Belleğin İzdüşümü

 Terakki Sanat, 28 Mart-11 Mayıs 2019 tarihleri arasında, Seyit Mehmet Buçukoğlu’nun

‘’Belleğin İzdüşümü’’ sergisine ev sahipliği yapıyor.

İnsan, ilk kez yazıyı resimle oluşturmuş, daha sonra sesleri temsil eden harfler yaratmıştır. İnsanın ve doğadan destek alarak yarattığı medeniyetin “sözü”, ize dönüşerek alfabeleri oluşturmuştur.

Bu bakımdan “Belleğin İzdüşümü” sergisinde de sanatçı, kendi alfabesinden oluşan dili aktarmakta, izleyene “sessiz” bir anlatı sunmaktadır. Bu sunu; kalp ile ruhun söylemini ve ona işaret eden sözü bir iz/yazı oluşturacak şekilde kaydetme çabası içinde yorumlanabilir. Bunu yaparken de hayal dünyasında şekillendirdiği bir takım imgeler ve formlar aracılığıyla kompozisyonlar oluşturur. 

Yazıyla bütünleşen soyut formlar, estetik yönden farklı varyasyonlara bürünür. Yazı, bazen bir detaya karşılık gelir, bazen de farklı düzlemlerde hiyerarşi kurmuş bir anlatıya dönüşür.

Sıklıkla kullandığı daire formları, sanatçı için yalın bir dünyanın, bireyin ve belleğin bir izdüşümü olarak eserlerin merkezinde yerini alır. 

Sergi Açılış Tarihi
28 Mart, Perşembe 18:00

İletişim
İrem Günaçtı / Sanat Galerisi Sorumlusu
 +90 212 3510060 / 344             

www.terakkisanat.com

Bilgi Talebi

Bilgi Talebi


    Lütfen formu göndermeden önce " Lise için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
     
     


    Bu Formda alınan kişisel iletişim bilgileri talep ettiğiniz yerleşke, okul, sınıf seçeneklerine göre kayıt bilgilerinin size iletilebilmesi için talep edilmektedir. Başka bir amaçla kullanılmayacak, 3. Şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmayacaktır.)