Öğrencimiz Kompozisyonda İl Birincisi

Levent Yerleşkemizden ortaokul öğrencimiz Duru Yeşilyurt (8D), T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığının 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında düzenlediği “Su için Doğal Çözümler” konulu kompozisyon yarışmasında İl Birincisi oldu.

Bir Damlasına Bile Muhtaç Kalma

Su, insanoğlunun vazgeçilmezidir; yaşaması, üretmesi, varlığını sürdürebilmesi ona bağlıdır.

“H2O” şeklinde gösterilen, suyun basit bir formülü gibi gözükür oysa bu formül yaşamın temelini oluşturur. Dünyada yaşayan tüm canlıların en temel ortak özelliği suya olan ihtiyacıdır. En küçük canlı organizmadan en büyük canlı varlığa kadar, bütün biyolojik yaşamı ve bütün insan faaliyetlerini ayakta tutan sudur. Bu nedenle su vazgeçilmez bir doğal kaynaktır. Suyun olduğu yerde hayat var demektir, bütün medeniyetler su kenarlarına kurulmuştur. Tek bir damlası bile paha biçilmez olan su, canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için olmazsa olmazdır.

Dünya yüzeyinin dörtte üçü sularla kaplıdır, buna rağmen yeryüzündeki içme ve kullanma suyunun miktarı kısıtlıdır. Uzmanlar, belli bir zaman içerisinde suyun değerinin daha da artacağını belirtmektedir. Ancak bizler- aynı suda yaşayan balıklar gibi- suyun önem ve değerini kavrayamamaktayız. Şu anda belki de susuzlukla tam anlamıyla karşı karşıya kalmadığımızdan konunun ciddiyetinin farkında değiliz. Unutmamamız gereken şudur ki, dünyadaki birçok insan susuzlukla boğuşmakta, hatta bilmediğimiz ülkelerdeki çocuklar susuzluktan dolayı can vermektedir. Yarınımızı korumak için suyu korumalıyız. Bu konuda bizlere birtakım görevler düşmektedir. Evlerde suyun %35 banyoda, %30 tuvalette, %20 çamaşır ve bulaşık yıkamada, %10 yemek pişirme ve içme suyu ve %5 temizlik amacı ile kullanılmaktadır. Evlerdeki su tüketimini musluklardaki suyu boşa akıtmayarak, su sızdıran muslukları tamir ettirerek veya uzun süreli duşlar almayarak azaltabiliriz. Sonuçta her şey biraz farkındalıkla başlar. Suyun temiz tutulması ve atık suyun arıtılması için kurulabilecek atık su arıtım tesisleri büyük bir önem arz etmektedir. Atık sular; evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda ortaya çıkan kirlenmiş sulardır. Bu arıtım işlemi suların yitirdikleri fiziksel ve kimyasal özelliklerin bir kısmının veya tamamının geri kazandırılmasını sağlar. Suyu temiz tutmanın bir diğer yolu ise su kaynaklarının kirletilmesini önlemektir. Günde 14,000 insan doğrudan veya dolaylı olarak su kirliliğinin ortaya çıkardığı hastalıklar sonucunda yaşamını yitirmektedir. Yağmur suyunu kullanma yöntemi de doğal su kaynaklarının tükenmesini önlemek için alınabilecek önlemlerden biri. Yağmur suları, binaların çeşitli yerlerinde bulunan drenaj borularıyla toplanabilmektedir. Toplanan bu sular yağmur suyu filtresine yönlendirilmekte ve böylece filtrelenen su depoya taşınmaktadır.

Peki bu toplanılan yağmur suları ile neler yapabiliriz? Filtre edilmiş yağmur suyu; çamaşır yıkamakta, temizlik işlerinde, araç yıkamada ve bahçe sulamada kullanılabilir.

Suyun korunması, dolaylı olarak doğanın korunması da sağlamaktadır. Ormanlarımıza sahip çıkmalı, yeniden ormanlaştırma çalışmalarına destek vermeliyiz. Yeniden ağaçlandırma, insan eliyle bozulmuş orman alanlarında yapılan suni ormancılık faaliyetidir. Ağaçlandırma çalışmaları erozyonu önlemeye yardımcı olmasının yanı sıra, büyük sanayi kentlerinde havayı temizleyerek sağlığa da katkı sağlamaktadır. Besin kaynağımızı sağladığımız toprak susuz bırakıldığında ürün veremez. Tarımcılıkta gelişmiş uygulamalar kullanarak toprağın zarar görmemesini sağlamak da çok önemlidir. Taş ocağı ve yol yapım çalışmaları erozyon oluşumuna önayak olmaktadır. Bu çalışmaların gerektiğince az gerçekleşmesi toprağın zarar görmemesi için mühimdir. Suyu korumak için alınmış doğa temelli çözümler, CO2 emisyonlarını yakalamak ve depolamak; iklim değişikliği ve erozyon, sel gibi doğal felaketlerin etkilerinin azaltılması için gereklidir.

Su yaşamdır. Hayatımız kadar önem taşıyan bu yaşam kaynağını “bir damlasına bile muhtaç kalmamak için” bilinçli bir şekilde kullanmaya özen göstermeliyiz. Susuz bir dünya düşünülemez! Yaşamak, doğayı yaşatmakla mümkündür.

Duru Yeşilyurt (8D)

Kayıt Bilgi Talebi

Kayıt Bilgi Talebi


Lütfen formu göndermeden önce "Lise ön bilgilendirme" yazımızı okuyunuz.
 
 


Bu Formda alınan kişisel iletişim bilgileri talep ettiğiniz yerleşke, okul, sınıf seçeneklerine göre kayıt bilgilerinin size iletilebilmesi için talep edilmektedir. Başka bir amaçla kullanılmayacak, 3. Şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmayacaktır.)