenleri ile görüşme planlayarak, ek çalışmalar yapması için yönlendirilmesi gerekmektedir.

1 – 4 sınıf seviyelerinde eksik kazanımı olan öğrencilerimiz sene başında İngilizce derslerinde yapılan seviye tespit belirleme çalışmaları sonuçlarına göre yüz yüze öğretimde co-teaching (iki öğretmenin aynı anda derse girmesi), farklılaştırılmış materyaller ve ek çalışmalar ile desteklenir. Bu öğrenciler ile eksik kazanımları doğrultusunda küçük gruplar halinde daha ayrıntılı çalışmalar planlanır.

Eksik kazanımı olan 4.sınıf öğrencilerimiz için İngilizce bölümü ETP (Eksik Tamamlama Programı) yürütmektedir. Bu program doğrultusunda, 4. sınıfa gelen öğrenciler küçük gruplar halinde çalıştıkları bu ortamlarda, eksikleri doğrultusunda öğretmenlerinden bire bir destek almaktadırlar.

Terakki’de ikinci yabancı dil ne zaman başlar?

Okulumuzda 4.sınıfta ikinci yabancı dil eğitimi başlar. Öğrencilerimiz İspanyolca, Almanca, Fransızca dillerinden birini seçerek haftada üç saat ikinci yabancı dil eğitimlerini sürdürürler.

Okulunuzdaki spor olanakları nedir?

Terakki Vakfı Okulları olarak öğrencilerimizin yeteneklerini ortaya çıkarmak ve bu yeteneklerin en üst düzeyde gelişmesine yardım etmeyi amaçlarız. Bireyleri fiziksel, zihinsel, duygusal ve toplumsal yönleriyle bir bütün olarak yetiştirmek çağdaş eğitimin temel ilkelerindendir. Öğrencilerin gelişim özellikleri de göz önünde tutularak, onların kişisel ve toplumsal yönden sağlıklı, mutlu, iyi ahlâklı ve dengeli bir kişilik sahibi, yapıcı, yaratıcı, üretken ve demokratik hayatın temel ilkelerini benimsemiş bireyler olarak yetişmesi hedeflenir. Buna bağlı olarak öğrencilerimiz Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğretmenlerimizin yönlendirmesiyle ve yeteneklerine göre okulda yer alan takımlara ve bunun beraberinde antrenmanlara katılabilirler.

İlkokulda kulüp çalışmaları var mıdır?

Öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda çeşitli sosyal etkinlikler ile gelişimlerini tamamlamaları, eğitim uygulamalarımızın çok önemli bir parçasıdır. Kulüplerimiz öğrencilerimize bilişsel, sosyo-duygusal ve fiziksel gelişimlerini destekleyecek şekilde planlanan bilim, sanat, spor, teknoloji ve sosyal sorumluluk alanlarındaki farklı yapılardan oluşur.

Servislerde hostes var mı? Öğrenciler büyük yaş gruplarıyla beraber mi serviste bulunurlar?

Servislerde öğrencilere hostesler eşlik eder.

Servislerimiz yaş grubuna göre değil bölgeye göre hizmet vermektedir. Aynı serviste farklı yaş gruplarından öğrenciler bulunabilmektedir.

Anaokulu ve ilkokul 1.-2. sınıf öğrencileri için 3 nokta kemerleri vardır.

İlkokulda yemek düzeni nasıldır? Yemekler okulda mı pişiriliyor?

İlkokulda kahvaltı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı verilir. Yemek hizmeti  anlaşmalı firma tarafından sağlanmaktadır. Yemekler kampüs içerisindeki mutfakta hazırlanır.

Öğrencilerin 1. ve 2. sınıfta yemek hizmetlerini okuldan temin etmeleri gerekmektedir.

Okulunuzdaki sosyal etkinlikler hangileridir?

Öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda çeşitli sosyal etkinlikler ile gelişimlerini tamamlamaları, eğitim uygulamalarımızın çok önemli bir parçasıdır. Çocukların bütüncül gelişiminde ders içi etkinliklerin yanı sıra programlı ders dışı etkinlikler ve okul yaşantılarından edindikleri tecrübeler de son derece önemlidir. Bu tecrübeler kulüplerimizin öğrencilerimize bilişsel, duygusal, fiziksel ve sosyal gelişimlerini destekleyecek şekilde planlanan bilim, sanat, spor, teknoloji ve sosyal sorumluluk alanlardaki farklı yapılardan oluşmaktadır.

