Fizik, madde ve enerjinin yapısını ve karşılıklı etkileşimini araştırır, evrendeki fiziksel olayların bağlı olduğu yasaları bulmaya çalışır. Şişli Terakki Fen Lisesi Fizik Bölümü’nde öncelikle bu araştırma ve incelemeleri yapabilecek nitelikte insan yetiştirmeye yönelik eğitim verilir.

Teknolojinin hızla ilerlediği ve bilgiye ulaşmanın kolaylaştığı günümüz dünyasında bilgi kazanımının yanında bilimin doğasını anlayabilmek, bilimsel bilgi üretebilmek, problemler ortaya koyabilmek, problemleri yorumlayabilmek ve çözümler üretebilmek öğrencilerin öncelikli kazanımları arasında olmalıdır. Öğrencilere sadece mevcut bilimsel bilgileri sunmak ve günlük hayattan arındırılmış problemleri çözme becerileri kazandırmak, onları geleceğe hazırlamak için yeterli olmayacaktır. Bu bağlamda, Fizik Bölümü’nün temel amacı bilimsel okur-yazarlığın geliştirilmesidir.

 • Öğrencilerde merak oluşturarak fizik bilimine yönelik ilgi uyandırmak ve onları keşfetmeye teşvik etmek,
 • Bilimsel sorgulamanın doğasını anlamak, bilimsel süreç becerilerini kullanarak bilimsel bilgi üretmek ve problem çözmek,
 • Tarihi ve kültürel süreçlerin fizik bilime katkısını anlamak,
 • Bilimsel bilgi ve yöntemleri, bir olayı açıklamak ve yeni durumlara uygulamak için kullanmak,
 • Bilimin doğası üzerine farkındalık kazanmak,
 • Delillere ve ispata dayanarak iddiaları gerekçelendirmek, değerlendirmek ve bilimsel bilgiyi paylaşmak,
 • Etik ve sosyal etkilerini düşünerek fiziğin uygulamaları ile ilgili bilimsel dayanakları olan kararlar vermektir.

Hedeflerimiz

Bu amaçlara ulaşmak öğrencilerin bilimsel süreç becerilerinin geliştirilmesi ile mümkündür. Bilimsel süreç, özünde analitik ve eleştirel düşünme becerilerinin şekillendirdiği, deney yapmanın çok önemli olduğu bir süreçtir. Bu nedenle uluslararası standartlara uygun olarak yapılandırılmış, modern ekipmanlara sahip laboratuvarımızda deneylerimizi yapmaktayız. Deneylerin gerçek amacına ulaşabilmesi için öğrencilerin sürecin bütün aşamalarında sosyal ve bilişsel olarak aktif rol almaları sağlanmaktadır. Laboratuvar çalışmalarında deneylerin son teknoloji ile yapılması, bilgisayar kontrollü deneylerin sayılarının artırılması ana hedefimizdir.

Öğretim Uygulamalarımız

 • Hedeflenen doğrultuda üniversite yaşantısına ve hayata hazırladığımız öğrencilerimizi yetiştirirken, onlarla ders dışı saatlerde birebir ilgilenilir. Ders bazında ve davranış biçimlerindeki kişisel ihtiyaçları tamamlanır.
 • Okul çıkışlarında, hem ara hem de son sınıflara etütler yapılır.
 • Ders konuları ezberci eğitimden uzak, analitik düşünme, sentez, analiz ve yorum yapabilme, sonuç çıkarabilme becerilerini kazandıran metotlarla işlenir.
 • Derslerde işlenen her konu laboratuvar ortamında; grup ve bireysel deneyler, saydamlar, CD’ ler, interaktif sunumlar ve Internet ortamının desteği ile pekiştirilir.
 • Fizik Bölümü, MEB’in öngördüğü müfredat programıyla birlikte YGS ve LYS çalışmalarını da yürütür. Konuların pekiştirilmesi ve test çözme hızının artırılması için öğrenciler yoğun olarak desteklenir. Öğrencilerimiz arzu ettikleri konularla ilgili testleri kendileri seçerler.
 • Fizik bölümü, okul çıkışı okulda kalan öğrencilerle her akşam YGS ve LYS çalışması yapar.
 • Öğrencilerimiz sık sık konu kavrama sınavları ile değerlendirilir. Bu değerlendirme sonuçlarına göre öğrencilerimizin eksiklikleri giderilir.
 • Fizik ve Mekatronik Kulübü’nün programı, öğretmenlerin yol göstericiliği ve gözetiminde proje çalışmalarını kapsar. Öğrencilerimizin geliştirdikleri projeler; her yıl sonunda okulda sergilenir, TÜBİTAK, Robot tasarımı gibi ulusal ve uluslararası bir çok proje yarışmalarına katılır. Okulumuz uzun yıllardır proje yarışmalarında Fizikte üst üste dereceler kazanarak, diğer özel okullar arasında ön plana çıkmıştır.
 • Fizik Bölüm Laboratuvarı ve Mekatronik Atölyesi öğrencilerimiz için akademik uyarıcı ve destek sağlayıcı bir ortam olarak kullanılır.

 

 

 

Bilgi Talebi

Bilgi Talebi


  Lütfen formu göndermeden önce " Anaokulu için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " İlkokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Ortaokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Lise için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   


  Bu Formda alınan kişisel iletişim bilgileri talep ettiğiniz yerleşke, okul, sınıf seçeneklerine göre kayıt bilgilerinin size iletilebilmesi için talep edilmektedir. Başka bir amaçla kullanılmayacak, 3. Şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmayacaktır.)