Terakki Vakfı’nın Terakki Birikimini Paylaşıyor ve Öğren Projeleri

Terakki Birikimini Paylaşıyor

Terakki Birikimini Paylaşıyor; TERAKKİ’nin 1877’den beri oluşturduğu birikim, kültürel zenginlik, ilke ve aydınlığını gelecek kuşaklara taşımayı hedefleyen bir destek programıdır.

Terakki Vakfı ve Okulları, 2009 yılında başlayan ve “Terakki 130+” adıyla hayata geçirdiği projesiyle bilim, kültür ve sanat alanlarında eğitim dünyasına ve çevresine katkıda bulunma sorumluluğunu yerine getirmeyi amaçladı. 2017 yılında 140. yılına giren TERAKKİ, 130+ Projesini “Terakki Birikimini Paylaşıyor” ismiyle sürdürecek.

BİLİM

Terakki Laboratuvar Kardeşliği

Terakkili genç kimyacılar, kardeş okullarla laboratuvarlarını paylaşıyor, deneyler yapıyor.

Terakki, kendi laboratuvar koşul ve imkânlarını, laboratuvar donanımları yeterli olmayan okul öğrencilerine açarak, ülkemizde ilk ve tek örnek olan akran öğrenme temelli bir uygulama gerçekleştiriyor. Lise Kimya Bölümümüz; 2011 Uluslararası Kimya Yılı etkinlikleri kapsamında hayata geçirdiği bu projeyle öğretmenlerinin deneyimini, öğrencilerinin bilgilerini ve laboratuvar donanımını, İstanbul’un mevcut laboratuvar dersliklerinde deney yapma imkânına ve koşullarına sahip olamayan kardeş okullarla paylaşıyor.

Terakkili öğrencilerin sene boyunca gördükleri konulara ait kazanımlarla ilişkili deneyler yapıp öğrenilenlerin pekişmesini, becerilerin artmasını destekleyen Terakki Laboratuvar Kardeşliği Projesi; öğrencilerin laboratuvar ortamında gerçekleşen olayları keşfetmesini, açıklamasını, takım çalışmasında yer almasını, yeni dostluklar kurmasını, verilen sorumlukları yerine getirmesini ve iletişim becerisini geliştirmesini sağlıyor.

Projemizde 8 sene içinde 50 okuldan 947 misafir öğrenci yer aldı.

Ayrıca Terakki, Laboratuvar Kardeşliği Projesi’ni 2014 – 2015 öğretim yılında uluslararası platform eTwinning‘e taşıyarak “Making Experiments – Learning Different Cultures” adlı bir proje de gerçekleştirdi. Yunanistan’daki Music School of Komotini ile laboratuvar ve müzik deneyimlerini paylaşma ve farklı bir kültür tanıma fırsatı yarattı.


KÜLTÜR

Düşle Düşme

“Düşle Düşme” projemiz, 2015 yılında Terakki’de “Çingene Pembesi Bir Düş” ismiyle edebiyat ve sosyal bilimler disiplinleri temel alınarak başlatılan ve 2017 senesinde “Düşle Düşme” ismini alan sosyal sorumluluk projelerinin devamı olacak şekilde yapılandırıldı. Terakki, bu projeyle akademik ve kültürel alanlarda doğal farklılıklardan oluşan eşitsizlikleri gidermek adına yeteneği olan ama geliştirmeye fırsat bulamamış temas halinde oldukları öğrencilere etkinlikler tasarlayarak sürdürebilir fayda sağlamayı amaçlıyor.

Bu doğrultuda Tepeören Yerleşkemizde oluşturulan atölyelerde Terakkili lise öğrencilerinin birikimlerini katılımcı öğrencilerle paylaşacağı, akademik ve sosyal yetenek ve becerileri destekleyecek çeşitli eğitimler düzenleniyor.

Yazma Becerileri Sempozyumu                  

Bilim insanları ve yazarlar, öğretmenlerle düşüncelerini paylaşıyor.

Yazma Becerileri Sempozyumu ile İstanbul ve başka şehirlerden katılımcılara verimli bir öğrenme ve paylaşım ortamı sunan Terakki, yapılan bir dizi etkinlikte yazma becerisinin geliştirilmesi için neler yapılabileceğine ve öğrenme ortamlarında bunların nasıl sağlanabileceğine ilişkin çeşitli boyutlarda çalışmalar yürütüyor.