İlkokulumuzda yaş seviyeleri farklı günlerde planlanmış; farklı spor dalları, görsel sanatlar, çizgi film, yabancı dil, bale, dans, satranç, drama ve teknoloji konularını içeren sosyal etkinlikler yapılmaktadır. Öğrencimizin yatkınlık, ilgi ve isteğine göre tercih edeceği bu etkinlik tüm yıl sürer.

Geziler yapılıyor mu?

Temalarla bağlantılı olarak okul içi ve okul dışı geziler planlanmaktadır.

Öğrenciler hafta sonu spor tesisini kullanabiliyorlar mı?

Modern ve sağlıklı bir ortama sahip olan Terakki Vakfı Spor Tesisleri’nde, her yaş grubu için uygun spor programları mevcuttur. Öğrencilerimiz, konusunda uzman eğiticiler/antrenörler gözetimindeki spor programlarımıza katılabilirler. Bu programlar, kontenjan oranında, Terakki dışından öğrencilerin katılımlarına da açıktır.

Terakki Vakfı Okulları Spor Okulları sayfasına bu bağlantıdan erişebilirsiniz.

Okul sonrası aktiviteler var mı?

Okul sonrası veya hafta sonu ücretli spor ve müzik aktiviteleri yapılmaktadır. 3. ve 4. sınıftan itibaren okul spor takımlarında yer alan öğrenciler için okul sonrası antrenmanlar başlar.

Okul olarak alınan güvenlik ve hijyen önlemleriniz nelerdir?

Okullarımızın güvenliği ile ilgili deneyimli uzman ekibimiz ve yöneticilerimizle sürekli değerlendirmeler yapılmaktadır.

Okulumuzda farklı birimlerin üyelerinden oluşan Kriz Önleme ve Müdahale Ekibinin yanı sıra profesyonel bir güvenlik ekibi ile çalışılmakta olup alınan güvenlik önlemleri personel ile paylaşılarak bilgi aktarımı ve gerekli eğitimler verilmektedir.

Covid-19 pandemisi esnasında sağlık kurulları oluşturulmuş, Prof. Dr. Atahan Çağatay’ın danışmanlığında önlemlerimiz artırılmıştır.

Yüksek hijyen önlemlerinin alındığı okulumuz, TSE tarafından “Okulum Temiz Belgesi” almaya hak kazanmıştır.

Velileri nasıl bilgilendiriyorsunuz? Yılda kaç veli görüşmesi yapılıyor?

Eğitim ve öğretim yılı başlamadan önceki son cumartesi günü hem 1.sınıflarda hem de anaokulunda “Okula Dönüş Toplantısı” yapılarak bütün velilere okul yaşantısı ve uygulamaları hakkında ayrıntılı bilgi verilir.

Öğretim yılında velilerle öğrencilerin gelişim süreçleriyle ilgili sınıf öğretmeni ve rehber öğretmenin katılımıyla birinci ve üçüncü çeyrek dönemlerde “Bireysel Bilgilendirme Toplantısı” yapılır. İhtiyaca bağlı olarak bu toplantıların sayısı arttırılır.

Anaokulu, ilkokul 1 – 4. sınıflarda bültenler, web sayfası, Google Classroom, K12.Net öğrenci bilgi sistemi aracılığıyla okul yaşantısı, akademik program ve yapılacaklar hakkında veliler düzenli olarak bilgilendirilir.

Branş öğretmenleri ile K12Net üzerinden velinin oluşturacağı randevu ile görüşme yapılır. İhtiyaç olduğu takdirde branş öğretmenlerinin bireysel daveti ile de görüşmeler gerçekleştirilir.

Bunlara ek olarak veli, öğretmen ya da okul idaresinin istek ve talebine bağlı olarak bireysel veli görüşmeleri planlanır.

Veli iletişimimizle ilgili web sayfamızda detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Okulunuzun fiziki koşulları nelerdir?

Okulumuzun fiziki koşullarına ilişkin görsellere web sitemizden ulaşabilirsiniz.

 

Bilgi Talebi

Bilgi Talebi


  Lütfen formu göndermeden önce " Anaokulu için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " İlkokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Ortaokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Lise için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   


  Bu Formda alınan kişisel iletişim bilgileri talep ettiğiniz yerleşke, okul, sınıf seçeneklerine göre kayıt bilgilerinin size iletilebilmesi için talep edilmektedir. Başka bir amaçla kullanılmayacak, 3. Şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmayacaktır.)