Okul Gibi Okul Olmak

Okullar neredeler?

Binalarında değiller…

Her birimizin evi okul oldu. Okulların da niyeti evlerimize uzun süreli konuk olmak değildi, bizim de onları bu kadar uzun süre ağırlamak aklımızdan geçmezdi… Hiç birimiz pandemiyi beklemiyorduk. Sadece filmlerde olurdu böyle şeyler… Belli bir yaşı aşmış kuşaklar bile ne olduğunu, benzeri durumların nasıl yaşandığını anılarından çağırdılar. Neye, nasıl yaklaşılırdı? Ne tür önlemler gerekirdi? Günlük yaşam pratiklerimizde öncelikli konular nasıl yer ve sıra değiştirecekti? Gereklilikler neydi? Eğitim nasıl sürecek ve şekillenecekti?..

Özellikle küçük çocuklarımız için eğitimin evlerde nasıl sürdürüleceği konusu hepimizi düşündürdü.  Küçükler, gençler uzaktan eğitim alırken biz yetişkinler de farklı mesafelerden, değişik açılardan bu eğitimin içine girdik. Eğitim öğretim yetişkinler için de, okullar için de bir serüven oldu…

Hepimiz uzmanı olmadığımız ilgimizi çeken konulara merakla ve derinlemesine bakabilme fırsatı bulduk. Birbirimizi dinleyip anlamaya çalışarak; izleyerek, birbirimize alan açarak, uzak mesafelere rağmen birlikte hareket ederek; merak ederek, araştırarak, planlar yapıp hedefler koyarak, deneyler yaparak, üreterek oyun oynayarak birer öğrenen olmayı deneyimledik ve bu zengin deneyimi sürdürüyoruz.

Günlük hayatın ritmiyle değerinin pek de farkına varamadığımız bu öğrenme deneyiminin önemini pandemi şartları bize bir kez daha hatırlattı.

Bu zengin deneyim çeşitliliği için ortam hazırlayan, fırsatlar sunabilen, öğrencilerini, öğretmenlerini destekleyen ve tüm bu faaliyetler sırasında velilerinin yanında olan okul gibi bir okulun önemi daha iyi anlaşıldı.

Okulumuzu uzun süre evimize misafir ederek daha yakından tanıdık. Bu hem çocuklarımızın hem de yetişkinler olarak bizlerin eğitimden beklentilerimize, motivasyonlarımıza, çocuklarımızın ihtiyaçlarına da yakından bakmak için olanak yarattı. Böylece birer birey olan çocuklarımızla kurduğumuz ilişki ve iletişim biçimine tüm yönleriyle yeniden bakıp değerlendirme, anlama ve anlamlandırmaya zamanımız oldu. Onların eğitim hayatlarına, öğrenmelerine yön veren okul seçiminin bu dönem diğer dönemlere nazaran daha da değer kazandığını gördük.

Eğitim hangi şartlar altında yapılırsa yapılsın eğitime katkı sunan herkes gibi öğrenme deneyiminin de bireyi inşa eden bir süreç ve yaşam biçimi olarak canlı olduğunu ve bu canlılığın hakkı olan bakım, dikkat, özen ve emek gerektirdiğini tam anlamıyla deneyimledik.

Eğitim ve öğrenme çeşitli süreçler içeren ilişki, iletişim, işbirliğine dayanan neredeyse bir yaşamı kapsayan çok uzun soluklu bir yol ve kapsadığı yaşamı şekillendiren insanın insana ve kendine en büyük katkısı.

Okul kararımız bir yerleşke, bir bina,  bir fiziksel donanımdan çok, çocuklarımızın neleri, kimlerle, hangi yaklaşımla öğrenecekleri, nasıl bir iklimde eğitim alacaklarının seçimine bağlı.

Bunun için köklü, tutarlı, ilkelerinden ödün vermeyen, öğrencisini merkeze alan onların mutluluk, ruh sağlıkları ve gelişimlerine öncelik veren kurumlar tüm dönemlerde uygar ve bilemediğimiz bir gelecek için sahip oldukları kültür, kararlılık ve deneyimleriyle güvenilirliklerini koruyacaklar.

Ümit ediyoruz ki öğrendiklerimiz, gelecekteki karar ve davranışlarımızı biçimlendirerek, çocuklarımızın yeni ve çağa yön verecek donanımları kazanmasını gerçekleştirebilsin.

 

Banu Akbaşlı
Kurumsal İletişim Koordinatörü
Terakki Vakfı

 

Terakkili olmak için: Detaylı Bilgi

 

Bilgi Talebi

Bilgi Talebi


    Lütfen formu göndermeden önce "Lise için Sıkça Sorulan Sorular" yazımızı okuyunuz.
     
     


    Bu Formda alınan kişisel iletişim bilgileri talep ettiğiniz yerleşke, okul, sınıf seçeneklerine göre kayıt bilgilerinin size iletilebilmesi için talep edilmektedir. Başka bir amaçla kullanılmayacak, 3. Şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmayacaktır.)