“Akademik Yolculukta Anne Baba Olmak” Üzerine…

Terakki, eğitim ve öğretimin en önemli paydaşlarından birinin aile olduğu gerçeğinden yola çıkarak ailelerin, öğrencilerin akademik, sosyal, duygusal gelişimleri ile ilgili bilgilendirilmelerini, işbirliğini sağlayan açık bir iletişim ortamı oluşturmak amacıyla belirli aralıklarla bilgilendirme toplantıları, seminerler ve konferanslar düzenlemeyi sürdürüyor.

Tepeören Yerleşkemizde lise 9. sınıf velilerimiz, 12 Kasım Salı günü “Akademik Yolculukta Anne Baba Olmak” konulu sunumda psikolojik danışmanlarımız Filiz Koçak ve Müge Kösoğlu ile bir araya geldi.

Ergenlik döneminin genel özellikleri, ihtiyaçları, ergenlerin yaşadığı sosyal, duygusal ve fiziksel süreçler hakkında bilgilerin paylaşıldığı konferansta Koçak ve Kösoğlu; anne babaların çocuklarının akademik gelişimlerine nasıl katkıda bulunabileceği konusunda bilgi verdiler.

Sunuma katılan ebeveynlerin, terapötik kartlar kullanarak kendi ergenlik dönemlerine geri dönüp, o dönemde yaşadıklarını paylaştı. Ayrıca, yine kartlar kullanarak çocuklarıyla yaşadıkları iletişim dinamikleri üzerine konuştular. Yapılan bu interaktif paylaşımla ebeveynlerin birbirlerinin yaşadıkları üzerinden de çıkarımlarda bulunmaları sağlanmış oldu.

Danışmanlarımız; “Başarı” kavramı üzerinde durarak, başarıya dair paradigmaların gözden geçirilmesi ve yeniden düzenlenmesi, hedef belirlemenin akademik başarıya olumlu katkısı, gençlerin hedef belirleme sürecinde ebeveynlerin sorumluluklarının neler olabileceği konularına vurgu yaptılar.

Okul-aile işbirliğinin başarıya olumlu katkı sağlayacağını belirterek, gencin gelişiminde aile ve okulun ortak bir tutumla hareket etmesinin destekleyici rolü üzerinde durdular.

Son olarak, ebeveynlerin çocuklarına hitaben bir mektup yazma etkinliği gerçekleşti. Danışmanlarımız, ebeveynlerin yazdıkları bu duygusal mektupları çocuklarıyla paylaşmalarını istedi. Ardından konferans, velilerimizin aktif katılımları ve paylaşımları ile tamamlandı.

 

Kayıt Bilgi Talebi

Kayıt Bilgi Talebi


Lütfen formu göndermeden önce "Lise ön bilgilendirme" yazımızı okuyunuz.
 
 


Bu Formda alınan kişisel iletişim bilgileri talep ettiğiniz yerleşke, okul, sınıf seçeneklerine göre kayıt bilgilerinin size iletilebilmesi için talep edilmektedir. Başka bir amaçla kullanılmayacak, 3. Şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmayacaktır.)