Terakki yöneticilerinin, TÖGEM (Terakki Öğrenme Geliştirme Merkezi) ekibinin, Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinin organizasyonunu yürüttüğü ve 2011 – 2012 öğretim yılında birincisini gerçekleştirdiği Yazma Becerileri Sempozyumunda katılımcılar, ilköğretim ve lise seviyesinde yazma becerilerinin geliştirilmesi için yapılan sınıf içi ve dışı öğrenme etkinlikleri ile ölçme değerlendirme uygulamalarını inceliyor. Ayrıca atölye çalışmalarıyla bu alandaki ihtiyaçlar doğrultusunda yeni öğrenme etkinliklerinin, ölçme değerlendirme araçlarının üretilmesini ve türetilmesini hedefleyen farklı disiplinlerden bilim insanları, alan uzmanları ve yazarlar bir araya gelerek görüş ve düşüncelerini katılımcılarla paylaşıyor.

Terakki, 13 farklı sunumun yapıldığı 1. Yazma Becerileri Sempozyumunda 200’ün üzerinde öğretmene ulaştı. Daha yüksek bir katılımcı sayısı ve daha zengin bir içerik ile 2013 – 2014 öğretim yılında gerçekleşen 2. Yazma Becerileri Sempozyumu, İstanbul ve başka şehirlerden 300’e yakın katılımcıyı ve 15 alan uzmanını üretken bir paylaşım ortamında bir araya getirdi. Terakki, 2015 – 2016 öğretim yılında yapılan 3. Yazma Becerileri Sempozyumunda ise İstanbul ve Türkiye genelinden özel ve devlet okullarında görev yapan 350’ye yakın öğretmeni yazarlar ve alanında uzman kişilerle buluşturdu.

 

Yaratıcı Drama Köprüsü Sempozyumu

Öğretmen ve öğretmen adayları eğitim yaşantılarını anlattı, beraber öğrendi.

Terakki, yaşantı temelli ve yaparak yaşayarak öğrenmeye olanaklar tanıyarak, öğretmene rehber rolü verdi ve birçok öğrenme – öğretme yöntemi uyguladı.

Terakki,  Yaratıcı Drama öğretmenlerimizin organizasyonunu yürüttüğü, 2010 – 2011 öğretim yılında birincisini, 2012 – 2013 öğretim yılında ikincisini ve 2014 – 2015 öğretim yılında ise üçüncüsünü gerçekleştirdiği sempozyumda, yaratıcı drama ve eğitim için yapılan tiyatro uygulamalarını diğer okullardaki öğretmen ve öğretmen adaylarıyla paylaşarak yaratıcı drama alanına katkıda bulundu, yeni köprüler kurdu.

Yaratıcı Drama Sempozyumunda yapılan yaratıcı drama ve eğitim için tiyatro uygulama örnekleri; İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa, Sakarya, Yalova ve Ankara’dan öğretmen ile öğretmen adaylarına ulaştı. Sempozyumda gerçekleştirilen sözlü sunum ve atölye çalışmalarında deneyimlerini aktarma fırsatı bulan katılımcıların desteğiyle İstanbul’da ilk kez bir okul, drama alanındaki eğitim yaşantılarını farklı ilden gelen 200’ü aşkın başvuru sahibiyle paylaşma fırsatı buldu.

CLAR – Child Labor and Rights (Çocuk İşçiler ve Hakları)

Terakkili öğrenciler, çocuk işçilerinin sesi oldu.

Terakkili öğrenciler, 2009 yılında hazırladıkları “Türkiye’de Çocuk İşçiler” konulu web sayfaları ile düşünme ve araştırma becerilerini geliştirerek, sorunun giderilmesi üzerine buldukları çözüm yollarını diğer okullarla paylaştılar. Takımlarını ve güçlerini büyütmek için toplumda seslerini duyurmakta zorlanan çocuk işçilerin sesi oldular.

Çocuklar için Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması için Ailelerin Güçlendirilmesi

Terakkili öğrenciler, ayrımcılık ile mücadele etti.

Terakki, çocuklar arasında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları (ÇOÇA) Birimi’nin yürüttüğü “Çocuklar için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’nin Sağlanması için Ailelerin Güçlendirilmesi” projesinin rehber öğretmenlere yönelik 2009 – 2010 öğretim yılında gerçekleştirdiği eğitime ev sahipliği yaptı ve psikolojik danışmanlarla çalışmaya katıldı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında, İstanbul çapında yaklaşık 40 okuldan psikolojik danışman, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda güçlendirilerek proje faaliyetlerinde işbirliği yaptı.

