Sık Sorulan Sorular – LİSE

Lise, Fen Lisesi ve Tepeören Anadolu Lisesi için Sık Sorulan Sorular ve Cevapları

Liseleriniz için kayıt kabul kriterleri nelerdir?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen Merkezi Sınav puanına göre ve okul yönetiminin belirlediği taban puan esas alınarak puan üstünlüğüne göre kontenjan dâhilinde öğrenci kaydı yapılmaktadır. Liselerimiz, hazırlık sınıfı ve 4 yıl, toplam beş yıl eğitim vermektedir.  Fen lisemizin eğitim süresi 4 yıldır, önünde hazırlık sınıfı bulunmamaktadır.

Terakki Vakfı Okulları neden tercih ediliyor?

Terakki Vakfı Okulları 1877’den günümüze köklü, ilkeli bir kurumdur. Temel olarak hedefi öğrencilerini, çok yönlü bireyler olarak hayata ve bir sonraki eğitim sürecine en iyi şekilde hazırlamaktır. Okullarımız, öğrencilerimizin akademik süreçteki gelişimlerinin yanı sıra sosyal ve bilişsel alanlarda beceriler kazanacakları, kendilerini etkin biçimde ifade edebilecekleri, eleştirel düşünme yetilerini geliştirebilecekleri, en az bir yabancı dili dünya vatandaşı olarak etkin biçimde kullanabilecekleri bir yaklaşımı benimsemektedir.

Terakki Vakfı Okulları olarak Levent Yerleşkemizde; Özel Şişli Terakki Lisesi ve Özel Şişli Terakki Fen Lisesi, Tepeören Yerleşkemizde; Özel Şişli Terakki Tepeören Anadolu Lisesi olmak üzere üç lisemiz bulunmaktadır.

Ne zaman ve Nasıl başvuru yapılabilir?

Lise (Hazırlık/9. Sınıf) Kayıtlarımız için lise giriş sınavı sonuçları açıklanmasından sonra web sayfamızda ( www.terakki.org.tr ) taban puanlarımız açıklanır. Belirlenen taban puanlarımızın üzerinde puanı olan aday öğrencilerin kayıt takviminde web sayfamızdan ulaşabileceğiniz “Aday Öğrenci Bilgi Formunun” doldurulması gereklidir.

Aday Kayıt Formunu web sayfası üzerinden dolduran adaylar tercihleri doğrultusunda ve kontenjanlarımız dâhilinde Merkezi Sınav Puan sırasına göre sıralanır ve okullarımıza puan üstünlüğüne göre kontenjan dâhilinde kayıt yapabilmeleri için davet edilirler.

Kayıtlar MEB’in yayınlayacağı Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzunda yer alan kayıt takvimine uygun olacak şekilde gerçekleştirilir.

 

Burs imkânı var mı?

Terakki Vakfı, başarıyı ödüllendirme ilkesinden hareketle her yıl başarılı öğrencilere karşılıksız Başarı Bursu verir.

Terakki Vakfı Başarı Bursu kimlere verilir?

Terakki Vakfı Okulları’nın, LGS Merkezi Sınav Puanı esasında belirleyeceği burs taban puanının üzerinde olup başvuru yaparak puan üstünlüğüne göre sıralanan öğrencilerden,

 • Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Tepeören Anadolu Lisesi (Tepeören) için ilk 15 öğrenciye,
 • Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Lisesi (Levent) için ilk 15 öğrenciye ,
 • Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Fen Lisesi (Levent) için ilk 10 öğrenciye,

Lise öğrenimi süresince okul öğretim ücretini karşılayan Terakki Vakfı Başarı Bursu verilir.

 • Farklı oranlarda, parçalı (%25, %50 veya %75 gibi) burs verilmemektedir.

Terakki Vakfı Başarı Burslarının eğitim süresince devam etme koşulları nelerdir?

Başarı bursunun tüm lise eğitim süresince devam edebilmesi için öğrencimizin;

a) Ders yılı sonu itibari ile bütün derslerden geçer puan alması,

b) Ders yılı sonunda tüm dersler dâhil edilerek hesaplanan ağırlıklı puan ortalamasının 80’den az olmaması,

c) MEB Ortaöğretim Yönetmeliğinin disiplinle ilgili maddeleri doğrultusunda, davranış puanının 10 puandan daha fazla düşmemesi gerekmektedir.

d) Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Lisesi ile Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Tepeören Anadolu Lisesi arasında olabilecek burslu öğrenci nakillerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu yerleşkede en az bir yıl eğitim görmüş olması gerekir. Bu süre, mücbir hallerde, sebebin belgelenmesi şartıyla Terakki Vakfının onayına tabidir.