 

SANAT

Çocuk Müzikalleri

TERAKKİ Müzikal Oyuncuları, profesyonel oyuncu ve müzisyenlerle birlikte sahne aldı.

Terakki’nin Sahne İstanbul işbirliğiyle 2009 – 2010 öğretim yılında çocuklara klasik müziği sevdirmek için hazırladığı ve dramatik bir kurguyla sahneye koyduğu ilk ve tek müzikal proje olan Çocuk Müzikalleri Serisi’nde 7 – 12 yaş arası Terakkili öğrenciler; drama, müzik ve dansın bir arada kurgulandığı müzikallerde profesyonel oyuncu ve müzisyenlerle birlikte sahne aldı.

Öğrencilerimiz, profesyonel eğitmenler eşliğinde drama, müzik ve dans dallarında temel eğitim sürecinden geçerken, farklı sanat disiplinleriyle kendilerini ifade etmenin çeşitli yollarını keşfederken, iletişim becerilerini güçlendirdi. Ayrıca kişi, olay ve olgulara da farklı bakış açılarıyla yaklaşmayı öğrenen öğrencilerimiz, canlandırdıkları rollere bürünürken yaratıcılıklarını ortaya çıkarıp empatik davrandılar. Bireysel ve çoklu uyum çalışmalarında ortak bir sahneyi paylaşırken, eylemlerinin başka insanları etkileyebileceğini, hatalarını düzeltmeyi öğrenirken, özgüvenlerini geliştirdiler.

Genel Sanat Yönetmenliğini Ali Artaç’ın ve Müzik Direktörlüğünü Emel Özer’in yürüttüğü Çocuk Müzikalleri Serisi’nin metinlerini Ayfer Artaç, müzikal alt yapılarını ise Özkan Turgay hazırladı.

2011 yılında ilk çocuk müzikalimiz “Mozart ve Perileri”, 2012 yılında ikinci çocuk müzikalimiz “Beethoven ve Düşler Ülkesi”, 2013 yılında üçüncü çocuk müzikalimiz “Bach Sihirli Müzik Kutusu”, 2014 yılında dördüncü çocuk müzikalimiz “Vivaldi Masal Müzesi”, 2015 yılında beşinci çocuk müzikalimiz “Tchaikovsky Oyun Ağacı”, 2016 yılında altıncı çocuk müzikalimiz yılında “Mozart’ın Günlüğü”yle devam etti.

Çocuk Müzikalleri, Terakki’de ve farklı kültür merkezlerinde yılda birkaç kez sergilenerek yaklaşık 10.000 çocuğa ulaştı.

 

“Future Eğretilemesi” ve “Gönderi” Eserleri

Terakkili öğrenciler, fütürist sanat etkinliğinde farklı sorgulama anlayışları ile tanıştı.

Terakki, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda 2008 yılında gerçekleşen Türkiye’nin ilk Fütüristler Zirvesi’ne “Future Eğretilemesi” (Günümüz insanının dış yaşamasını belirleyen yığın yaşamsal kentleşme modeline ‘future’ endeksli tersinleyen bir bakış) ve “Gönderi” (Bitimsiz bir okuma olarak ‘tek tipleşme’ üzerinden gelecek insanının yaratılmasına kuşkucu bir bakış) isimli iki eseriyle katılan  Lise Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenimiz Ali Konbal’a sponsor oldu.

Ali Konbal, 2009 yılında Terakkili öğrencilerle interaktif bir süreç içinde yerleştirmesini yaptığı “Gönderi” ve “Future Eğretilemesi” adlı eserlerini “Terakki’de gelecek projelendirme” temasıyla Terakki’de sergiledi. Mezunlarımız, Talaş Günü’nde sergiyi izleme fırsatı buldu.

“Öğren” 

TERAKKİ, 1877 yılından bu yana bilginin, öğrenmenin sadece akademik başarı için değil yaşamda da daima ileride olmak için de sürekli ve zorunlu olduğuna inanıyor.

Kuruluşunun 140. Yılında, 2017’de TERAKKİ, öğrenmenin niçin gerekli olduğunu anlatmak üzere “Öğren” isimli bir proje başlattı.

Yaşama hazırlanmak, kendini tanımak ve daima ileride olmak; paylaşmak için sürekli bilgi edinmek; gerçek ve doğru bilgiye ulaşmak; usanmadan öğrenmek gerektiğini bu projeyle anlatacak.

Öğrenmek için çocuksu merakın korunması, hayallerin peşinden gidilmesi, tek bir doğru olamayacağının akılda tutulması gerektiğini; büyük bilgi kütlesinin bir parçacısına ulaşabilmeyi ve bütün bunlar için de esnek olma gerekliliğini bu logoyla sembolize ettik.