Hazırlık sınıfı okumadan 9. Sınıfa geçiş nasıl olabilir?

Eğitimine 9. sınıftan başlamak isteyenlere “Hazırlık Yeterlik” sınavı uygulanır. Hazırlık yeterlik sınavında yer alan hem İngilizce hem de Türkçe sınavlarından en az 70 puan alan öğrenciler başarılı sayılarak 9. sınıfa devam ederler.

Kurum yönetmeliğimiz gereği hazırlık yeterlik sınavında Türkçe, İngilizce yazılı, İngilizce uygulamalı sınavlardan sadece birinden başarısız olanlara, başarısız olduğu sınavdan ikinci bir hak tanınabilir.

Başarılı olamayan öğrenciler hazırlık sınıfına devam eder.

Liseye nakil geçişler için kayıt şartları nelerdir?

 • Hazırlık sınıfının her iki dönemine  ve 9. sınıfın birinci dönemine nakil gelmek isteyen adayların girdikleri senenin LGS Merkezi Sınav Puanı okulumuzun taban puanının üzerinde ise kontenjan dâhilinde kayıt yaptırılabilir.
 • 9.sınıfın ikinci dönemine ve 10. sınıfa nakil gelmek isteyen aday öğrenciler “Öğrenci Kabul Sınavı” sonucu başarısına göre kontenjan dâhilinde kayıt yaptırabilirler.
 • 11 ve 12. sınıflara nakil öğrenci alınmamaktadır.

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı ( IBDP) hangi sınıf düzeylerinde uygulanır?

Liselerimizde isteyen ve kriterleri uygun olan öğrenciler 9. Sınıfta ön hazırlık, 10 ve 11. sınıflarda Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IB-DP) eğitimi görebilirler. IBDP kayıt kabul şartlarını sağlayan öğrencilerimiz 10 ve 11. sınıflarda programı takip ederek

12.sınıf Kasım ayında IB tarafından gönderilen IBDP sınavlarına girer.

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı’na ( IBDP) nasıl dâhil olunur?

Programa aday öğrencilerin 10. sınıfta Diploma Programı’na katılabilmeleri için, Terakki Vakfı Okulları’nda 9. sınıf Diploma Programı hazırlık yılına kesin kayıt olmaları ve Kayıt Başvuru Kılavuzunda belirtilen kriterler doğrultusunda 9IB Hazırlık sınıfını tamamlamaları gereklidir.

Mezunların üniversite yerleşim dağılımı nasıl?

2022 yılı öğrencilerimizin kazandıkları üniversite ve bölümlere https://www.terakki.org.tr/lise-levent/yuksek-ogrenime-hazirlik/universite-yerlestirme-oranlari/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Yurt dışında üniversite eğitimi almak isteyen öğrenciler için danışmanlık hizmeti veriliyor mu?

Her iki yerleşkemizde bulunan yurt dışı üniversite danışmanlarımız öğrencilerimize yurt dışında nitelikli bir eğitim almak için lise hayatı boyunca atılması gereken adımlar, sürecin yıllara yayılan işleyişi, öğrenci ile veliye düşen görevler ve okul ile işbirliğinin ne şekilde sağlanacağı konularında destek olmaktadır.

Öğretim dili nedir?

Öğretim dilimiz Türkçedir. Ana dilde eğitim yapıyor ve ağırlıklı Yabancı Dil (İngilizce) eğitimi veriyoruz.

Yabancı Dil Programınız hakkında bilgi verir misiniz?

Yabancı dil müfredatımızda Avrupa Ortak Dil Öğretim Çerçeve Planı (Common European Framework for Language Learning – CEFR) esas alınır ve en son etkili yöntem olarak İletişimsel Yaklaşım (Communicative Learning) sistemi kullanılır.

12. sınıftan mezun olan öğrencilerimizin yurtiçi/ yurtdışı üniversitelerde ve uluslararası sınav merkezlerinde uygulanan TOEFL ve IELTS gibi İngilizce yeterlilik sınavlarında başarılı olması ve yetkin dil kullanım becerilerine sahip olması hedeflenir.

Okulumuz, 2015 yılında İstanbul genelindeki tüm K-12 okulları arasında Eaquals (Evaluation and Accreditation Services) akreditasyonunu alan ilk kurumdur. Avrupa Dil Kalite Kuruluşu Eaquals, Avrupa Konseyi tarafından kabul edilmiş bir kurum olup okulların yabancı diller bölümlerine akreditasyon vererek dil eğitiminde niteliği ve kaliteyi teşvik etmektedir.

Öğrencilerimiz yine aynı Avrupa Ortak Dil Öğretim Çerçeve Planı esaslarında İngilizcenin yanında Almanca, Fransızca ve İspanyolcadan birini öğrenir.

Ne tür kulüp çalışmaları yapılmaktadır?

Öğrencilerimizin sosyal, bedensel ve kültürel gelişimlerini desteklemek, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda potansiyel farklılıklarını ortaya çıkarabilmek düşüncesiyle gerçekleştirilen “Öğrenci Kulüpleri” (Sosyal Etkinlik Programları) eğitim uygulamalarımızın çok önemli bir parçasıdır. Öğrencilerimiz sunulan kulüplerden birini seçerek Cuma günleri 14.30-15.30 saatleri arasında çalışmalar yaparlar.

Kulüp çalışmalarının ayrıntılarına;

https://www.terakki.org.tr/lise-levent/okulda-yasam/ogrenci-kulupleri/

https://www.terakki.org.tr/lise-tepeoren/okulda-yasam/ogrenci-kulupleri/

adreslerinden ulaşabilirsiniz.

Öğrenciler hangi spor dallarından faydalanabilirler?

Öğrenciler hareket kapasitelerinin artırılmasına yardımcı olmak için yetenek ve istekleri doğrultusunda takım ve bireysel spor dallarına yönlendirilirler. Basketbol, voleybol, futbol, masa tenisi, kort tenisi, hentbol, yüzme okulumuzda yapılan spor uygulamalarıdır.

Plastik sanatlar eğitimi hangi alanlarda verilmektedir?

Görsel anlatım ve estetik ilişkilerini, resmin temel kuralları içinde, canlı ve cansız modelden resim çalışmalarıyla derinlik fikrine ulaşarak, resmin diğer sanat dallarıyla ilişkilerini anlayarak öğrencilerimizi bir bütünlüğe götürmeyi amaçlayan Plastik Sanatlar Bölümü resim dersleri ile paralel olarak heykel atölyesinde heykel dersleri vermektedir.

Öğrenciler müzik eğitiminde hangi alanlarda yer alabilirler?

Öğrencilerimiz aldıkları eğitimin sonucunda okul içi ve okul dışı konserlerin dışında, uluslararası festivaller ve yarışmalara katılarak performanslarını sergiler.

Yükseköğretime Hazırlık Çalışmaları nelerdir?

Öğrencilerimizin eğitimleri süresince, yaşam içinde ve üst öğrenim yaşamında kullanılabilir bilgi ve birikimler kazanmasına özen gösterilir.

11 ve 12. sınıf düzeylerinde öğrencilerimizin üniversite sınavı hazırlık çalışmaları yakın bir şekilde takip edilir; okulumuzda yapılan deneme sonuçlarına göre öğrencilerimizin eksikleri tespit edilerek eksiklerin tamamlanması için öğrencilerimizle bireysel görüşmeler ve takipler yapılır.

Üniversite giriş sınavına hazırlık çalışmaları, öğrencilerimizin farklı öğrenme stilleri göz önüne alınarak planlanıp oluşturulan her gruba yönelik materyal desteği ile yapılır.

Yurt içi üniversite danışmanımız tarafından öğrenci, veli ve öğretmenlerimize TYT-AYT konusunda bireysel danışmanlık hizmeti ile sürecin başından itibaren destek verilir.

Okulunuzun eğitim öğretim ücreti ve ödeme koşulları nedir?

Eğitim öğretim ücreti ve ödeme koşullarına www.terakki.org.tr/terakki-vakfi-okullari/kayit-kabul/okul-ucretleri/ adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Levent Yerleşkesi: (212) 351 0060 / 136

Tepeören  Yerleşkesi: (216) 709 18 77 / 1038

Bilgi Talebi

Bilgi Talebi


  Lütfen formu göndermeden önce " Anaokulu için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " İlkokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Ortaokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Lise için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   


  Bu Formda alınan kişisel iletişim bilgileri talep ettiğiniz yerleşke, okul, sınıf seçeneklerine göre kayıt bilgilerinin size iletilebilmesi için talep edilmektedir. Başka bir amaçla kullanılmayacak, 3. Şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmayacaktır.)