 

Öğrenmeyi bırakma tuzağına düşmek

Terakki, öğrenmek için çocuksu merakın korunmasına, hayallerin peşinden gidilmesine ve tek bir doğru olamayacağının unutulmamasına önem verirken büyük bilgi kitlesinin de bir parçasına ulaşabilmeye ve bütün bunlar için esnek olabilme gerekliliğinin gücüne kuruluşundan bu yana hep inandı.

Öğrenmeyi teşvik edecek fiziksel şartlar, kurallar, roller ve ilişkiler bütünüyle birlikte okulun iklimi, değerleri kuşkusuz iyi bir eğitimin en önemli unsurları.

Biz okul olarak 140 yılı geride bırakırken yaşam boyu öğrenmenin, bilgi sahibi olmadan fikir üretmemenin, öğrenmeden eyleme geçmemenin önemini ve başarmadaki rolünü ortaya koyacak bir çalışma başlattık.

Terakki, ‘Öğren’ ismini verdiği bu çalışmayla öğrenmenin niçin gerekli olduğunu anlatacak. Öğren projesinin faaliyetleriyle özellikle yetişkinlerin önce gerçek ve doğru, kaynağı belli olan bilgiyi arayıp bu bilgiye ulaşmayı öğrenmelerini amaçlıyor. Dinlemeyi bilmelerini; anlam arayışlarını doğru ve gerçek bilgilenmeler üzerine kurgulamalarını;  kendilerinin ve başkalarının özel, sosyal ve iş hayatlarının farklı alanlarında da aynı özen ve anlayışı korumalarını bekliyor.

Böyle bir öğrenmenin fark ve değişiklik yaratarak bir yaşam deneyimine dönüşmesini umut ediyoruz. Yaşam deneyimlerinin ancak bu yolla değer kazanacağına; bu yaşam deneyimiyle mutlu ve başarılı nesillerin yetişmesine katkıda bulunacağımıza inanıyoruz.

Bu çalışmayla Terakki Vakfı, öğrenmenin meslekle sınırlı kalmaması gerektiğini anlatacak.

Terakki, projeye çevremizdeki durumu öğrenerek başlamak üzere Türkiye’nin önde gelen bir kamuoyu araştırma kuruluşu ile bir çalışma başlatıp ilk önce kendi öğrencilerinin böyle bir projeyle ilgili görüşlerini aldı. Ardından “derin görüşme” yöntemiyle yapılacak olan araştırmaya başlandı. Bu görüşmeler sırasında “öğrenme” kavramının dönüşüm sürecine yönelik referans noktaları oluşturmayı sağlayacak bir bilgiye ulaşılması hedeflendi. “Öğrenmek” gibi son derece geniş bir kavramın kişilere göre değişen tariflerini belirlendi. Bundan sonraki çalışmalar için kılavuz teşkil edecek tanımlar elde edildi.

Bu yılın başında ise bir grup velimizle öğrenme kavramı, öğrenmenin yaşamdaki yeri, öğrenme ve dayanıklılık, öğrenmeyi neyin durdurduğu, öğrenme dürtüsünün yetişmeyle ilgisinin olup olmadığını bir yuvarlak masa toplantısında konuştuk.  Velilerimizin başarıya yükledikleri anlamları, mesleki öğrenmeler, meslek dışı öğrenmeler konusunda görüşlerini dinledik.

Bu yılın sonunda ise her iki yerleşkemizde öğretmenlerimizle bir araya gelerek çalışmalarımızın içeriğini ve gelişmeleri paylaştık. Katkı ve önerilerini aldık.

Öğrenmenin her bireyin gündeminde olmasını sağlamanın peşindeki bu çalışma öncelikli alanların belirlenip sırayla ele alınmasıyla sürecek.

 

 

Bilgi Talebi

Bilgi Talebi


  Lütfen formu göndermeden önce " Anaokulu için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " İlkokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Ortaokul için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   

  Lütfen formu göndermeden önce " Lise için Sıkça Sorulan Sorular " yazımızı okuyunuz.
   
   


  Bu Formda alınan kişisel iletişim bilgileri talep ettiğiniz yerleşke, okul, sınıf seçeneklerine göre kayıt bilgilerinin size iletilebilmesi için talep edilmektedir. Başka bir amaçla kullanılmayacak, 3. Şahıs ya da kurumlar ile paylaşılmayacaktır.)